Ktl-icon-tai-lieu

Thủy lực và cấp thoát nước trong nông nghiệp

Được đăng lên bởi Nguyễn Lan Anh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1552 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Thủy lực và cấp thoát nước trong nông
nghiệp
Biên tập bởi:
Hoàng Đức Liên

Thủy lực và cấp thoát nước trong nông
nghiệp
Biên tập bởi:
Hoàng Đức Liên
Các tác giả:
Hoàng Đức Liên

Phiên bản trực tuyến:


MỤC LỤC
1. Mở đầu
2. Tĩnh học chất lỏng
3. Động lực học chất lỏng
4. Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được
5. Tính toán thủy lực đường ống có áp
6. Dòng chảy qua lỗ - vòi - đập tràn
7. Dòng chảy đều không áp trong kênh
8. Dòng tia
9. Khái niệm chung về máy bơm
10. Bơm ly tâm
11. Bơm hướng trục
12. Bơm Pittong
13. Tưới nước trong nông nghiệp
14. Hệ thống cấp nước
15. Hệ thống thoát nước
16. Câu hỏi ôn tập môn thủy lực và cấp thoát nước trong nông nghiệp
Tham gia đóng góp

1/25

Mở đầu
Tóm tắt
Phần I: Thủy lực học
Chương 1: Mở đầu

Nội dung
1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học, ứng dụng
1. Đối tượng
2. Phương pháp nghiên cứu
3. Ứng dụng
2. Sơ lược lịch sử phát triển môn học
3. Một số tính chất cơ lý của chất lỏng
1. Một số tính chất dẽ nhận biết
2. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng
3. Tính nén ép và tính giãn nở nhiệt
4. Tính nhớt
5. Chất lỏng thực, chất lỏng lý tưởng
Xem chi tiết tại đây

2/25

Tĩnh học chất lỏng
Tóm tắt
Tĩnh học chất lỏng nghiên cứu những qui luật cân bằng của chất lỏng ở trạng thái tĩnh
và ứng dụng những qui luật ấy để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn kỹ thuật, sản xuất
và đời sống.
Người ta phân ra 2 trạng thái tĩnh:
Tĩnh tuyệt đối: Chất lỏng không chuyển động so với hệ toạ độ cố định (gắn liền với trái
đất)
Tĩnh tương đối: Chất lỏng chuyển động so với hệ toạ độ cố định, nhưng giữa chúng
không có chuyển động tương đối.

Nội dung
1. Áp suất thủy tĩnh
1. Lực tác dụng lên chất lỏng
2. Áp suất thủy tĩnh
1. Định nghĩa
2. Hai tính chất của áp suất thủy tĩnh
2. Phương trình vi phân của chất lỏng cân bằng ( Phương trình ơle tĩnh)
3. Phương trình cơ bản của thủy tĩnh học
1. Tích phân phương trình Ơ le tĩnh
2. Mặt đẳng áp
3. Phương trình cơ bản của thủy tĩnh học
4. Ý nghĩa của phương trình cơ bản của thủy tĩnh học
1. Ý nghĩa hình học hay thủy lực
2. Ý nghĩa năng lượng
5. Phân loại các loại áp suất
6. Biểu đồ phân bố áp suất thủy tĩnh
4. Tĩnh tương đối
1. Bình chứa chất lỏng chuyển động thẳng thay đổi đều (gia tốc α=const)
2. Bình chứa chất lỏng quay đều với vận tốc góc ω = const
5. Tính áp thủy lực tĩnh
1. Xác định áp thủy lực tĩnh lên hình phẳng
2. Xác định áp thủy lực tĩnh lên hình cong
3. Phương pháp đồ giải
6. Một số ứng dụng của thủy tĩnh học
3/25

1. Dụng cụ đo áp suất
2. Định luậ...
Thủy lực và cấp thoát nước trong nông
nghiệp
Biên tập bởi:
Hoàng Đức Liên
Thủy lực và cấp thoát nước trong nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủy lực và cấp thoát nước trong nông nghiệp - Người đăng: Nguyễn Lan Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Thủy lực và cấp thoát nước trong nông nghiệp 9 10 566