Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 22

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 79-63
BULÔNG THÔ ĐẦU TRÒN KIỂU CHÌM CÓ NGẠNH DÙNG CHO KIM LOẠI
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông thô đầu tròn kiểu chìm có ngạnh dùng cho kim loại phải theo những chỉ
dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này:

Cho phép chế tạo bulông theo hình A khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản trên.

Hình A
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M10 x 100 TCVN 79-63
có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM10 x 100 TCVN 79-63
mm
Đường kính danh nghĩa
của ren d
Đường kính
đầu bulông
D
Chiều cao
đầu bulông

l1

Bảng 1

6

8

10

12

(14)

16

20

Kích thước
danh nghĩa

10,5

14,0

17,5

21,0

24,5

28,0

35,0

Sai lệch
cho phép

±0,58

H

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

11,0

H1

3

4

5

6

7

8

10

Kích thước
danh nghĩa

0,7

0,8

1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

Sai lệch
cho phép

±0,3

±0,4

±0,5

±0,70

±0,84

±0,7

±1,00

Chiều dày
ngạnh b

Chiều cao
ngạnh h

Đường kính
thân theo
hình A d1

Kích thước
danh nghĩa

2,5

Sai lệch
cho phép

2,5

3,5

3,5

4,0

±0,2

4,5

4,5

±0,3

Kích thước
danh nghĩa

1,2

1,6

2,1

2,4

2,9

3,3

4,2

Sai lệch
cho phép

-0,4

-0,5

-0,7

-0,8

-1,0

-1,1

-1,4

Kích thước
danh nghĩa

6

8

10

12

14

16

20

Sai lệch
cho phép

Độ lệch tâm cho phép của
đầu bulông

+0,30

+0,36

+0,43

+0,43

+0,84

-0,35

-0,40

-0,45

-0,50

-0,55

0,4

0,5

0,7

mm
Đường kính danh
nghĩa của ren d

6

8

10

Bảng 2
12

(14)

16

20

Chiều dài bulông l
Kích
thước
danh
nghĩa

Sai lệch
cho
phép

Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn)

25

20

-

-

-

-

-

-

30

20

20

-

-

-

-

-

20

20

25

-

-

-

-

20

20

25

25

-

-

-

45

20

20

25

30

30

35

-

50

-

20

25

30

30

35

-

55

-

20

25

30

30

35

-

60

-

20

25

30

30

35

40

65

-

-

25

30

30

35

40

-

-

25

30

30

35

40

-

-

25

30

30

35

40

80

-

-

25

30

30

35

40

90

-

-

30

35

35

40

45

100

-

-

30

35

35

40

45

-

-

30

35

35

40

45

120

-

-

30

35

35

40

45

130

-

-

-

35

35

40

45

35
40

70
75

110

± 1,5

± 2,0

± 2,5

140

-

-

-

35

35

40

45

150

-

-

-

-

35

40

45

160

-

-

-

-

35

40

45

180

-

-

-

-

-

45

50

200

-

-

-

-

-

45

50

Sai lệch cho phép
của chiều dài ren lo

+3

+4

+5

2. Đường kính thân bu lông d2 nằm trong giới hạn đường kính trung bình của ren và do cơ sở
sản xuất quy định.
3. Cho phép giảm bớt mép của ngạnh một ít và ngạnh có thể khuyết cục bộ, nếu kích thước của
nó không...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 79-63
BULÔNG THÔ ĐẦU TRÒN KIỂU CHÌM CÓ NGẠNH DÙNG CHO KIM LOẠI
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông thô đầu tròn kiểu chìm có ngạnh dùng cho kim loại phải theo những chỉ
dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này:
Cho phép chế tạo bulông theo hình A khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản trên.
Hình A
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M10 x 100 TCVN 79-63
có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM10 x 100 TCVN 79-63
mm Bảng 1
Đường kính danh nghĩa
của ren d
6 8 10 12 (14) 16 20
Đường kính
đầu bulông
D
Kích thước
danh nghĩa
10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 35,0
Sai lệch
cho phép
±0,58 ±0,70 ±0,84 ±1,00
Chiều cao
đầu bulông
H 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 11,0
H
1
3 4 5 6 7 8 10
l
1
Kích thước
danh nghĩa
0,7 0,8 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5
Sai lệch
cho phép
±0,3 ±0,4 ±0,5 ±0,7
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 22 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 22 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 22 9 10 492