Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 10

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 194 - 72
DAO TIỆN GẮN HỢP KIM CỨNG
DAO TIỆN TINH LƯỠI RỘNG

Chú thích: Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao có trị số góc độ và độ nhẵn
khác qui định trong các hình vẽ trên.
Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao tiện tinh lưỡi rộng, có mặt cắt thân dao 25x16mm, gắn hợp kim cứng
nhãn hiệu T15K6:
Dao tiện 25x16-T15K6 3TCN 194-72.
KÍCH THƯỚC mm
Mặt cắt thân dao
L

l1

12

120

25

16

32
40

r

Mảnh hợp kim cứng theo 0CT 2209-60



Số hiệu của
mảnh

l

b

S

15

0,5

0137

12

8

5

140

20

0,5

0139

16

10

6

20

170

25

1

0115

20

12

8

25

200

32

1

0141

25

14

8

H

B

20

1 - Vật liệu phần cắt: Hợp kim cứng thuộc 2 nhóm WC - Co và WC - TiC - Co.

Chú thích: Nhóm WC - Co tương ứng với ký hiệu hợp kim cứng BK của Liên Xô (BK6, BK8,
v.v…); nhóm WC - TiC - Co tương ứng với ký hiệu hợp kim cứng TK của Liên Xô (T15K6,
T5K10, v.v…). Đặc điểm và phạm vi ứng dụng của một số nhãn hiệu hợp kim cứng đã được nêu
trong phụ lục của 3TCN 209-72.
2 - Vật liệu thân dao: Thép 45 hoặc 50 (theo 0CT 1050-60).
Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC 28.
3 - Sai lệch cho phép:
a) Kích thước L: Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần B10 theo TCVN 42-63.
b) Kích thước H và B:
Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng), thì sai lệch của H như sau:
- Nếu H = 20 mm, sai lệch cho phép là - 1,5 mm;
- Nếu H = 25 và 32 mm, sai lệch cho phép là - 2 mm;
- Nếu H = 40 mm, sai lệch cho phép là - 3 mm;
Đối với dao được gia công tất cả các mặt, thì sai lệch cho phép của H và B lấy theo L1 6 theo
TCVN 40 - 63.
c) Kích thước h: Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần cấp chính xác 8, với khoảng dung sai phân bố
đối xứng.
4 - Yêu cầu của phần cắt:
Trên phần cắt (trên mảnh hợp kim cứng) không được có vết nứt, vết xước. Trên lưỡi cắt không
được gồ ghề hoặc bị sứt mẻ; chỗ nối tiếp giữa lưỡi cắt chính và lưỡi cắt phụ phải đều đặn và
phù hợp với bán kính cong r đã cho. Lưỡi cắt phải thẳng; độ không thẳng cho phép là 0,01mm
trên chiều dài 100mm.
5 - Yêu cầu của mối hàn:
Mối hàn giữa mảnh hợp kim cứng và thân dao phải bền vững; chiều dày lớp kim loại hàn không
được lớn quá 0,2 mm. Chỗ gián đoạn của mối hàn không được lớn quá 20% chiều dài hàn.
6 - Ghi nhãn
Trên một mặt bên của mỗi dao cần ghi rõ:
a) Nhãn hàng của nhà máy chế tạo dao;
b) Nhãn hiệu hợp kim cứng;
c) Kích thước HxB của mặt cắt thân dao.
7 - Các yêu cầu kỹ thuật khác: Theo 3TCN 209-72.

...
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 194 - 72
DAO TIỆN GẮN HỢP KIM CỨNG
DAO TIỆN TINH LƯỠI RỘNG
Chú thích: Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao có trị số góc độ và độ nhẵn
khác qui định trong các hình vẽ trên.
Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao tiện tinh lưỡi rộng, có mặt cắt thân dao 25x16mm, gắn hợp kim cứng
nhãn hiệu T15K6:
Dao tiện 25x16-T15K6 3TCN 194-72.
KÍCH THƯỚC mm
Mặt cắt thân dao
L l
1
r
Mảnh hợp kim cứng theo 0CT 2209-60
H B
Số hiệu của
mảnh
l b S
20 12 120 15 0,5 0137 12 8 5
25 16 140 20 0,5 0139 16 10 6
32 20 170 25 1 0115 20 12 8
40 25 200 32 1 0141 25 14 8
1 - Vật liệu phần cắt: Hợp kim cứng thuộc 2 nhóm WC - Co và WC - TiC - Co.
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 10 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 10 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 10 9 10 16