Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công

Được đăng lên bởi trang156
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1909 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
THI CÔNG

GÓI THẦU SỐ VIE/027 14 771: XÂY DỰNG MỚI HAI NHÀ TRẠM Y TẾ XÃ ÂN
TÌNH VÀ KIM LƯ - NA RÌ – BẮC KẠN
ĐỊA ĐIẾM XÂY DỰNG : HUYỆN NA RÌ - TỈNH BẮC KẠN
CHỦ ĐẨU TƯ

: DỰ ÁN VIE/027 - SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN

1

PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN VỀ GÓI THẦU
I.

TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH

1. Qui mô công trình
Các trạm y tế thuộc nội dung gói thầu của hồ sơ mời thầu VIE/027 14 771
- Gói thầu này có quy mô xây dựng bao gồm các hạng mục chính như sau:
+ Nhà trạm y tế.
+ Cơ sờ kỹ thuật hạ tầng ngoài nhà.
Các thiết kế của TYT được thực hiện trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn thiết kế
quy định tại quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT ban hành ngày 17/6/2002 và phù
hợp với Quyết định số 3447/QD-BYT của BYT về việc thực thi các tiêu chí quốc
gia về dịch vụ y tế xã giai đoạn 2011-2020
1.1.Thiết kế kiến trúc các nhà trạm
Các nhà trạm y tế có giải pháp thiết kế kiến trúc chung như sau:
- Công trình được xây dựng khung bê tông cốt thép chịu lực, xây tường gạch
bao che; Mái đổ bê tông cốt thép, trên xây tường thu hồi (Gable wall), lợp tôn
chống nóng.
- Sàn nhà thiết kế cao 0,45m so với cốt sân bên ngoài;
- Chiều cao thông thủy từ sàn nhà đến mái bê tông cốt thép là 3,6m; Từ mái bê
tông cốt thép đến đỉnh mái lợp tôn là 2,4m.
- Cửa sổ, cửa đi và vách kính sử dụng cửa nhựa lõi thép gia cường uPVC, linh
kiện đồng bộ; Cửa sổ phía mặt ngoài có hoa sắt bảo vệ; các phòng kỹ thuật có
lưới chắn côn trùng;
- Vật liệu sử dụng bên ngoài: sử dụng vật liệu gạch gốm ốp màu đỏ ( ốp từ dưới
đến gần hết cửa sổ) đảm bảo dễ vệ sinh lau chùi. Phần còn lại sơn màu sáng.
- Xây tường gạch trát vữa xi măng cát, sơn tường màu sáng; Tường các phòng
kỹ thuật ( phòng đẻ + KHHGĐ, phòng rửa, tiệt trùng, phòng xét nghiệm, bàn và
chậu rửa) ốp gạch men kính 250 x400mm, cao 2,2m; Tường khu vệ sinh ốp
2

gạch men kính 250x400mm, cao 2,2m;
- Sàn lát gạch Ceramic 400x400mm; sàn vệ sinh lát gạch Ceramic chống trơn
250x250mm;
- Bậc tam cấp trát đá granite
• Kết cấu công trình
Kết cấu chính của nhà trạm bao gồm:
-

Cấu trúc khung bê tông cốt thép;

-

Tường bao che không chịu lực;

-

Móng nông với các móng đơn;

Khung BTCT đổ toàn khối , sàn BTCT có chiều dày 100 mm , cột có tiết diện
220x220mm (thép 4018) , dầm có tiết diện 220 X 350 mm đối với nhịp 3,6m và
5,5m riêng nhịp 7,2m dầm có tiết diện 220x500 mm. Mái xây tường thu hồi
220mm cao 2,4m trên lợp tôn gác xà gồ
• Hệ thống nước
Nguồn nước: Nguồn nước cấp cho các trạm y tế tại Bắc Kạn chủ yếu sử dụng từ
hai nguồn chính là nước mưa và nước dẫn ...
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
THI CÔNG
GÓI THẦU SỐ VIE/027 14 771: XÂY DỰNG MỚI HAI NHÀ TRẠM Y TẾ ÂN
TÌNH VÀ KIM LƯ - NA RÌ – BẮC KẠN
ĐỊA ĐIẾM XÂY DỰNG : HUYỆN NA RÌ - TỈNH BẮC KẠN
CHỦ ĐẨU TƯ : DỰ ÁN VIE/027 - SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN
1
Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công - Người đăng: trang156
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công 9 10 232