Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 2

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 186 - 72
DAO TIỆN GẮN HỢP KIM CỨNG
DAO XÉN MẶT MÚT,  = 700, PHẢI VÀ TRÁI

Chú thích: 1. Dạng I chủ yếu dùng để gia công gang và các kim loại ròn (được gắn hợp kim cứng
nhóm WC - Co hay nhóm BK của Liên Xô).
Dạng II chủ yếu dùng để gia công thép và các kim loại dẻo (được gắn hợp kim cứng nhóm WC TiC - Co hay nhóm TK của Liên Xô).
2. Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao tiện có trị số góc độ và độ nhẵn khác
qui định trong hình vẽ trên.
Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao tiện xén mặt mút,  = 700, phải, có mặt cắt thân dao 25 x 16 mm, gắn
hợp kim cứng T15K6 (Dạng II):
Dao tiện 25x16 - T15K6 3TCN 186-72.
Tương tự đối với dao trái:
Dao tiện T25x16 - T15K6 3TCN 186-72.

Hoặc gắn BK8 (dạng I):
Dao tiện 25 x 16 - BK8 3TCN 186-72.
Dao tiện T25 x 16 - BK8 3TCN 186-72.
KÍCH THƯỚC mm
Kích thước
mặt cắt
thân dao

L

m

l1

r

R1

R2







Mảnh hợp kim cứng theo 0CT 2209-66
Số hiệu của
mảnh

l

b

S

R

5

1045-1046

8

5

3

5

12

6

1005-1006

10

6

3,5

6

1

16

8

1047-1048

12

8

5

8

15

1

20

10

1048-1050

16

10

6

10

7

18

1

25

12

1015-1016

20

12

7

12,5

9

20

1

32

16

1053-1054

25

14

8

14

H

B

16

10

100

4

7,5

0,5

10

20

12

120

4

9

1

25

16

140

5

13

32

20

170

6

40

25

200

50

32

240

1. Vật liệu phần cắt: Hợp kim cứng gồm 2 nhóm WC - Co và WC - TiC - Co.
Chú thích: Nhóm WC - Co tương ứng với nhóm BK của Liên Xô (BK8, BK6, v.v…)
Nhóm WC - TiC - Co tương ứng với nhóm TK của Liên Xô (T15K6, T5K10, v.v…)
Đặc điểm và phạm vi ứng dụng của một số nhãn hiệu hợp kim cứng đã được nêu lên trong các
phụ lục của 3TCN 209-72.
2. Vật liệu thân dao: Thép 45 hoặc 50 (theo 0CT 1050-60).
Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC28.
3. Sai lệch cho phép:
a) Kích thước L: Sai lệch cho phép bằng 2 lần B10 theo TCVN 42-63.
b) Kích thước H và B:
Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng), thì sai lệch của H như sau:
- Nếu H = 16 và 20 mm, sai lệch cho phép là - 1,5 mm;
- Nếu H = 25 và 32 mm, sai lệch cho phép là - 2 mm;
- Nếu H = 40 và 50 mm, sai lệch cho phép là - 3 mm;
Đối với dao được gia công tất cả các mặt, thì sai lệch của H và B lấy theo L1 6 theo TCVN 40 - 63.
c) Các kích thước còn lại: Sai lệch cho phép lấy theo cấp chính xác 10, với khoảng dung sai
phân bố đối xứng.
4. Yêu cầu của phần cắt: Trên phần cắt (trên mảnh hợp kim cứng) không được có vết xước. Trên
lưỡi cắt không được gồ ghề hoặc bị sứt mẻ. Chỗ nối tiếp giữa lưỡi cắt chính và lưỡi cắt phụ phải
đều đặn và phù hợp với bán k...
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 186 - 72
DAO TIỆN GẮN HỢP KIM CỨNG
DAO XÉN MẶT MÚT, = 70
0
, PHẢI VÀ TRÁI
Chú thích: 1. Dạng I chủ yếu dùng để gia công gang và các kim loại ròn (được gắn hợp kim cứng
nhóm WC - Co hay nhóm BK của Liên Xô).
Dạng II chủ yếu dùng để gia công thép và các kim loại dẻo (được gắn hợp kim cứng nhóm WC -
TiC - Co hay nhóm TK của Liên Xô).
2. Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao tiện có trị số góc độ và độ nhẵn khác
qui định trong hình vẽ trên.
Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao tiện xén mặt mút, = 70
0
, phải, có mặt cắt thân dao 25 x 16 mm, gắn
hợp kim cứng T15K6 (Dạng II):
Dao tiện 25x16 - T15K6 3TCN 186-72.
Tương tự đối với dao trái:
Dao tiện T25x16 - T15K6 3TCN 186-72.
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 2 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 2 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 2 9 10 588