Ktl-icon-tai-lieu

THUYẾT MINH KIẾN TRÚC

Được đăng lên bởi Dong Tran
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

CÔNG TY TVTKXD NGÂN VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
***  ***

THUYẾT MINH GIẢI PHÁP

KIẾN TR ÚC
1. VAI TRÒ CỦA NHÀ VĂN HÓA
2. GIẢI PHÁP THIẾT KÊ KIẾN TRÚC.

NGƯỜI TÍNH: KS. TRẦN DUY ĐÔNG

Trang : 2

CÔNG TY TVTKXD NGÂN VIỆT

1

2

1
2
3

4

1
a
b

2

VAI TRÒ CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA:
- Trong quá trình hội nhập vào xu hướng toàn cầu hoá, Việt Nam với sự
tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, đất nước ngày càng đổi mới thì vấn đề phát triển nâng
cao trình độ văn hóa và thể chất cho nhân dân là tất yếu, đồng thời tạo ra được sự đồng
bộ cho cảnh quan đô thị. Nhất là đối với các khu dân cư, trung tâm thương mại, khoa
học, kỹ thuật .
- Hiện nay, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt chuẩn nông thôn mới là chỉ tiêu
phấn đấu của toàn đãng, toàn dân. Trong đó, xây dựng trung tâm văn hóa của địa phương
là một tiêu chí quan trọng.
TÊN CÔNG TRÌNH,VỊ TRÍ XÂY DỰNG:
Tên công trình: Trung tâm văn hóa - thể thao Tam Quan Bắc
Vị trí xây dựng:
Thôn Tân Thành I – Tam Quan Bắc – Hoài Nhơn – Bình Định.
QUY MÔ CÔNG TRÌNH:
- Công trình Trung tâm văn hóa - thể thao Tam Quan Bắc thuộc công trình cấp
III.
- Diện tích xây dựng : 1620 m 2 (trên khu đất dành cho sinh hoạt văn hóa – thể
thao)
- Diện tích sàn :1217 m2
- Tổng chiều cao công trình 10,900m.
- Quy mô công trình: Công trình 1 tầng khung BTCT chịu lực chính kết hợp hệ kèo
thép đỡ mái
CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ:
Giải pháp kiến trúc:
Giải pháp mặt bằng:
Công trình có kích thước mặt bằng là 36.0 x 45.0m, công trình có mặt bằng hình
chử nhật. Mặt bằng công trình đối xứng, bước cột là 4.5m. Nhịp cột là 18m và 4,5m.
Giải pháp mặt đứng:
Công trình được thiết kế bao gồm 1 tầng, tổng chiều cao phần thân là 10,9m, không
có tầng hầm.
Mặt đứng công trình được thiết kế theo dạng đối xứng, hình khối tương đối mạnh
mẽ. Kiến trúc không quá cầu kỳ, rườm rà trên cơ sở tuân thủ dây chuyền công năng sử
dụng. Màu sắc và đường nét mang tính hài hòa tạo cảm giác thoải mái cho người sử
dụng.
Giải pháp kết cấu:
a Phần móng:
- Do địa chất tương đối ổn định, nên chọn giải pháp dùng móng đơn trên nền thiên
nhiên để tính toán thiết kế phần móng cho công trình.
b Phần thân:
Căn cứ hình dáng kiến trúc, giải pháp mặt bằng, tình trạng địa chất - thuỷ văn của
khu vực xây dựng công trình ta chọn giải pháp kết cấu chịu lực cho công trình là
khung bê tông cốt thép đổ toàn khối.
c Phần mái:
Chọn giải pháp mái tôn.

NGƯỜI TÍNH: KS. TRẦN DUY ĐÔNG

Trang : 3

CÔNG TY TVTKXD NGÂN VIỆT

3
-

4
a
b
-

c

d

e
5

Giải pháp thông gi...
THUYẾT MINH KIẾN TRÚC - Người đăng: Dong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
THUYẾT MINH KIẾN TRÚC 9 10 985