Ktl-icon-tai-lieu

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG

Được đăng lên bởi haivai800
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 4272 lần   |   Lượt tải: 19 lần
ĐỒ ÁN KT THI CÔNG

GVHD : Th.S TRẦN QUANG HUY

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KỸ THUẬT THI CÔNG
--------------

I. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH:


Tên công trình: Công trình khách sạn The Beatles (04 tầng)



Địa điểm xây dựng: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa



Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Diệu



MSSV: 52132026



Lớp: 52XD1



Nhiệm vụ: Thiết kế kỹ thuật thi công công trình khách sạn The Beatles (04 tầng)

II. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH:
a. Kết cấu công trình: Công trình khách sạn The Beatles có diện tích mặt bằng
9x14= 126 ( m2 ) gồm có 4 tầng ,chiều cao công trình là 13,2 (m)
b. Nền móng công trình: Công trình có 12 hố móng,gồm có 5 loại móng:


Móng ĐC1 *-C1 = 780 x 2030 (mm)



Móng ĐC1-C1 = 780 x 2030 (mm)



Móng ĐC2 *-C1 = 1200 x 1200 (mm)



Móng ĐC2-C1 = 1200 x 1200 (mm)



Móng ĐC3-C2 = 780 x 1580 (mm)



Các móng đào sâu xuống so với mặt đất: -1.400 (m)



Loại móng sữ dụng là móng cọc. cắm vào lớp đất thứ 3.

c. Điều kiện địa chất công trình (nếu có):
Trong phạm vi khảo sát xây dựng công trình địa chất gồm có 3 lớp:
Lớp 1: lớp đất hữu cơ có lớp gạch vụn đá vỡ (lớp này cần đào bỏ và không sữ dụng
lại) dày 0.35 m
Lớp 2 : Cát hạt trung dày 4m có các thông số đất nền như sau:
 = 18,5 kN/m3 ;  = 280 ; c= 1,5 kN/m2
Lớp 3 : cát hạt trung và thô rất chặt dày trên 25m

SVTH :Nguyễn Hữu Diệu _ MSSV: 52132026

Trang 1

ĐỒ ÁN KT THI CÔNG

GVHD : Th.S TRẦN QUANG HUY

d. Các công trình lân cận có liên quan:
giao thông thuận tiện trong việc vận chuyển vật tư tới công trường. Các công trình nhà
ở xung quanh thưa thớt vì vị trí xây dựng nằm trong phạm vi dự án khu đô thị mới.
e. Hệ thống điện nước phục vụ thi công:
Nguồn điện: được cung cấp bởi Công ty điện lực Khánh Hòa.
Nguồn nước: kết hợp dùng nước giếng khoan và nước máy do Công ty cấp thoát nước
thành phố cung cấp.
f. Vật tư công trình:
-

Gạch 8x18 lấy ở Tuynen Ninh hòa.

-

Gỗ thi công ván khuôn lấy ở Khánh Vĩnh

-

Cát xây, tô lấy ở Diên Khánh.

-

Đá 1x2, 4x6, đá chẻ lấy tại mỏ đá Hòn Thị.

-

Xi măng, sắt, thép đều có nhà cung cấp trong nội đô thành phố.

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT THỰC HIỆN
Các hạng mục công việc thi công để hoàn thành công trình bao gồm:
- Mô tả điều kiện địa chất đưa ra biện pháp thiết kế móng
- Các biện pháp thi công chủ yếu kết cấu hạ tầng gồm : Công tác đất,thi công phần
móng ( móng cọc ép), thi công đài cọc…
- Các biện pháp thi công chủ đạo kết cấu thượng tầng gồm : tính toán khối lượng ván
khuôn,cốt thép,thi công,bêtông,bố trí máy thi công…
- Phân chia công trình thành cá...
ĐỒ ÁN KT THI CÔNG GVHD : Th.S TRẦN QUANG HUY
SVTH :Nguyễn Hữu Diệu _ MSSV: 52132026 Trang 1
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KỸ THUẬT THI CÔNG
--------------
I. GII THIỆU CÔNG TRÌNH:
Tên công trình: Công tnh khách sạn The Beatles (04 tầng)
Địa điểm xây dựng: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Diệu
MSSV: 52132026
Lớp: 52XD1
Nhiệm vụ: Thiết kế kỹ thuật thi công công trình khách sạn The Beatles (04 tầng)
II. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH:
a. Kết cấu ng trình: Công trình khách sạn The Beatles diện tích mặt bằng
9x14= 126 ( m
2
) gồm có 4 tầng ,chiều cao công trình là 13,2 (m)
b. Nềnng công trình: Công trình có 12 hố móng,gồm 5 loi móng:
Móng ĐC1
*
-C1 = 780 x 2030 (mm)
Móng ĐC1-C1 = 780 x 2030 (mm)
Móng ĐC2
*
-C1 = 1200 x 1200 (mm)
Móng ĐC2-C1 = 1200 x 1200 (mm)
Móng ĐC3-C2 = 780 x 1580 (mm)
Các móng đào sâu xuống so với mặt đất: -1.400 (m)
Loại móng sữ dụng là móng cọc. cm vào lớp đất thứ 3.
c. Điều kiện địa chất công trình (nếu có):
Trong phm vi khảo sát xây dựng công trình địa chất gồm có 3 lớp:
Lớp 1: lớp đất hữu lớp gạch vụn đá vỡ (lớp này cần đào bvà không s dụng
lại) dày 0.35 m
Lớp 2 : Cát hạt trung dày 4m có các thông số đất nn như sau:
= 18,5 kN/m
3
; = 28
0
; c= 1,5 kN/m
2
Lớp 3 : cát ht trung và thô rất chặt dày trên 25m
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG - Người đăng: haivai800
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG 9 10 395