Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 24

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 81-63
BULÔNG THÔ ĐẦU VUÔNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông thô đầu vuông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1
và 2 của tiêu chuẩn này:

Cho phép chế tạo bulông theo hình A khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản trên.

Hình A
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M 12 x 100 TCVN 81-63
có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM12 x 100 TCVN 81-63

Bảng 1
mm
Đường kính
danh nghĩa của
ren d

6

8

10

12

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

42

48

Kích
thước
danh
nghĩa

10

14

17

19

22

24

27

30

32

36

41

46

55

65

75

S

Chiều
cao
đầu
bulông
H

Đường
kính
vòng
tròn
ngoại
tiếp D
Đường
kính

Sai
lệch
cho
phép
Kích
thước
danh
nghĩa

- 0,43

4,5

Sai
lệch
cho
phép

5,5

-0,52

7,0

8,0

+0,30

+0,36

-0,48

-0,58

9,0

10,0

-1,00

12,0

13,0

14,0

15,0

17,0

-1,20

19,0

23,0

±0,70

26,0

30,0

±1,30

Kích
thước
danh
nghĩa

14,1

19,8

24,0

26,9

31,1

33,9

38,2

42,4

45,4

51,0

58,0

65,0

78,0

92,0

106,0

Sai
lệch
cho
phép

-0,9

-1,4

-1,7

-1,9

-2,2

-2,4

-2,7

-3,0

-3,2

-3,6

-4,1

-4,5

-4,9

-5,8

-6,9

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

36

42

48

Kích
thước

cổ hay
thân
bulông
d1

danh
nghĩa
Sai
lệch
cho
phép

+0,30

+0,36

+0,43

+0,43

+0,43

+0,84

+0,84

+0,84

+1,00

+1,00

-0,36

-0,40

-0,45

-0,50

-0,55

-0,55

-0,60

-0,65

-0,70

-0,75

14

16

18

21

24

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Chiều cao cổ
bulông h không
nhỏ hơn

3

Độ lệch tâm
cho phép của
đầu bulông

0,3

Bán kính góc
lượn r



4

5

0,4
0,5

5

7

0,5

8

0,6
0,8

8

10

0,7

0,8
1,0

10

12

0,9

1,6

2,0

Chú thích: Những bulông có trị số lo nằm trên đường gẫy khúc trong bảng có thể chế tạo không
có cổ và cắt ren đến đầu bulông.
2. Đường kính thân bulông d2 nằm trong giới hạn đường kính trung bình của ren và do cơ sở sản
xuất quy định.
3. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.
5. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG
Chiều
dài
bulông
l mm

Đường kính danh nghĩa của ren d, mm
27

30

36

42

48

Chiều
dài
bulông
l mm

6

20

7,196

15,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

25

8,077

17,07

29,03

40,78

59,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

30

8,958

18,66

31,53

44,22

64,85

87,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

35

9,839

20,24

34,04

47,66

69,81

94,15

128,8

168,4

-

-

-

-

-

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 81-63
BULÔNG THÔ ĐẦU VUÔNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông thô đầu vuông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1
và 2 của tiêu chuẩn này:
Cho phép chế tạo bulông theo hình A khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản trên.
Hình A
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M 12 x 100 TCVN 81-63
có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM12 x 100 TCVN 81-63
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 24 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 24 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 24 9 10 717