Ktl-icon-tai-lieu

thuyết minh quy hoạch chi tiết 1500 khu dân cư xã Cát thành

Được đăng lên bởi huynhtungk911
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2527 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
PHẦN I: LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH
1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch
2. Các căn cứ thiết kế quy hoạch
3. Địa điểm quy hoạch xây dựng
4. Mục tiêu quy hoạch
5. Quy mô quy hoạch xây dựng
6. Nhiệm vụ quy hoạch công trình
PHẦN II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG
1. Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên
2. Hiện trạng xây dựng tổng hợp
3. Đánh giá chung
PHẦN III: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
1. Các chỉ tiêu sử dụng đất
2. Tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật
PHẦN IV: ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH
1. Cơ cấu tổ chức không gian
2. Quy hoạch sử dụng đất
PHẦN V: TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
1. Quan điểm tổ chức không gian quy hoạch – kiến trúc
2. Các yêu cầu tổ chức và bảo vệ cảnh quan
3. Quy định thiết kế các công trình
PHẦN VI: QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Quy hoạch mạng lưới giao thông
2. Giải pháp san nền
3. Quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa
4. Quy hoạch cấp nước
5. Quy hoạch cấp điện
6. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường
PHẦN V: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
1. Công trình nhà ở:
2. Công trình công cộng:
3. Khu cây xanh
PHẦN VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
1. Hiện trạng môi trường khu vực xây dựng
2. Đánh giá tác động môi trường
3. Các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường
PHẦN VII: KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
PHẦN VIII: TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Công trình : Trường trung học phổ thông Cát Thành và Khu dân cư lân cận
CÔNG TY TNHH TV XD-TH
HOÀNG LÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày

tháng

năm 2014

THUYẾT MINH QUY HOẠCH XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁT THÀNH
VÀ KHU DÂN CƯ LÂN CẬN

PHẦN I
LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH:
Cát Thành là xã ven biển thuộc huyện Phù Cát với tổng diện tích đất tự nhiên 42,34
2
Km , chiếm 6,2% diện tích tự nhiên của huyện, xã nằm cách trung tâm huyện Phù Cát 30
km về phía Đông, nền kinh tế của xã chủ yếu đến từ sản xuất nông nghiệp. Là xã có truyền
thống cách mạng, người dân cần cù, hiếu học; tuy đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng
nhân dân trong xã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con em của mình trong việc học tập, tiếp
thu những kiến thức để có nhiều cơ hội về nghề nghiệp trong tương lai, từ đó có thể phát
triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa trong mỗi hộ gia đình, đóng góp cho sự
phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn xã. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, đến nay trên
địa bàn xã chưa có trường cấp III, học sinh phải đi xa hơn 10 km để đến điểm trường ...
MỤC LỤC
PHẦN I: LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH
1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch
2. Các căn cứ thiết kế quy hoạch
3. Địa điểm quy hoạch xây dựng
4. Mục tiêu quy hoạch
5. Quy mô quy hoạch xây dựng
6. Nhiệm vụ quy hoạch công trình
PHẦN II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG
1. Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên
2. Hiện trạng xây dựng tổng hợp
3. Đánh giá chung
PHẦN III: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
1. Các chỉ tiêu sử dụng đất
2. Tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật
PHẦN IV: ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH
1. Cơ cấu tổ chức không gian
2. Quy hoạch sử dụng đất
PHẦN V: TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
1. Quan điểm tổ chức không gian quy hoạch – kiến trúc
2. Các yêu cầu tổ chức và bảo vệ cảnh quan
3. Quy định thiết kế các công trình
PHẦN VI: QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Quy hoạch mạng lưới giao thông
2. Giải pháp san nền
3. Quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa
4. Quy hoạch cấp nước
5. Quy hoạch cấp điện
6. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường
PHẦN V: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
1. Công trình nhà ở:
2. Công trình công cộng:
3. Khu cây xanh
PHẦN VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
1. Hiện trạng môi trường khu vực xây dựng
2. Đánh giá tác động môi trường
3. Các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường
PHẦN VII: KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
PHẦN VIII: TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
thuyết minh quy hoạch chi tiết 1500 khu dân cư xã Cát thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuyết minh quy hoạch chi tiết 1500 khu dân cư xã Cát thành - Người đăng: huynhtungk911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
thuyết minh quy hoạch chi tiết 1500 khu dân cư xã Cát thành 9 10 597