Ktl-icon-tai-lieu

thuốc trừ sâu sinh học

Được đăng lên bởi ph-m-ng-c-tu-n
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2491 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Công nghệ sinh học môi trường
MỤC LỤC

I.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, sự phát triển của nền nông nghiệp nước ta đang đi vào mức độ thâm canh
cao với việc sử dụng ngày càng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học
và hàng loạt các biện pháp như trồng lúa 3 vụ, phá rừng canh tác cà phê, hồ tiêu, điều,…
với mục đích khai thác, chạy theo năng suất và sản lượng. Chính vì vậy, với sự canh tác
trên đã làm cho đất đai ngày càng thoái hóa, dinh dưỡng bị mất cân đối, mất cân bằng hệ
sinh thái trong đất, hệ vi sinh vật trong đất bị phá hủy, tồn dư các chất độc hại trong đất
ngày càng cao, nguồn bệnh tích lũy trong đất ngày càng nhiều dẫn đến phát sinh một số
dịch hại không dự báo trước. Chính vì vậy, xu hướng quay trở lại nền nông nghiệp hữu
Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất thuốc trừ sâu sinh học

Page 1

Công nghệ sinh học môi trường
cơ với việc tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ trong canh tác cây
trồng đang là xu hướng của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Hiện các chế phẩm
đang được sử dụng nhiều tại các vùng trồng rau sạch ở Đà Lạt, Vĩnh Phúc, Thanh Trì,
Hải Dương, Hà Tây, Đông Anh,… của Việt Nam.
Các chế phẩm sinh học ứng dụng cho cây trồng hiện nay cơ bản được chia làm 3
nhóm sản phẩm với các tính năng khác nhau:
- Nhóm chế phẩm sinh học ứng dụng cho việc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.
- Nhóm chế phẩm sinh học dùng cho sản xuất phân bón hữu cơ sinh học, phân hữu cơ vi
sinh, chất kích thích tăng trưởng bón cho cây trồng.
- Nhóm chế phẩm sinh học dùng cho cải tạo đất, xử lý phế thải nông nghiệp.
Để diệt trừ các loại sâu bệnh hại, con người đă sử dụng nhiều phương pháp khác
nhau. Việc sử dụng rộng rãi các hóa chất đã được tổng hợp đã có tác dụng đáng kể trong
việc ngăn ngừa sâu bệnh cho cây trồng. Thuốc trừ sâu hóa học có ưu điểm là diệt trừ
nhiều loại sâu hại trên diện tích lớn, tác dụng nhanh, triệt để mà giá thành lại thấp nên
trong nhiều năm liền thuốc chiếm vị trí gần như thống lĩnh trong việc bảo vệ cây trồng.
Tuy nhiên việc lạm dụng thuốc trừ sâu hóa học đã gây ra ô nhiễm môi trường, gây ảnh
hưởng tới sức khỏe con người. Hơn nữa thuốc hóa học còn tạo ra sự kháng thuốc cho các
thế hệ sâu hại sau này làm chúng phát triển ngày càng mạnh hơn, thuốc còn tiêu diệt luôn
cả những loài thiên địch có ích cho cây trồng gây mất cân bằng sinh thái đồng ruộng. Đây
chính là tiền đề để các nhà khoa học tìm ra các biện pháp sinh học hiệu quả nhưng không
làm ảnh hưởng đến môi trường.
Hiện nay biện pháp sinh học đặc biệt là hướng dẫn ...
Công ngh sinh h c môi tr ng ườ
MỤC LỤC
I. ĐẶT VẤN Đ
Hiện nay, sự phát triển của nền nông nghiệp nước ta đang đi vào mức độ thâm canh
cao với việc sử dụng ngày càng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học
hàng loạt các biện pháp như trồng lúa 3 vụ, phá rừng canhc phê, hồ tiêu, điều,…
với mục đích khai thác, chạy theo năng suất sản lượng. Chính vậy, với sự canh tác
trên đã làm cho đất đai ngày càng thoái hóa, dinh dưỡng bị mất cân đối, mất cân bằng hệ
sinh thái trong đất, hệ vi sinh vật trong đất bị phá hủy, tồn c chất độc hại trong đất
ngày càng cao, nguồn bệnh ch lũy trong đất ngày càng nhiều dẫn đến phát sinh một số
dịch hại không dự báo trước. Chính vậy, xu hướng quay trở lại nền nông nghiệp hữu
ng d ng công ngh vi sinh s n xu t thu c tr sâu sinh h c Page 1
thuốc trừ sâu sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuốc trừ sâu sinh học - Người đăng: ph-m-ng-c-tu-n
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
thuốc trừ sâu sinh học 9 10 822