Ktl-icon-tai-lieu

THUYẾT MINH KỸ THUẬT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM THÔNG TẤN QUỐC GIA

Được đăng lên bởi trungabc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 4335 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Hồ sơ dự thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống an ninh tích hợp và kiểm soát an ninh, BMS(G-10)
Công trình: Trung tâm Thông tấn Quốc gia

THUYẾT MINH KỸ THUẬT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO
CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM THÔNG TẤN QUỐC GIA
MỤC LỤC
I. TỔNG QUÁT......................................................................................................................................................2

I.1. Mô tả hệ thốn g: ...................................................................................................................2
I.1. Mô tả hệ thốn g .....................................................................................................................2
I.2 Yêu cầu hệ thốn g :............................................................................................................3
I.2 Yêu cầu hệ thốn g ..............................................................................................................3
I.3. Tiêu chu ẩ n thiết kế: ...........................................................................................................3
I.3 Tiêu chu ẩ n thiết kế ............................................................................................................3
I.4. Các thu ậ t ngữ :....................................................................................................................4
I.4. Các thu ậ t ngữ .......................................................................................................................4
II. ĐẶC TÍNH VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:...........................................................................7
II. ĐẶC TÍNH VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT...................................................................................................7

II.1. Tổng quá t .............................................................................................................................7
II.1. Tổng quá t .............................................................................................................................7
II.2. Cấu Trúc Hệ Thống: ..........................................................................................................8
II.2 Cấu Trúc Hệ Thống ............................................................................................................8
II.3. Quả n lý cơ sở dữ liệu: .....................................................................................................8
II.3 Quả n lý cơ sở dữ liệu .........................................
Hồ sơ dự thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống an ninh tích hợp và kiểm soát an ninh, BMS(G-10)
Công trình: Trung tâm Thông tấn Quốc gia
THUYẾT MINH KỸ THUẬT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO
CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM THÔNG TẤN QUỐC GIA
MỤC LỤC
I. TỔNG QUÁT......................................................................................................................................................2
I.1. Mô ththng: ...................................................................................................................2
I.1. Mô ththng .....................................................................................................................2
I.2 Yêu cu hthng :............................................................................................................3
I.2 Yêu cu hthng ..............................................................................................................3
I.3. Tiêu chun thiết kế: ...........................................................................................................3
I.3 Tiêu chun thiết kế ............................................................................................................3
I.4. Các thut ng :....................................................................................................................4
I.4. Các thut ng .......................................................................................................................4
II. ĐẶC TÍNH VÀ TIÊU CHUẨN K THUẬT:...........................................................................7
II. ĐẶC TÍNH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT...................................................................................................7
II.1. Tng quát .............................................................................................................................7
II.1. Tng quát .............................................................................................................................7
II.2. Cu Trúc H Thng: ..........................................................................................................8
II.2 Cu Trúc H Thng ............................................................................................................8
II.3. Qun cơ s d liu: .....................................................................................................8
II.3 Qun cơ s d liu .........................................................................................................8
II.4. Truy tìm d liu: ................................................................................................................8
II.4. Truy tìm d liu ..................................................................................................................8
II.5. Giám sát các đim đu vào: ........................................................................................9
II.5. Giám sát các đim đu vào ...........................................................................................9
II.6. Thông báo các báo đng: ..............................................................................................9
II.6. Thông báo các báo đng ................................................................................................9
II.7. Báo cáo: ..............................................................................................................................9
II.76. Báo cáo ...............................................................................................................................9
II.8. Thanh công ccho ngưi s dng : ........................................................................10
II.8. Thanh công ccho ngưi s dng ............................................................................10
II.9. m trmt báo đng t mt ngõ vào báo đng: ............................................11
II.9. m trmt báo đng t mt ngõ vào báo đng ................................................11
II.10. Loi b báo đng t ngõ vào báo đng: .............................................................11
II.10. Loi b báo đng t ngõ vào báo đng ...............................................................11
II.11. Hin th các báo đng bng đ ha: ....................................................................11
II.11. Hin th các báo đng bng đ ha ......................................................................11
II.12. Cách trình bày các báo đng: .................................................................................12
II.12. Cách trình bày các báo đng ...................................................................................12
II.13. Xử các d kin .........................................................................................................13
II.13. Xử các d kin .........................................................................................................13
II.14.Vùng thi gian .................................................................................................................15
II.15. S truyn thông .............................................................................................................15
II.16. S đnh dng thông tin cá nhân ca nhân viên ................................................16
II.17. H thng tích hp hình nh và th ........................................................................16
II.18. S kin và lịch s nhng công vic ........................................................................16
II.19. Định dang ngưi gi th: ...........................................................................................16
II.20. Định dng th ................................................................................................................16
II.21. Gi nh nh ra màn hình t trong trung tâm ....................................................17
II.22. Hin thị trng thái ca h thng .............................................................................17
1
THUYẾT MINH KỸ THUẬT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM THÔNG TẤN QUỐC GIA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUYẾT MINH KỸ THUẬT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM THÔNG TẤN QUỐC GIA - Người đăng: trungabc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
THUYẾT MINH KỸ THUẬT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM THÔNG TẤN QUỐC GIA 9 10 682