Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh công nghệ thi công dầm super T

Được đăng lên bởi anvinh192
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ THI CÔNG
DẦM SUPER TEE
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG
Dự án cầu Tân Đệ thuộc dự án cải toạ và nâng cấp Quốc lộ 10 (Gói thầu B3), do liên
doanh các nhà thầu KEANGNAM - CIENCO1 trúng thầu xây lắp. Theo thiết kế, toàn
cầu dài 1065.8 m gồm:
- Phần cầu dẫn gồm 14 nhịp dầm Super Tee bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước, trong
đó phía Thái bình có 5 nhịp và phía Nam định có 9 nhịp, chiều dài nhịp cạnh mố là 39 m,
chiều dài các nhịp còn lại là 40 m. Mặt cắt ngang cầu gồm 7 dầm, dầm giữa kiểu B, dầm
thượng lưu kiểu C1 và C2, dầm hạ lưu kiểu A1 và A2. Các dầm trên có độ dốc bản cánh
theo độ dốc ngang của cầu là 2%.
- Phần cầu chính gồm 5 nhịp dầm liên tục theo sơ đồ 70 + 3 x 120 + 78 m, mặt cắt ngang
dầm có tiết diện hình hộp thành thẳng.
Trong tập thuyết minh này sẽ giới thiệu chi tiết công nghệ sản xuất dầm Super Tee cho
các nhịp phần cầu dẫn.
PHẦN 2: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦM
I. CẤU TẠO DẦM SUPER TEE:
1. Các tiêu chuẩn kỹ thuật:
- Dầm vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép ứng suất trước căng trước.
- Chiều dài tổng thể: 36 m 816 và 36 m 808.
- Chiều rộng toàn bộ: 2 m 28.
- Chiều cao tổng thể: 1 m 75 (đo tại tim dọc dầm).
- Khối rỗng bên trong các dầm dược chia thành 4 ngăn, mỗi ngăn dài 8 m5 được ngăn
cách bởi các vách ngăn đứng dày 15 cm. Các khối rỗng này sẽ được đậy bằng các tấm bản
bê tông cốt thép dày 4 cm được dùng làm ván khuôn đáy để đõ bê tông bản mặt cầu sau
này.
- Chiều dài sườn dầm 10 cm.
- Dầm được thiết kế bản cánh dầm có độ dốc ngang 2% theo độ dốc ngang cầu.
- Trọng lượng mỗi phiến dầm khoảng 64 T.
2. Vật liệu:
2.1. Bê tông:
- Cường độ chịu nén tối thiểu ở tuổi 28 ngày: 45 MPa (bê tông dầm loại A, fc = 45 MPa).

- Cường độ chịu nén tối thiểu khi tạo ứng suất trước (cắt cáp): 35 MPa.
2.2. Cốt thép:
Cốt thép sử dụng cho dầm theo tiêu chuẩn ASTM-A615 hoặc tương đương có fy
(min)=250 MPa với thép tròn trơn và fy (min)=400 MPa với thép gai.
2.3. Cáp tạo ứng lực:
- Cáp dùng loại có cường độ fpu=1860 MPa, đường kính tao cáp 15.2 mm theo tiêu chuẩn
A STM- A416. Lực trong tao cáp sau khi nhả kích là 200 KN. Theo thiết kế, mỗi dầm gồm
36 tao cáp dự ứng lực D15.2 dược bố trí thành 3 hàng và 13 cột đặt thẳng sông song với
nhau.
- trong tổng số 36 tao cáp của dầm, có 22 tao được thiết kế phần không dính bám ở hai
đầu tao cáp với các chiều dài khác nhau cho từng tao cáp.
II. BỆ CĂNG VÀ VÁN KHUÔN:
1. Số lượng bệ căng và ván khuôn:
- Như đã nêu ở trên, dầm SuPer Tee là dầm bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước. Các
tao cáp dự ứng lực sẽ được căng trước ...
THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ THI CÔNG
DẦM SUPER TEE
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG
Dự án cầu Tân Đệ thuộc dự án cải toạ và nâng cấp Quốc lộ 10 (Gói thầu B3), do liên
doanh các nhà thầu KEANGNAM - CIENCO1 trúng thầu xây lắp. Theo thiết kế, toàn
cầu dài 1065.8 m gồm:
- Phần cầu dẫn gồm 14 nhịp dầm Super Tee bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước, trong
đó phía Thái bình có 5 nhịp và phía Nam định có 9 nhịp, chiều dài nhịp cạnh mố là 39 m,
chiều dài các nhịp còn lại là 40 m. Mặt cắt ngang cầu gồm 7 dầm, dầm giữa kiểu B, dầm
thượng lưu kiểu C1 và C2, dầm hạ lưu kiểu A1 và A2. Các dầm trên có độ dốc bản cánh
theo độ dốc ngang của cầu là 2%.
- Phần cầu chính gồm 5 nhịp dầm liên tục theo sơ đồ 70 + 3 x 120 + 78 m, mặt cắt ngang
dầm có tiết diện hình hộp thành thẳng.
Trong tập thuyết minh này sẽ giới thiệu chi tiết công nghệ sản xuất dầm Super Tee cho
các nhịp phần cầu dẫn.
PHẦN 2: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦM
I. CẤU TẠO DẦM SUPER TEE:
1. Các tiêu chuẩn kỹ thuật:
- Dầm vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép ứng suất trước căng trước.
- Chiều dài tổng thể: 36 m 816 và 36 m 808.
- Chiều rộng toàn bộ: 2 m 28.
- Chiều cao tổng thể: 1 m 75 (đo tại tim dọc dầm).
- Khối rỗng bên trong các dầm dược chia thành 4 ngăn, mỗi ngăn dài 8 m5 được ngăn
cách bởi các vách ngăn đứng dày 15 cm. Các khối rỗng này sẽ được đậy bằng các tấm bản
bê tông cốt thép dày 4 cm được dùng làm ván khuôn đáy để đõ bê tông bản mặt cầu sau
này.
- Chiều dài sườn dầm 10 cm.
- Dầm được thiết kế bản cánh dầm có độ dốc ngang 2% theo độ dốc ngang cầu.
- Trọng lượng mỗi phiến dầm khoảng 64 T.
2. Vật liệu:
2.1. Bê tông:
- Cường độ chịu nén tối thiểu ở tuổi 28 ngày: 45 MPa (bê tông dầm loại A, fc = 45 MPa).
Thuyết minh công nghệ thi công dầm super T - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh công nghệ thi công dầm super T - Người đăng: anvinh192
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Thuyết minh công nghệ thi công dầm super T 9 10 434