Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TẬP ĐIỆN LẠNH

Được đăng lên bởi Trịnh Văn Trường
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đồ án kỹ thuật điện

Chương I:
ĐẠI CƯƠNG VỀ TỦ LẠNH DÂN DỤNG
I. Giới thiệu.
Tủ lạnh gia đình dùng để bảo quản nhắn hạn các thực phẩm và thức ăn dể bị ôi thiu
hư hỏng hằng ngày trong gia đình. Nó là mắc xích cuối cùng trong dây chuyền lạnh để
bảo quản sản phẩm ngay trước khi tiêu dùng. Ngoài ra tủ lạnh còn dùng làm đá viên phục
vụ sinh hoạt hằng ngày.
Từ những tủ lạnh đơn giản đầu tiên xuất hiện vào những năm 1926 do hang General
Electric Cooperation Monitor Top của Mỹ sản xuất, đến nay tủ lạnh đã có những bước
tiến nhảy vọt về độ tin cậy, tuổi thọ, sự tiện nghi và hình thức thẩm mĩ.

Hình 1-1: Giới thiệu một tủ lạnh gia đình với các ngăn để bảo quản lạnh khác nhau.

II. Các đặc tính kỹ thuật của tủ lạnh.
Các đặc tính cơ bản của tủ lạnh bao gồm:
- Dung tích hữu ích của tủ gồm dung tích buồng lạnh và dung tích ngăn đông. Dung
tích hữu ích của tủ lạnh gia đình thường từ 40 đến 800 lít. Tủ một buồng có thể có dung
tích đến 350l. Tủ hai và ba buồng có dung tích từ 100 đến 800 lít. Dung tích hữu ích
chiếm khoảng 0,8 đến 0,93 dung tích thực tế của tủ. Ngăn kết đông thường chiếm từ 5
đến 25%. Dung tích hữu ích chiếm 0,3 đến 0,5 thể tích phủ bì của tủ nghĩa là phần võ
cách nhiệt và đặt máy chiếm tới 0,5 đến 0,7 thể tích tủ. Khối lượng củ tủ tính theo dung
tích tủ khoảng 0,24 đến 0,5kg/lít.
- Kí hiệu sao (*) trên tủ đặc trưng cho nhiệt độ đạt được ở ngăn đông:
Một sao (*) tương ứng nhiệt độ ngăn đông -6oC
Hai sao (**)tương ứng nhiệt độ ngăn đông -12oC
Ba sao (***)tương ứng nhiệt độ ngăn đông -18oC
Trang 1

Đồ án kỹ thuật điện
Và đôi khi có cả bốn sao (****) tương ứng với nhiệt độ -24 oC. Tuy nhiên khi đó nhiệt độ
buồng lạnh vẫn trên 0oC và nhiệt độ buồng bảo quản rau quả vẫn đạt +7 đến +10 oC phù
hợp với chức năng bảo quản của từng ngăn.
- Kiểu tủ: một, hai, ba hoặc nhiều buồng, loại kê trên bàn hay gắn tường, loại kê trên
sàn thường có lốc đặt dưới phía sau, loại gắn tường lốc đặt phía trên tủ. có một số tủ đông
có cửa phía trên khi có thể gọi là thùng lạnh.
- Loại tủ: ngày nay lưu hành tên thị trường chủ yếu có hai loại: tủ lạnh nén hơi và tủ
lạnh hấp thụ. Tủ lạnh nén hơi có lốc kín trong đó bố trí máy nén và động cơ, môi chất là
freôn R12. Tủ lạnh hấp thụ là tủ không có lốc, môi chất là ammoniac/nước làm việc theo
phương pháp hấp thụ khuếch tán, ngoài khả năng dùng điện để chạy máy còn có thể dùng
đèn dầu hỏa, đèn ga đề chạy máy.
- Phương pháp xả đá: xả đá thủ công, xả đá bán tự động hoặc tự động dùng hơi nóng
hoặc dây điện trở.
- Điện áp sử dụng 100, 110, 127, ...
Đồ án kỹ thuật điện
Chương I:
ĐẠI CƯƠNG VỀ TỦ LẠNH DÂN DỤNG
I. Giới thiệu.
Tủ lạnh gia đình dùng để bảo quản nhắn hạn các thực phẩm thức ăn dể bôi thiu
hỏng hằng ngày trong gia đình. mắc xích cuối cùng trong dây chuyền lạnh để
bảo quản sản phẩm ngay trước khi tiêu dùng. Ngoài ra tủ lạnh còn dùng làm đá viên phục
vụ sinh hoạt hằng ngày.
Từ những tủ lạnh đơn giản đầu tiên xuất hiện vào những năm 1926 do hang General
Electric Cooperation Monitor Top của Mỹ sản xuất, đến nay tủ lạnh đã những ớc
tiến nhảy vọt về độ tin cậy, tuổi thọ, sự tiện nghi và hình thức thẩm mĩ.
Hình 1-1: Giới thiệu một tủ lạnh gia đình với các ngăn để bảo quản lạnh khác nhau.
II. Các đặc tính kỹ thuật của tủ lạnh.
Các đặc tính cơ bản của tủ lạnh bao gồm:
- Dung tích hữu ích của tủ gồm dung tích buồng lạnh dung tích ngăn đông. Dung
tích hữu ích của tủ lạnh gia đình thường từ 40 đến 800 lít. Tủ một buồng thể dung
tích đến 350l. Tủ hai ba buồng dung tích từ 100 đến 800 lít. Dung tích hữu ích
chiếm khoảng 0,8 đến 0,93 dung tích thực tế của tủ. Ngăn kết đông thường chiếm từ 5
đến 25%. Dung tích hữu ích chiếm 0,3 đến 0,5 thể tích phủ bì của t nghĩa phần
cách nhiệt đặt y chiếm tới 0,5 đến 0,7 thể tích tủ. Khối lượng củ tủ tính theo dung
tích tủ khoảng 0,24 đến 0,5kg/lít.
- Kí hiệu sao (*) trên tủ đặc trưng cho nhiệt độ đạt được ở ngăn đông:
Một sao (*) tương ứng nhiệt độ ngăn đông -6
o
C
Hai sao (**)tương ứng nhiệt độ ngăn đông -12
o
C
Ba sao (***)tương ứng nhiệt độ ngăn đông -18
o
C
Trang 1
THỰC TẬP ĐIỆN LẠNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TẬP ĐIỆN LẠNH - Người đăng: Trịnh Văn Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
THỰC TẬP ĐIỆN LẠNH 9 10 469