Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN HALAL

Được đăng lên bởi anhtihonembecon-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1231 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Quản lý và cấp chứng nhận Halal của Thổ Nhĩ Kỳ
1. Quản lý thực phẩm và nông sản
Thổ Nhĩ Kỳ là nước có dân số 73 triệu người (năm 2010) trong đó 99% là
người theo Đạo Hồi. Những quy định quản lý về thực phẩm và nông sản chủ yếu
do Bộ Nông nghiệp và Nông thôn chịu trách nhiệm. Ngoài ra, các bộ khác như
Bộ Tài chính, Bộ Y tế cũng có ban hành một số quy định về quản lý.
Hiện nay, luật chính điều tiết và quản lý thực phẩm là Luật sản xuất, tiêu
dùng và kiểm tra thực phẩm số 5179, có hiệu lực ngày 27/5/2004 và thay thế cho
Quy định số 22327 ngày 24/6/1995. Luật số 5179 nhằm bảo đảm an toàn thực
phẩm và sản xuất bảo đảm vệ sinh cho toàn bộ sản phẩm, vật tư bao bì và thiết
lập tiêu chuẩn vệ sinh và kỹ thuật tối thiếu đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm
trong việc quản lý sản xuất và phân phối. Luật này điều chỉnh khuôn khổ của
Quy chế quản lý thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey Food Codex) về phương pháp
phân tích, kiểm tra chất lượng và tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, phụ gia, hương
liệu thực phẩm, thuốc trừ sâu và các quy định về bao bì, lưu kho, vận chuyển
nhằm mục đích tiếp cận quy định của Liên minh Châu Âu (EU).
Ngoài Luật thực phẩm 2004, hàng công nghiệp thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ và
hàng nhập khẩu vào nước này phải chịu sự điều tiết của các luật và quy định
khác có liên quan: Quy chế quản lý thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/11/1997,
Quy định về thực phẩm ngày 1/9/2003 và Thông tư ngày 1/9/2003 về quy trình
kiểm tra thực phẩm nhập khẩu để cấp giấy phép nhập khẩu hàng hóa và bao bì
có liên quan đến thực phẩm và vật tư thực phẩm.
Đa số hàng thực phẩm và phi thực phẩm nhập khẩu phải có Chứng chỉ
kiểm tra (Control Certificate). Đó là các mặt hàng ngũ cốc, hạt có dầu, động vật,
thực vật...
2. Quản lý và cấp Chứng nhận Halal
Cơ quan quản lý và cấp chứng nhận Halal:
Cơ quan quản lý và cấp chứng nhận Halal, giấy chưng nhận phù hợp với
Luật Hồi giáo (Shariah) là Hiệp hội giám định và cấp chứng nhận thực phẩm, có
trụ sở chính tại Istanbul (Association for the inspection and certification of food
and supplies - GIMDES).
Quy trình cấp chứng nhận Halal:
- Công ty xin cấp nộp đơn yêu cầu.
- Kiểm tra việc chấp hành theo quy định tại công ty.
1

- Trao đổi xem xét thông tin.
- Yêu cầu công ty hoàn thiện lần cuối.
- Hội đồng thuộc GIMDES xem xét và quyết định.
- Cấp chứng nhận Halal.
- Thông báo và cập nhật công khai.
Công ty/đơn vị muốn được cấp chứng nhận Halal phải thiết lập hệ thống
quản lý và vận hành nội bộ theo quy trình Halal. Hệ thống này có tên gọi là
Halal Assurance System - HAS....
Quản lý và cấp chứng nhận Halal của Thổ Nhĩ Kỳ
1. Quản lý thực phẩm và nông sản
Thổ Nhĩ Kỳ là nước có dân số 73 triệu người (năm 2010) trong đó 99%
người theo Đạo Hồi. Những quy định quản lý về thực phẩm và nông sản chủ yếu
do Bộ Nông nghiệp Nông thôn chịu trách nhiệm. Ngoài ra, các bộ khác như
Bộ Tài chính, Bộ Y tế cũng có ban hành một số quy định về quản lý.
Hiện nay, luật chính điều tiết quản thực phẩm Luật sản xuất, tiêu
dùng và kiểm tra thực phẩm số 5179, có hiệu lực ngày 27/5/2004 và thay thế cho
Quy định số 22327 ngày 24/6/1995. Luật số 5179 nhằm bảo đảm an toàn thực
phẩm sản xuất bảo đảm v sinh cho toàn bộ sản phẩm, vật bao thiết
lập tiêu chuẩn vệ sinh và kỹ thuật tối thiếu đối với các sở sản xuất thực phẩm
trong việc quản sản xuất phân phối. Luật này điều chỉnh khuôn khổ của
Quy chế quản thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey Food Codex) về phương pháp
phân tích, kiểm tra chất lượng tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, phụ gia, hương
liệu thực phẩm, thuốc trừ sâu các quy định v bao bì, lưu kho, vận chuyển
nhằm mục đích tiếp cận quy định của Liên minh Châu Âu (EU).
Ngoài Luật thực phẩm 2004, hàng công nghiệp thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ
hàng nhập khẩu vào nước này phải chịu sự điều tiết của các luật quy định
khác liên quan: Quy chế quản thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/11/1997,
Quy định về thực phẩm ngày 1/9/2003 Thông tư ngày 1/9/2003 về quy trình
kiểm tra thực phẩm nhập khẩu để cấp giấy phép nhập khẩu hàng hóa bao
có liên quan đến thực phẩm và vật tư thực phẩm.
Đa số hàng thực phẩm phi thực phẩm nhập khẩu phải Chứng chỉ
kiểm tra (Control Certificate). Đó là các mặt hàng ngũ cốc, hạt có dầu, động vật,
thực vật...
2. Quản lý và cấp Chứng nhận Halal
Cơ quan quản lý và cấp chứng nhận Halal:
quan quản và cấp chứng nhận Halal, giấy chưng nhận phù hợp với
Luật Hồi giáo (Shariah) là Hiệp hội giám định và cấp chứng nhận thực phẩm, có
trụ sở chính tại Istanbul (Association for the inspection and certification of food
and supplies - GIMDES).
Quy trình cấp chứng nhận Halal:
- Công ty xin cấp nộp đơn yêu cầu.
- Kiểm tra việc chấp hành theo quy định tại công ty.
1
TIÊU CHUẨN HALAL - Trang 2
TIÊU CHUẨN HALAL - Người đăng: anhtihonembecon-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TIÊU CHUẨN HALAL 9 10 194