Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 23

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 80-63
BULÔNG THÔ ĐẦU TRÒN KIỂU CHÌM CỔ VUÔNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông thô đầu tròn kiểu chìm cổ vuông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và
trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Cho phép chế tạo bulông theo hình A khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản trên.

Hình A
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M 12 x 100 TCVN 80-63.
có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM 12 x 100 TCVN 80-63.
mm
Đường kính danh nghĩa của ren d
Đường kính đầu
bulông D

Chiều cao đầu
bulông H

l1

Kích thước cổ

Bảng 1

6

8

10

12

16

20

Kích thước
danh nghĩa

10,5

14,0

17,5

21,0

28,0

35,0

Sai lệch cho
phép

± 0,58

Kích thước
danh nghĩa

5

Sai lệch cho
phép

± 0,70
6

± 0,84
7

± 0,48

9

± 1,00
11

± 0,58

Kích thước
danh nghĩa

0,7

0,8

1,0

Sai lệch cho
phép

± 0,3

± 0,4

± 0,5

Kích thước

6

8

10

13
± 0,7

1,5

1,5

1,5

± 0,7
12

16

20

vuông a hay
đường kính thân
d1

danh nghĩa
Sai lệch cho
phép

+ 0,30

+ 0,36

+ 0,43

+ 0,43

+ 0,84

- 0,35

- 0,40

- 0,45

- 0,50

- 0,55

Độ lệch tâm cho phép của đầu
bulông

0,4

0,5

0,7

mm
Đường kính danh
nghĩa của ren d

6

8

Bảng 2
10

12

16

20

Chiều dài bulông l
Kích
thước
danh
nghĩa

Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn)

Sai lệch
cho phép

25

15

15

-

-

-

-

30

20

20

20

18

-

-

20

20

20

20

-

-

20

20

25

25

-

-

45

20

20

25

30

30

-

50

20

20

25

30

35

-

55

-

20

25

30

35

40

60

-

20

25

30

35

40

65

-

-

25

30

35

40

-

-

25

30

35

40

-

-

25

30

35

40

80

-

-

25

30

35

40

90

-

-

-

35

40

45

100

-

-

-

35

40

45

110

-

-

-

35

40

45

120

-

-

-

35

40

45

130

-

-

-

-

40

45

-

-

-

-

40

45

-

-

-

-

40

45

160

-

-

-

-

40

45

180

-

-

-

-

45

50

200

-

-

-

-

45

50

35
40

70
75

140
150

± 1,5

± 2,0

± 2,5

Sai lệch cho phép của
chiều dài ren lo

+3

+4

+5

2. Đường kính thân bu lông d2 nằm trong giới hạn đường kính trung bình của ren và do cơ sở
sản xuất quy định.
3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.
4. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG
Đường kính danh nghĩa của ren d, mm

Chiều dài
bulông l
mm

6

25

8

10

12

16

20

Khối lượng 1000 chiếc bulông bằng thép, kg



5,722

9,917

-

-

-

-

30

6,603

11,50

20,92

31,09

-

-

35

7,484

13,09

23,43

34,54

-

-

40

8,365

14,68

25,94

37,98

-

-

45

9,246

16,27

28,44
...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 80-63
BULÔNG THÔ ĐẦU TRÒN KIỂU CHÌM CỔ VUÔNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông thô đầu tròn kiểu chìm cổ vuông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và
trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Cho phép chế tạo bulông theo hình A khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản trên.
Hình A
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M 12 x 100 TCVN 80-63.
có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM 12 x 100 TCVN 80-63.
mm Bảng 1
Đường kính danh nghĩa của ren d 6 8 10 12 16 20
Đường kính đầu
bulông D
Kích thước
danh nghĩa
10,5 14,0 17,5 21,0 28,0 35,0
Sai lệch cho
phép
± 0,58 ± 0,70 ± 0,84 ± 1,00
Chiều cao đầu
bulông H
Kích thước
danh nghĩa
5 6 7 9 11 13
Sai lệch cho
phép
± 0,48 ± 0,58 ± 0,7
l
1
Kích thước
danh nghĩa
0,7 0,8 1,0 1,5 1,5 1,5
Sai lệch cho
phép
± 0,3 ± 0,4 ± 0,5 ± 0,7
Kích thước cổ Kích thước 6 8 10 12 16 20
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 23 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 23 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 23 9 10 285