Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 11

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 195 - 72
DAO TIỆN GẮN THÉP GIÓ
DAO BÀO PHÁ ĐẦU CONG 450 PHẢI VÀ TRÁI

Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao bào phá đầu cong,  = 450 phải có mặt cắt thân dao 25x16 mm, gắn
thép gió P18:
Dao -25x16-P18-3TCN 195-72.
Tương tự, đối với dao trái:
Dao bào T25x16-P18-3TCN 195-72
Chú thích: 1. Chỉ khi gia công thép thì kết cấu mặt trước của dao mới làm vát trị số vát f = (0,8 ÷
1)S, trong đó S, - lượng chạy dao mm/vòng.
Trong sản xuất tập trung, lấy f = 1mm; v = 50.

2. Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao bào có các trị số góc độ và độ nhẵn
khác quy định ở các hình vẽ trên.
KÍCH THƯỚC mm
Kích thước
mặt cắt thân
dao

Mảnh thép gió theo 3TCN 374-72
L

l1

m

r

R1

R2
Số hiệu của
mảnh

b

S

4

D02

10

5

29

4

D03

12

6

2

36

4

D04

16

8

14

2

45

5

D05

20

10

100

16

3

55

5

D06

24

12

125

22

3

68

5

D07

32

16

H

B

20

12

190

40

7

1,5

24

25

16

220

50

9

1,5

32

20

280

63

12

40

25

340

80

50

32

400

63

40

500

1 - Vật liệu phần cắt: Thép gió nhãn hiệu P18 hoặc P9 (theo 0CT 9373-60).
Hình dáng và kích thước của mảnh thép gió theo 3TCN 207-72.
Độ cứng phần cắt không thấp hơn HRC62.
2 - Vật liệu thân dao: Thép 45 hoặc 50 (theo 0CT 1050-60); hoặc thép CT6 (theo 0CT 380-71);
Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC28.
3 - Sai lệch cho phép:
a) Kích thước L: Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần B10 theo TCVN 42-63.
b) Kích thước H và B:
Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng), thì sai lệch của H như sau:
- Nếu H = 20 mm, sai lệch cho phép là - 1,5 mm;
- Nếu H = 25 và 32 mm, sai lệch cho phép là - 2 mm;
- Nếu H = 40; 50 và 63 mm, sai lệch cho phép là - 3 mm;
Đối với dao được gia công tất cả các mặt thì sai lệch cho phép của H và B lấy theo L1 6 của
TCVN 40 - 63.
c) Các kích thước còn lại: sai lệch cho phép lấy theo cấp chính xác 10, với khoảng dung sai phân
bố đối xứng.
4 - Yêu cầu của phần cắt: Trên phần cắt không được có vết nứt, vết xước, rìa thừa. Trên lưỡi cắt
không được sứt mẻ, gồ ghề.
5 - Yêu cầu của mối hàn: Mối hàn giữa mảnh thép gió và thân dao phải bền vững; chiều dày lớp
kim loại hàn không được lớn quá 0,2 mm. Chỗ gián đoạn của mối hàn không được lớn quá 20%
chiều dày hàn.
6 - Ghi nhãn
Trên một mặt bên của mỗi dao cần ghi rõ:
a) Nhãn hàng của nhà máy chế tạo dao;
b) Nhãn hiệu thép gió;
c) Kích thước mặt cắt thân dao HxB;

7. Các yêu cầu kỹ thuật khác: Theo 3TCN 208-72.

...
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 195 - 72
DAO TIỆN GẮN THÉP GIÓ
DAO BÀO PHÁ ĐẦU CONG 45
0
PHẢI VÀ TRÁI
Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao bào phá đầu cong, = 45
0
phải có mặt cắt thân dao 25x16 mm, gắn
thép gió P18:
Dao -25x16-P18-3TCN 195-72.
Tương tự, đối với dao trái:
Dao bào T25x16-P18-3TCN 195-72
Chú thích: 1. Chỉ khi gia công thép thì kết cấu mặt trước của dao mới làm vát trị số vát f = (0,8 ÷
1)S, trong đó S, - lượng chạy dao mm/vòng.
Trong sản xuất tập trung, lấy f = 1mm;
v
= 5
0
.
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 11 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 11 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 11 9 10 135