Ktl-icon-tai-lieu

Tiện ren mô đun

Được đăng lên bởi Tan Ho
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 6683 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Kỹ NĂNG 1: TIỆN

REN MÔ ĐUN

I. Mục tiêu bài học
Trình

bày chính xác các yếu tố về hình dáng, kích thước của ren mô đun và phương pháp tính

tính tỷ số truyền bộ bánh răng thay thế khi tiện ren mô đun
Mài

dao, gá dao, gá phôi, Thao tác tiện ren mô đun đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ

Hình

thành khả năng lập qui trình công nghệ gia công chi tiết và tác phong làm việc công nghiệp

cho sinh viên

II. NỘi DUNG
II.1.Các lý thuyết liên quan
- Ren mô đun là loại ren vít vô tận dùng để truyền
chuyển động giữa các chi tiết, bộ phận máy. Đặc
điểm của ren vít vô tận là ăn khớp với bánh vít vô
tận mà không giới hạn bởi số vòng quay (Hình 1);

II.1.1.2. Các thông số hình học của ren mô đun
- Ren mô đun có biên dạng hình thang cân
(Hình 2), góc đỉnh 40o hay 29o. Nhưng được
sử dụng phổ biến hiện nay là loại có góc 40o

+ Bề rộng đỉnh ren: F=0,843
xm
+ Bề rộng chân ren: F1=0,7
xm
+ Bước ren: P= π x m (ren có
1 đầu mối)
Pn= π x m x n (ren nhiều
đầu mối)

II.1.1.3. Các yêu cầu kỹ thuật của ren mô
đun
Ren đúng kích thước đường kính và bước
ren.
 Đúng biên dạng ren, góc đỉnh ren.
 Prôfin của ren cân vuông góc với đường
tâm trục
 Lắp ghép truyền động êm.
 Độ nhẵn bóng đạt yêu cầu.

II.1.2. Phương pháp tiện ren mô đun
II.1.2.1. Nguyên tắc tạo ren
PX= Pm . n vít
me
n vít me= n trục chính . i
i = ip.
hoặc
Pxitt
= .nib.tiến
. i . Pm

Hình 3 Xích truyền động cắt ren trên máy tiện

II.1.2.2. Phương pháp tính toán về ren mô đun
a. Tính kích thước của ren mô đun
Ví dụ : Tiện ren mô đun có góc đỉnh α=40o, mô đun
m=1,5mm, đường kính đỉnh là 28mm, ren có 2đầu mối. Hãy
tính bước ren pn, chiều cao ren h, đường kính chân ren d1,
bề rộng đỉnh ren F, bề rộng chân ren F1?
Giải:


Bước ren: pn = π x m = 3,14 x 1.5 = 9,42 mm

Bước

ren: p =

pn=
n

9, 42
= 4,71
2

mm

Bề

rộng đỉnh ren: F = 0,843 x m = 0,843 x 1,5 = 1,26mm

Bề

rộng chân ren: F1 = 0,7 x m = 0,7 x 1,5 = 1,05 mm

Chiều


cao ren: h = 2,157 x m = 2,157 x 1,5 = 3,23 mm

Đường kính chân ren: d1 = d-2h=28-3,23x2 = 21,54mm

b.Tính
và lắp bánh răng thay thế để tiện các

bước ren không có trong bảng hướng dẫn của
máy
Cách tính bánh răng để tiện ren modul về cơ bản
giống như ren thường, nhưng vì nó chuyển động ăn
khớp với bánh vít nên nó phụ thuộc vào trị số modul m
của bánh vít.
Svl = π .m đối với ren một đầu mối.
Svl = π .m .n đối với ren có n đầu mối.
Vì π ≈ 3,14, nên để tiện việc tính toán ta đổi π ra các
phân số tương đương tính trong các bảng tra.

Ví dụ 2: Cần tiện ren mô đun có m=2,5mm trên máy có
bước ví...
I. Mục tiêu bài học
Trình bày chính xác các yếu tố về hình dáng, kích thước của ren mô đun và phương pháp tính
tính tỷ số truyền bộ bánh răng thay thế khi tiện ren mô đun
Mài dao, gá dao, gá phôi, Thao tác tiện ren mô đun đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ
Hình thành khả năng lập qui trình công nghệ gia công chi tiết và tác phong làm việc công nghiệp
cho sinh viên
Kỹ NĂNG 1: TIỆN REN MÔ ĐUN
Tiện ren mô đun - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiện ren mô đun - Người đăng: Tan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tiện ren mô đun 9 10 83