Ktl-icon-tai-lieu

TIỆN CNC

Được đăng lên bởi Đặng Trung Huy
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 763 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

BỘ MÔN CAD/CAM-CNC





TP.HCM 07-2013

Lập trình Tiện CNC

2

CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LẬP TRÌNH NC
1.1.

Chương trình NC

Bao gồm chuỗi chỉ thị di chuyển dao, chỉ thị đóng ngắt và phụ trợ cần thiết
để điều khiển máy tự động thực hiện công việc gia công.
Có nhiều định dạng của một chương trình NC, phổ biến nhất là định dạng
địa chỉ lệnh (word address format). Định dạng bao gồm các mã lệnh
(commands) được truyền đến hệ thống servo, rơle, công tắc để thực hiện
các tác vụ gia công. Các mã lệnh liên kết nhau tạo thành khối lệnh (Block).
Bộ điều khiển máy sẽ thực hiện các thao tác điều khiển theo từng khối lệnh
một. Kết thúc một khối lệnh sẽ có dấu kết thúc khối (EOB). Cấu trúc của
một chương trình CNC được minh họa như sau:

a) Địa chỉ lệnh (Address):
Là chữ cái alphabet đầu lệnh, chỉ thị vị trí lưu trữ dữ liệu số theo sau.
Bảng 1. Các địa chỉ lệnh:
Nhóm lệnh

Địa chỉ

Ý nghĩa

Số hiệu chương trình

O

Số hiệu chương trình

Số thứ tự khối lệnh

N

Số thứ tự khối lệnh

Lệnh G

G

Phương thức nội suy chuyển động

BỘ MÔN CAD/CAM-CNC

Lập trình Tiện CNC

Kích thước

3

X,Y,Z

Trục chuyển động tịnh tiến theo tọa
độ tuyệt đối

U,V,W

Trục chuyển động tịnh tiến tiến theo
tọa độ tương đối

I,J,K

Tọa độ tâm cung tròn

R

Bán kính cung tròn

Tốc độ chạy dao

F

Tốc độ chạy dao

Tốc độ trục chính

S

Tốc độ quay trục chính

Chọn dao

T

Số hiệu dao

Lệnh phụ

M

Lệnh đóng/ ngắt (ON/OFF)

b) Từ Lệnh (Word):
Là chuỗi kí tự, số, chỉ thị một đại lượng điều khiển nhất định.
Ví dụ:
• N10 : số thứ tự khối lệnh
• G01 : nội suy đường thẳng
• X2.0: tọa độ phương X
• F300: tốc độ chạy dao
• T0100 : số hiệu dao
• M09 : ngắt bơm dung dịch trơn nguội,…
c) Khối lệnh (Block):
Là chuỗi các lệnh đầy đủ để thực hiện một thủ tục di chuyển hoặc một tác
vụ hoạt động của máy. Khối lệnh được coi là đơn vị cơ bản của chương trình
NC. Cấu trúc điển hình của khối lệnh như sau:
N__
Số thứ tự
khối lệnh

G__
Lệnh G

X__

Z__

Lệnh kích thước

M__
Lệnh phụ

S__
Lệnh tốc độ
trục chính

T__

EOB(;)

Lệnh chọn Ký tự kết thúc
dụng cụ cắt khối lệnh

Ví dụ:
N05 G21;
: hệ mét
N10 G00 X0 Z0;
: tọa độ tuyệt đối, chạy dao nhanh đến (0,0)
N15 G00 U30. W20.;
: tọa độ tương đối, chạy dao nhanh đến (30,20)
N20 G01 X20. Y40. F120.;: tọa độ tuyệt đối nội suy đường thẳng đến tọa độ
(20,40), tốc độ chạy dao 120 mmpm

BỘ MÔN CAD/CAM-CNC

Lập trình Tiện CNC

N30 U-30. W-10.;

: tọa độ tương đối, nội suy đường thẳng đến tọa
độ (-30,10)
N40 G00 X0 Y0;
: tọa độ tuyệt...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
BỘ MÔN CAD/CAM-CNC


TP.HCM 07-2013
TIỆN CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỆN CNC - Người đăng: Đặng Trung Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
TIỆN CNC 9 10 804