Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án công nghệ

Được đăng lên bởi Đoàn Văn Thắng
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời Nói Đầu
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay thì công
nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước một cách bền vững và toàn diện mà
trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước ngành cơ khí
đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân,
trong đó ngành chế tạo đóng vai trò then chốt bảo đảm thiết kế và sản xuất
ra các thiết bị dụng cụ lao động cho các ngành kinh tế khác.
Để đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành kinh tế quốc dân
và sự phát triển của khoa học kĩ thuật ngày càng cao trong lĩnh vực khoa
học công nghệ chế tạo máy cần phải đuợc đầu tư và phát triển mạnh mẽ về
chiều sâu và chất luợng mục đích cuối cùng là đạt đuợc sản luợng tốt.
Trong suốt quá trình học tập và tích luỹ kiến thức, trong suốt quá
trình học tập của bản thân và dưới sự huớng dẫn tận tình của các giáo viên
nhất là thầy giáo: Trần Văn Giang đã giúp em hoàn thành đồ án môn
học công nghệ chế tạo máy và giúp em có kiến thức xây dựng kĩ năng làm
việc. Mặc dù rất cố gắng nhưng do khả năng tổng hợp kiến thức còn hạn
chế thiếu kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi sai sót.
Vì vậy em rất mong thầy và các bạn đóng góp cho em để em
hoàn thiện đồ án môn học được tốt.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinhviên:
Hồ Văn Yên

PHẦN 2
PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC, CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT,
TÍNH KẾT CẤU TRONG CÔNG NGHỆ CỦA CHI TIẾT
1-Phân tích điều kiện làm việc
+ Măt bích là một dạng chi tiết trong họ chi tiết dạng hộp.Trong cơ cấu và
máy móc chi tiết dạng hộp thường là chi tiết cơ sở để đảm bảo vị trí và sự
tương quan đúng đắn của tất cả các chi tiết trong kết cấu.
+Chi tiết dạng hộp thường có hình dạng phức tạp với hình khối rộng có
thành vách xung quanh, trên các vách có thành phần lồi lõm khác nhau.Trên
hộp có một số lượng lớn các mặt phẳng phải gia công với độ chính xác khác
nhau và cũng có một số lượng lớn những bề mặt không phải gia công.Đặc biệt
trên hộp thường có một hệ lổ nhỏ để kẹp chặt các chi tiết khác nhau lên hộp.
+ Với dạng chi tiết mà chúng ta đang thiết kế ở đây có chức năng để lắp
trục hay lắp ổ bi, chi tiết làm việc ở áp suất cao nên độ bên của chi tiết phái
cao làm việc gây rung động, dễ bị mài mòn.
2- Yêu cầu kỹ thuật
+Chi tiết dạng hộp thường có những bề mặt chính như mặt đáy, mặt
lổ.Nhưng yêu cầu đặt ra đối với chi tiết là lien quan đến độ chinh xác của các
mặt phẳng và mặt lỗ đến độ chính xác vị trí tương quan và độ chính xác hình
học của chúng.
+Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản khi chế tạo chi tiết bao gồm:
-Độ không phẳng và độ không ...
Lời Nói Đầu
Trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước hiện nay thì công
nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước một cách bền vững toàn diện
trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước ngành khí
đóng vai trò rất quan trọng trong s phát triển của nền kinh tế quốc dân,
trong đó ngành chế tạo đóng vai trò then chốt bảo đảm thiết kế và sản xuất
ra các thiết bị dụng cụ lao động cho các ngành kinh tế khác.
Để đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành kinh tế quốc dân
sự phát triển của khoa học thuật ngày càng cao trong lĩnh vực khoa
học công nghệ chế tạo máy cần phải đuợc đầu tư và phát triển mạnh m về
chiều sâu và chất luợng mục đích cuối cùng là đạt đuợc sản luợng tốt.
Trong suốt quá trình học tập và tích luỹ kiến thức, trong suốt quá
trình học tập của bản thân và dưới sự huớng dẫn tận tình của các giáo viên
nhất thầy giáo: Trần Văn Giang đã giúp em hoàn thành đồ án môn
học công nghệ chế tạo máy và giúp em có kiến thức xây dựng kĩ năng làm
việc. Mặc rất c gắng nhưng do khả ng tổng hợp kiến thức còn hạn
chế thiếu kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi sai sót.
Vì vậy em rất mong thầy các bạn đóng góp cho em để em
hoàn thiện đồ án môn học được tốt.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinhviên:
Hồ Văn Yên
Thuyết minh đồ án công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đồ án công nghệ - Người đăng: Đoàn Văn Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Thuyết minh đồ án công nghệ 9 10 578