Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 12

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 196 - 72
DAO BÀO GẮN HỢP KIM CỨNG
DAO BÀO PHÁ ĐẦU CONG  = 450, PHẢI VÀ TRÁI

Chú thích: 1. Dạng I chủ yếu dùng để gia công gang và các kim loại ròn (được gắn hợp kim cứng
nhóm WC - Co hay nhóm BK của Liên Xô).

Dạng II chủ yếu dùng để gia công thép và các kim loại dẻo (được gắn hợp kim cứng nhóm WC TiC - Co hay nhóm TK của Liên Xô).
2. Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao có trị số góc độ và độ nhẵn khác qui
định ở các hình vẽ trên.
Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao bào phá đầu cong,  = 450, phải, phương án B có mặt cắt thân dao 25
x 16 mm, gắn hợp kim cứng T15K6 (Dạng II):
Dao bào B-25x20-T15K6 3TCN 415-72.
Tương tự, đối với dao trái:
Dao bào TB-25x20 - T15K6 3TCN 196-72.
Hoặc gắn BK8 (dạng I):
Dao bào B-25x20-BK8 3TCN 196-72.
Dao bào TB-T25x20-BK8 3TCN 196-72.
KÍCH THƯỚC mm
Kích
thước mặt
cắt thân
dao

Mảnh hợp kim cứng theo 0CT 2209-66

L

l1

m

R

R





Phương án A

r

Số hiệu
của mảnh

Phương án B

b

S

R

Số hiệu
của
mảnh

l

b

S

1047-1048 12

8

5

8

0137Б

12

8

5

1049-1050 16

10

6

10 0139Б

16

10

6

4

1,5 1015-1016 20

12

7 12,5 0115Б

20

12

8

45

5

1,5 1053-1054 25

14

8

14 0141Б

25

14

8

400 100 23

55

5

2

1055-1056 32

16

6

16 0145Б

32

16

8

500 125 30

68

5

2

1059-1060 40

18

8

18 0149Б

40

18 10

H

B

20

16

190

40

9

24

4

1

25

20

220

50

12

29

4

1

32

25

280

63

14

36

40

32

340

80

18

50

40

63

50

l

1 - Vật liệu phần cắt: Hợp kim cứng gồm 2 nhóm WC - Co WC - TiC và WC - Co.
Chú thích: Nhóm WC - Co tương ứng với nhóm BK của Liên Xô (BK8, BK6, v.v…);
Nhóm WC - TiC - Co tương ứng với nhóm TK của Liên Xô (T15K6, T5K10, v.v…);
Đặc điểm và phạm vi ứng dụng của một số nhãn hiệu hợp kim cứng đã được nêu trong phụ lục
của 3TCN 209-72.
2 - Vật liệu thân dao: Thép 45 hoặc 50 (theo 0CT 1050-60).
Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC 28.
3 - Sai lệch cho phép:
a) Kích thước L: Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần B10 theo TCVN 42-63.
b) Kích thước H và B:
Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng), thì sai lệch cho phép của H như
sau:
- Nếu H = 16 và 20 mm, sai lệch cho phép là - 1,5 mm;
- Nếu H = 25 và 32 mm, sai lệch cho phép là - 2 mm;

- Nếu H = 40; 50 và 63 mm, sai lệch cho phép là - 3 mm;
Đối với dao được gia công tất cả các mặt, thì sai lệch cho phép của H và B lấy theo L1 6 TCVN 40
- 63.
c) Các kích thước còn lại: Sai lệch cho phép lấy theo cấp chính xác 10, với khoảng dung sai
phân bố đối xứng.
4 - Yêu cầu của phần cắt:
Trên phần cắt (...
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 196 - 72
DAO BÀO GẮN HỢP KIM CỨNG
DAO BÀO PHÁ ĐẦU CONG = 45
0
, PHẢI VÀ TRÁI
Chú thích: 1. Dạng I chủ yếu dùng để gia công gang và các kim loại ròn (được gắn hợp kim cứng
nhóm WC - Co hay nhóm BK của Liên Xô).
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 12 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 12 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 12 9 10 578