Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn JIS về bích

Được đăng lên bởi hieuphomai
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Flanges ANSI Standards
Flanges, forged, ASTM A182 F304/304L or F316/316L (dual marked and dual certified) ANSI B16.5, annealed and fully machined, raised face,
smooth finish (125-250 RMS / 3.2-6.3µM) to MSS-SP6, hardness to NACE MR0175 latest edition, IC checked to ASTM A262 E and PMI tested, certificate to EN10204/3.1B.

Page
Welding Neck 150 lbs

29

3

FFWN

Welding Neck 300 lbs

30
FFWN

Slip-on 150 lbs

31
FFSO

Slip-on 300 lbs

32
FFSO

Blind 150 lbs

33
FFB

Blind 300 lbs

34
FFB

27

28

Welding Neck Flange

FFWN

ASTM A182 ANSI B16.5
150 lbs sch 10s / 40s / STD
Raised face, smooth finish
(125-250 RMS / 3.2-6.3 µM)

Order example:
● = FFWN-304L-2-150-40s
● = FFWN-304L-20-150-STD
■ = FFWN-316L-2-150-10s

● = sch 40s/STD
■ = sch 10s

Pipe

Flange

Nom. O.D.
Size
mm

Hub

Raised
Face

Drilling Template

D
mm

J
mm

b
mm

h
mm

a
mm

m
mm

g
mm

l
mm

k No. of
mm Holes

Weight

Stock
304L 316L

kg/pce

SAF
SAF 2RK65
2205 2507 904L
UNS UNS
31803 32750

/2″

21.3

88.9

15.7

11.2

47.8

21.3

30.2

35.1

15.7

60.5

4

0.480

●/■

●/■

●/■

■

/4″

26.7

98.6

20.8

12.7

52.3

26.7

38.1

42.9

15.7

69.9

4

0.710

●/■

●/■

●/■

●/■

●

1″

33.4

108.0

26.7

14.2

55.6

33.5

49.3

50.8

15.7

79.2

4

1.010

●/■

●/■

●/■

●/■

●

1

1 /4″

42.2

117.3

35.1

15.7

57.2

42.2

58.7

63.5

15.7

88.9

4

1.330

●/■

●/■

●

■

●

1 /2″

48.3

127.0

40.9

17.5

62.0

48.3

65.0

73.2

15.7

98.6

4

1.720

●/■

●/■

●/■

●/■

●

2″

60.3

152.4

52.6

19.1

63.5

60.5

77.7

91.9

19.1

120.7

4

2.580

●/■

●/■

●/■

●/■

●

21/2″

73.0

177.8

62.7

22.4

69.9

73.2

90.4

104.6

19.1

139.7

4

4.110

●/■

●/■

●/■

3″

88.9

190.5

78.0

23.9

69.9

88.9 108.0

127.0

19.1

152.4

4

4.920

●/■

●/■

●/■

●/■

●

4″

114.3

228.6

102.4

23.9

76.2

114.3 134.9

157.2

19.1

190.5

8

6.840

●/■

●/■

●/■

●/■

●

5″

141.3

254.0

128.3

23.9

88.9

141.2 163.5

185.7

22.4

215.9

8

9.200

●/■

●/■

6″

168.3

279.4

154.2

25.4

88.9

168.4 192.0

215.9

22.4

241.3

8

10.600

●/■

●/■

●/■

●

8″

219.1

342.9

202.7

28.4 101.6

219.2 246.1

269.7

22.4

298.5

8

17.600

●/■

●/■

●/■

●

10″

273.0

406.4

254.5

30.2 101.6

273.1 304.8

323.9

25.4

362.0 12

24.000

●/■

●/■

●

12″

323.8

482.6

304.8

31.8 114.3

323.9 365.3

381.0

25.4

431.8 12

36.500

●/■

●/■

●

14″

355.6

533.4

336.5

34.9 127.0

355.6 400.0

412.7

28.6

476.2 12

51.000

●

●

16″

406.4

596.9

387.3

36.5 127.0

406.4 457.2

469.9

28.6

539.7 16

6...
Flanges ANSI Standards
Flanges, forged, ASTM A182 F304/304L or F316/316L (dual marked and dual certified) ANSI B16.5, annealed and fully machined, raised face,
smooth finish (125-250 RMS / 3.2-6.3µM) to MSS-SP6, hardness to NACE MR0175 latest edition, IC checked to ASTM A262 E and PMI tested, cer-
tificate to EN10204/3.1B.
Page
Welding Neck 150 lbs 29
FFWN
Welding Neck 300 lbs 30
FFWN
Slip-on 150 lbs 31
FFSO
Slip-on 300 lbs 32
FFSO
Blind 150 lbs 33
FFB
Blind 300 lbs 34
FFB
27
3
Tiêu chuẩn JIS về bích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn JIS về bích - Người đăng: hieuphomai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tiêu chuẩn JIS về bích 9 10 245