Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn chế tạo ống tàu thủy

Được đăng lên bởi Hung Nguyen Phi
Số trang: 227 trang   |   Lượt xem: 4041 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HALONG
SHIPBUILDING CO.

VINASHIN GROUP
HALONG SHIPBUILDING COMPANY

STANDARD FOR SHIP PIPING
BOOK 2

HALONG 2006

HLS 01 – 0 – 000

PIPPE CLAMP & SUPPORT MATERIAL
HALONG
SHIPBUILDING CO.

1

REG. DATE
PAGE

178 OF 404

1. SCOPE
- STANDARD JIS & MAETRIC SIZE PIPING PIPE CLAMP & SUPPORT MALT. DIMENSION

2. MATERIAL
2-1. STANDARD MATERIAL SPEC.
ITEM

MATERIAL

PIPE MALT.

SS400
(SUS304)

STEEL
(STAINLESS
STEEL)

U – BOLT

CLAMP

SS400 + Pb

AL – BRASS
&CU – NI

PLASTIC
(POLYPORY –
LENE)

ALL

WOOD
(OREGON
PINE)
BSP3 – 0

BAND

SS400
+ RUBBER

ALL

COPPER &
COPPER
ALLOY
G.R.P.

TYPE
A

N.D
40A – 80A
100A & ABOVE

GENERAL USE

80A & BELOW

C

32A & BELOW

HYD. PIPE, HEATING COIL

A

50A & ABOVE

GENERAL USE

B

40A & BELOW

A

ALL

FOR JIS PIPE

B

42 & BELOW

FOR PRECISION

A

ALL

BRINE, FREON PIPE

B

ALL

''

C

ALL

''

D

ALL

''

A

50A & BELOW

B

65A & ABOVE

''

A

ALL

''

1)
2) U – BOLT & NUT, CLAMP, BAND

4) PLASTIC CLAMP

HYD. PIPE, HEATING COIL

B

2.2.

3) BOLT/NUT GALV.

REMARK

ALL ELECTRIC GALV.

SUPPORT

''

''

GENERAL USE

2

HLS 01 – 07 – 000

PIPPE CLAMP & SUPPORT MATERIAL
HALONG
SHIPBUILDING CO.

3. INSPECTION
- TABLE
4.
- MALT. TYPE. SIZE
EX1) U – BOLT/NUT, - SS400, - A, - 200A
EX2) CLAMP, - PLASTIC, - A, - 40A
EX3) B/LINER, - BSP3 – 0, - 40
5. STANDARD TABLE LIST
1) PIPE SUPPORT STANDARD
2) ANGLE SIZE OF PIPE SUPPORT
3) SPACING BETEEN PIPE SUPPORT
4) PIPE SUPPORT SYMBOL
5) U – BOLT & NUT WITHOUT FOR LINER
6) U – BOLT & NUT WITH FOR LINER
7) U – BOLT & NUT WITHOUT LINER FOR EXPANSION
8) U – BOLT & NUT WITH LINER FOR EXPANSION
9) U – BOLT & NUT FOR NON – FERROUS PIPE (AL – BRASS/CU – NI)
10) U – BOLT FOR FREON STEEL PIPE
11) BAND FOR NON – FERROUS PIPE
12) BAND FOR G.R.P PIPE
13) BAND FOR FREON COPPER PIPE
14) PLASTIC CLAMP (A – TYPE)
15) PLASTIC CLAMP (B – TYPE)
16) WOODEN CLAMP (A – TYPE)
17) WOODEN CLAMP (B – TYPE)
18) ANCHOR PIECE FOR STEEL PIPE
19) ANCHOR PIECE FOR STAINLESS STEEL PIPE
20) ANCHOR PIECE FOR NON – FERROUS PIPE
21) LEG PIECE
22) SLIDING SHOE
23) STEEL PAD FOR SUPPORT

REG. DATE
PAGE

179 OF 404

2
2

PIPE SUPPORT STANDARD

HLS 01 – 07 – 101

1
4

PAGE : 180 OF 404

HLS 01 – 07 – 101

2
4

PAGE : 181 OF 404

PIPE SUPPORT STANDARD – 1

C

B

A

PIPE SUPPORT STANDARD – 2

HLS 01 – 07 – 101

3
4

PAGE : 182 OF 404

PIPE SUPPORT STANDARD – 3

HLS 01 – 07 – 101

4
4

PAGE : 183 OF 404

HLS 01 – 07 – 102

ANGLE SIZE OF PIPE SUPPORT
HALONG
SHIPBUILDING CO.

REG. DATE
PAGE

184 OF 404

1. DECISION METHOD FOR ANGLE SIZ...
HALONG
SHIPBUILDING CO.
VINASHIN GROUP
HALONG SHIPBUILDING COMPANY
STANDARD FOR SHIP PIPING
BOOK 2
HALONG 2006
Tiêu chuẩn chế tạo ống tàu thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn chế tạo ống tàu thủy - Người đăng: Hung Nguyen Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
227 Vietnamese
Tiêu chuẩn chế tạo ống tàu thủy 9 10 186