Ktl-icon-tai-lieu

Thực Tập Điện Cơ Bản

Được đăng lên bởi hoangtrung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2674 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật
Thành Phố Hồ Chí Minh

Thực Tập Điện Cơ Bản
Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người :
Phụ thuộc vào nhiều yếu tố sau :
• Giá trị của dòng điện đi qua cơ thể :
• Đường đi của dòng điện qua cơ thể :
• Thời gian bị điện giật :
• Tần số của dòng điện :
• Mội trường, tình trạng sức khỏe, sự chú ý lúc tiếp xúc,…

Giá trị của dòng điện đi qua cơ thể :
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Đường đi của dòng điện qua cơ thể
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Thời gian bị điện giật
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Tần số của dòng điện
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

...
Đ i H c S Ph m Kĩ Thu t ư
Thành Ph H Chí Minhố ồ
Thực Tập Điện Cơ Bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực Tập Điện Cơ Bản - Người đăng: hoangtrung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thực Tập Điện Cơ Bản 9 10 71