Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đề án kỹ thuật “Tính toán thiết kế cầu trục tải trọng 12 tấn”

Được đăng lên bởi chausocna91
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 1597 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Thuyết minh đề án kỹ thuật
“Tính toán thiết kế cầu trục tải
trọng 12 tấn”

MỤC LỤC
Nội dung
Đề tài
Mục lục
Lời nói đầu
Nhận xét của Giáo viên
PHẦN I:
GIỚI THIỆU VỀ CẦU TRỤC VÀ MỤC TIÊU THIẾT KẾ.

1.1
1.2
1.3

TỔNG QUAN VỀ MÁY NÂNG CHUYỂN
GIỚI THIỆU VỀ CẦU TRỤC
NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU THIẾT KẾ
PHẦN II:
TÍNH TOÁN CÁC CƠ CẤU CHÍNH

2.1 CHỌN PHƯƠNG ÁN VÀ TÍNH TOÁN CƠ CẤU NÂNG.
2.1.1Chọn phương án cho cơ cấu nâng.
2.1.2Tính cơ cấu nâng.
2.2 TÍNH CƠ CẤU DI CHUYỂN XE CON
2.2.1.
Chọn sơ đồ tính và các thông số cơ bản.
2.2.2.
2.2.3.
thẳng.

Tính cơ cấu di chuyển.
Thiết kế bộ truyền trong hộp, bánh răng trụ -

2.2.4.
thẳng

Thiết kế bộ truyền ngoài hộp, bánh răng trụ -

2.3.

Trang
1
2
3
4
5÷17
5
6÷13
14÷17
18÷124
18 ÷48
18÷21
21÷48
49÷75
49
50÷54
54÷67
68÷75
76÷115
76÷78
78÷83
83÷106
107÷111
112÷115
122
123÷131

2.4.1.

TÍNH CƠ CẤU DI CHUYỂN CẦU
Chọn sơ đồ tính và các thông số cơ bản.
Tính cơ cấu di chuyển cầu.
Thiết kế bộ truyền bánh răng hở.
Tính chọn khớp nối.
Tính chọn then
Tính trục truyền
TÍNH KẾT CẤU THÉP CỦA CẦU TRỤC
Tính dầm chính.

2.4.2.

Tính tán dầm cuối

129÷131

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.4.

Tài liệu tham khảo

123÷128

132

Lời nói đầu
Cùng với sự phát triển của thế giới và xu huớng hội nhập kinh tế quốc tế, đất
nước ta đang dần đổi mới và buớc vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vừa xây
dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật vừa phát triển nền kinh tế đất nuớc. Hiện nay, nước ta
đang mở rộng việc xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, nhà máy, các cơ sở
sản xuất….từ đó, hệ thống máy móc ngày càng trở nên phổ biến và từng bước thay thế
sức lao động của con người … Do đó, ngành Cơ khí chế tạo máy không thể thiếu và
có vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Trong các trương trình giảng dạy bậc Đại học của các khối ngành kỹ thuật
việc thiết kế đồ án môn học là một nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả mọi ngành nghề.
Giúp cho sinh viên hiểu sâu, hiểu kỹ và tổng hợp được những kiến thức cơ bản của
môn học.. Đối với ngành Cơ khí, đây là một công việc thiết thực, không những giúp
cho sinh viên được hòa mình vào thực tế, tích lũy kinh nghiệm, được khẳng định
những kiến thức đã học trên lý thuyết, mà còn hình thành tác phong và khả năng ngề
nghiệp của một kỹ sư cơ khí thực thụ trong tương lai.
Đề án kỹ thuật là học 1 phần nằm trong chương trình đào tạo kỹ sư Cơ khí
trường ĐHKT Công nghiệp Thái Nguyên. Đây là 1 học phần mới nằm trong các học
phần tự chọn trong trương trình đào tạo. Mục đích của học phần là n...
Thuyết minh đề án kỹ thuật
“Tính toán thiết kế cầu trục tải
trọng 12 tấn”
Thuyết minh đề án kỹ thuật “Tính toán thiết kế cầu trục tải trọng 12 tấn” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đề án kỹ thuật “Tính toán thiết kế cầu trục tải trọng 12 tấn” - Người đăng: chausocna91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
Thuyết minh đề án kỹ thuật “Tính toán thiết kế cầu trục tải trọng 12 tấn” 9 10 760