Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án khung thép nhà công nghiệp

Được đăng lên bởi Do Miter
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án kết cấu thép 2
SỐ LIỆU VÀ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
1. Số liệu thiết kế
Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng, một nhịp có cầu trục. Các số
liệu thiết kế:
-

Nhịp khung: L = 20 m.

-

Bước khung: B = 7 m; toàn bộ nhà dài 15B = 105 m.

-

Sức trục: Q = 12,5 tấn; Số cầu trục làm việc trong xưởng là 2 chiếc, chế độ làm
việc trung bình.

-

Cao trình đỉnh ray: H1 = 9 m.

-

Chiều cao dầm cầu trục: h dct = 0,6 m; Chiều cao ray: hr = 0,15 m.

-

Tải trọng gió: + Vùng gió: IIB
+ Dạng địa hình xây dựng công trình: B

-

Vật liệu: Thép CCT34; hàn tự động, que hàn N46 (d = 35mm) hoặc tương
đương. Bê tông móng cấp độ bền B20.

-

Kết cấu bao che: Tường xây gạch cao 1,5 m ở phía dưới, quây tôn ở phía trên.

2. Nhiệm vụ thiết kế
-

Thuyết minh tính toán:
+ Thành lập sơ đồ kết cấu: Xác định kích thước khung ngang, lập mặt bằng
lưới cột, bố trí hệ giằng mái, hệ giằng cột.
+ Xác định tải trọng tác dụng lên khung ngang: Tải trọng mái, tải trọng cầu
trục, tải trọng gió.
+ Thiết kế xà gồ.
+ Tính nội lực khung ngang. Vẽ biểu đồ nội lực M, N, V cho từng trường hợp
tải trọng. Lập bảng thống kê nội lực, bảng tổ hợp nội lực cho các tiết diện
đặc trưng của cột và xà mái.
+ Thiết kế khung ngang gồm cột và xà. Tính các chi tiết: Chân cột, vai cột,
liên kết xà với cột, mối nối xà.

-

Bản vẽ thể hiện: 01 bản vẽ khổ A1
+ Sơ đồ khung ngang.
+ Hệ giằng mái, giằng cột.
+ Cột khung, các mặt cắt và chi tiết của thân cột.
+ Xà, các mặt cắt và chi tiết của xà.
+ Bảng thống kê vật liệu, ghi chú và chỉ dẫn cần thiết.

PHẠM VĂN ĐỘ XDK8-ĐHHP

Đồ án kết cấu thép 2
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
1. Sơ đồ kết cấu khung ngang
Khung ngang gồm cột đặc, xà ngang tiết diện chữ I. Cột có tiết diện không đổi
liên kết ngàm với móng, liên kết cứng với xà. Theo yêu cầu cấu tạo thoát nước, chọn
xà ngang có độ dốc với góc dốc  = 10 0 ( tương đương i = 17%). Do tính chất làm việc
của khung ngang chịu tải trọng bản thân và tải trọng gió là chủ yếu, nên thông thường
nội lực trong xà ngang ở vị trí nách khung thường lớn hơn nhiều nội lực tại vị trí giữa
nhịp. Cấu tạo xà ngang có tiết diện thay đổi, khoảng biến đổi tiết diện cách đầu cột
một đoạn (0,35  0,4) chiều dài nửa xà. Tiết diện còn lại lấy không đổi.
Cửa mái chạy dọc suốt chiều dài nhà, mang tính chất thông gió, sơ bộ chọn
chiều cao cửa mái là 1,5m và chiều rộng cửa mái là 3m.

q

A

B
Hình 1.1. Sơ đồ khung ngang

1.1. Kích thước theo phương đứng
- Chiều cao cột dưới: Hd
H d  H1  ( h dct  h r )  h ch

Trong đó:
H1 = 9 m là cao trình đỉnh ray
Vũ Văn Hiệp

...
Đồ án kết cấu thép 2
PHẠM VĂN ĐỘ XDK8-ĐHHP
SLIỆU NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
1. Sliệu thiết kế
Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng, một nhịp có cầu trục. Các số
liệu thiết kế:
- Nhp khung: L = 20 m.
- Bước khung: B = 7 m; toàn bộ nhà dài 15B = 105 m.
- Sức trục: Q = 12,5 tấn; Số cầu trục làm việc trong ởng là 2 chiếc, chế độ làm
việc trung bình.
- Cao trình đỉnh ray: H
1
= 9 m.
- Chiều cao dầm cầu trục: h
dct
= 0,6 m; Chiều cao ray: h
r
= 0,15 m.
- Tải trọng gió: + Vùng gió: IIB
+ Dạng địa hình y dựng công trình: B
- Vật liệu: Thép CCT34; hàn t động, que hàn N46 (d = 35mm) hoặc tương
đương. Bê tông móng cấp độ bền B20.
- Kết cấu bao che: Tường y gạch cao 1,5 m ở phía dưới, quây tôn ở phía trên.
2. Nhiệm vụ thiết kế
- Thuyết minh tính toán:
+ Thành lp đkết cấu: c định kích thước khung ngang, lập mặt bằng
lưới cột, bố trí hệ giằng mái, hệ giằng cột.
+ Xác định tải trọng c dụng lên khung ngang: Tải trọng mái, tải trọng cầu
trục, tải trọng gió.
+ Thiết kế xà gồ.
+ Tính ni lực khung ngang. Vẽ biểu đồ nội lực M, N, V cho từng trường hp
tải trọng. Lập bảng thống kê ni lực, bảng thợp nội lực cho các tiết diện
đặc trưng ca cột và xà mái.
+ Thiết kế khung ngang gồm cột và xà. Tính các chi tiết: Chân cột, vai cột,
liên kết xà với cột, mối nối xà.
- Bản vẽ thể hiện: 01 bản vẽ khổ A1
+ Sơ đồ khung ngang.
+ Hệ giằng mái, giằng ct.
+ Cột khung, các mặt cắt và chi tiết của thân cột.
+ Xà, các mặt cắt và chi tiết của xà.
+ Bảng thống kê vật liệu, ghi chú và ch dẫn cần thiết.
Thuyết minh đồ án khung thép nhà công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đồ án khung thép nhà công nghiệp - Người đăng: Do Miter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Thuyết minh đồ án khung thép nhà công nghiệp 9 10 448