Ktl-icon-tai-lieu

thuyết minh tính toán bể nước

Được đăng lên bởi Nguyễn Tuấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3688 lần   |   Lượt tải: 38 lần
thuyết minh tính toán bể nước
Thuyết minh tính toán bể nước (các loại)
Phần II. Các số liệu tính toán ban đầu:
1. Kích thước bể: (m)
- Dài : 11.65
- Rộng:3.3
- Cao ( thông thủy ):4.2
2. Kích thước các cấu kiện thiết kế: (m)
- Nắp bể dày:
- Đáy bể dày:
- Thành bể dày:
- Sàn công tác
Phần III. Tải trọng:
Tải trọng tác dụng lên bể nước bao gồm tải trọng bản thân cấu kiện, tải trọng nước, tải
trọng đất bên ngoài tác dụng vào thành bề và nắp bể, tải trọng của người và máy móc tác
dụng lên sàn công tác.
1. Tải trọng bản thân và các lớp cấu tạo của cấu kiện:
Tải trọng bản thân cấu kiện được phần mềm SAP2000 tự động tính toán.
Cấu kiện sàn công tác không được mô hình vào phần mềm nên được tính toán như 1 dạng
tĩnh tải phân bố lên thành bể.
Trọng lượng sàn công tác được tính : 0.65*0.15*2.5*1.1 = 0.27 ( T/m)
Trọng lượng lớp trát trong và ngoài thành bể dày 0.02m : 0.02*4.2*1.8*1.1= 0.17 (T/m)
2. Tải trọng nước và đất tác dụng lên bể:
Tải trọng của nước bên trong bể tác dụng vào thành có dạng phân tam giác.
Giá trị lớn nhất tại chân thành được tính theo công thức:
q n h
(T/m
2
)
Trong đó: n là hệ số an toàn n=1.2
là dung trọng của nước
h là chiều cao của nước trong bể.
thuyết minh tính toán bể nước - Trang 2
thuyết minh tính toán bể nước - Người đăng: Nguyễn Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
thuyết minh tính toán bể nước 9 10 196