Ktl-icon-tai-lieu

thực tập điện - điện tử

Được đăng lên bởi Trần Nhật Khánh
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đại Học Công Nghệ TP.HCM

Thực tập điện – điện tử

Phần A: CÁC MẠCH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CƠ BẢN
Chương 1: MẠCH ĐIỆN CHIẾU SÁNG
I. Các kí hiệu khí cụ điện ( xem tài liệu lắp đặt điện IEC)
1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng
Trên sơ đồ mặt bằng cho ta biết vị trí lắp đặt các thiết bị điện cũng như các thiết bị khác.
Ví dụ ta có sơ đồ mặt bằng của một căn hộ như sau:

Hình 2.1: Sơ đồ mặt bằng một căn hộ
Các ký hiệu cơ bản trên sơ đồ mặt bằng:
TÊN GỌI

STT
1

Cửa ra vào 1 cánh

2

Cửa ra vào 2 cánh

3

Thang máy

4

Cửa sổ

5

Cầu thang

KÝ HIỆU
2'-6"

5'-0"

2'-6"

Page 1

Đại Học Công Nghệ TP.HCM

6

7

Thực tập điện – điện tử

Bồn tắm

Nước

Ngoài ra còn có rất nhiều các ký hiệu trên bản vẽ, mà chúng ta có thể tìm hiểu trong hệ
thống tiêu chuẩn Viêt Nam (TCVN) về xây dựng.
2.Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng
1.1 Nguồn điện
STT

TÊN GỌI

KÝ HIỆU

1

Dòng điện 1 chiều

2

Điện áp một chiều

3

Dòng điện xoay chiều hình sin

4

Dây trung tính

N

5

Điểm trung tính

O

6

Các pha của mạng điện

A, B, C

7

Dòng điện xoay chiều 3 pha 4 dây 50Hz, 380V

3+N

8

Dòng điện 1 chiều 2 đường dây

2

50Hz, 380V
110V

1.2 Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện
STT
1

TÊN GỌI

KÝ HIỆU

Đèn huỳnh quang

Page 2

Đại Học Công Nghệ TP.HCM

2

Đèn nung sáng

3

Đèn đường

4

Đèn ốp trần

5

Đèn pha bóng solium 150W treo trên
tường. 150 la chỉ số công suât, ngoài
ra còn có 35, 70W

6

Đèn cổng ra vào

7

Đèn trang trí sân vườn

8

Đèn chiếu sáng khẩn cấp

9

Đèn thoát hiểm

Thực tập điện – điện tử

EXIT

Đèn
1 chùm
10

Quạt
1
thông gió
11

Page 3

Đại Học Công Nghệ TP.HCM

Thực tập điện – điện tử

Điều
1
hòa nhiệt độ
12

Bình
1
nước nóng
13

Ô
1 cắm đơn, ổ cắm đôi
14

1.3 Các loại thiết bị đóng cắt bảo vệ
1

Cầu chì

2

MCB, MCCB

3

Tủ phân phối

4

Cầu dao một pha

5

Đảo điện một pha

6

Công tắc đơn, đôi, ba, bốn

7

Cầu dao ba pha

8

Đảo điện ba pha

9

Nút nhấn thường hở
Page 4

Đại Học Công Nghệ TP.HCM
10

11

Thực tập điện – điện tử

Nút nhấn thường đóng

Nút nhấn kép

1.4 Các loại thiết bị đo lường
1

Ampemet

2

Vônmet

3

Đồng hồ kiliwatt

Các mạch điện chiếu sáng cơ bản:
II. Caùc maïch ñieän chieáu saùng

1. Maïch ñeøn caàu thang
L

N

Ñ1
CC

K1

K2

2.Maïch ñeøn huyønh quang
Staécte

N

L
K

CL

CC

3. Maïch chuoâng ñieän

N
L

CÑ
K
CC

Page 5

Đại Học Công Nghệ TP.HCM

Thực tập điện – điện tử

4.Maïch ñeøn nhaø kho
L

N
CC

Ñ2

Ñ1

Ñ3

Ñ4

K
K1

K2

K3

5.Maïch ñeøn ñieàu khieån 3 vò trí
L
N

CC
Ñ2

Ñ1

K

K2

K1

6.Maïch ñeøn ñieàu kh...
Đại Hc Công Ngh TP.HCM Thc tập điện điện t
Page 1
P
P
h
h
n
n
A
A
:
:
C
C
Á
Á
C
C
M
M
C
C
H
H
Đ
Đ
I
I
N
N
C
C
H
H
I
I
U
U
S
S
Á
Á
N
N
G
G
C
C
Ơ
Ơ
B
B
N
N
C
C
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
1
1
:
:
M
M
C
C
H
H
Đ
Đ
I
I
N
N
C
C
H
H
I
I
U
U
S
S
Á
Á
N
N
G
G
I
I
.
.
C
C
á
á
c
c
k
k
í
í
h
h
i
i
u
u
k
k
h
h
í
í
c
c
đ
đ
i
i
n
n
(
(
x
x
e
e
m
m
t
t
à
à
i
i
l
l
i
i
u
u
l
l
p
p
đ
đ
t
t
đ
đ
i
i
n
n
I
I
E
E
C
C
)
)
1. V các ký hiu phòng c và mt bng xây dng
Trên sơ đồ mt bng cho ta biết v trí lắp đặt các thiết b điện cũng như các thiết b khác.
Ví d ta có sơ đồ mt bng ca một căn hộ như sau:
Hình 2.1: Sơ đồ mt bng một căn hộ
Các ký hiệu cơ bản trên sơ đồ mt bng:
STT
TÊN GỌI
KÝ HIỆU
1
Cửa ra vào 1 cánh
2'-6"
2
Cửa ra vào 2 cánh
5'-0"
3
Thang máy
4
Cửa sổ
2'-6"
5
Cầu thang
thực tập điện - điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực tập điện - điện tử - Người đăng: Trần Nhật Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
thực tập điện - điện tử 9 10 643