Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 27

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 84-63
BULÔNG THÔ ĐẦU VUÔNG KIỂU CHÌM
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông thô đầu vuông kiểu chìm phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong
các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Cho phép chế tạo bulông theo hình A khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản trên.

Hình A
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M 12 x 100 TCVN 84-63
có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM 12 x 100 TCVN 84-63
mm
Đường kính danh nghĩa của ren d
Kích thước đầu
bulông D

l1

Bảng 1
10

12

Kích thước danh
nghĩa

17

22

Sai lệch cho phép

-1,1

-1,3

Kích thước danh
nghĩa

1,0

1,5

Sai lệch cho phép
Đường kính thân theo
hình A d1

± 0,5

Kích thước danh
nghĩa
Sai lệch cho phép

Độ lệch tâm cho phép của đầu bulông
mm

10

12

+0,36

+0,43

-0,40

-0,45

0,5

0,7
Bảng 2

Đường kính danh nghĩa của ren d

10

12

Chiều dài bulông l
Kích thước danh
nghĩa

Chiều dài ren lo, (kể cả đoạn ren cạn)

Sai lệch cho phép

30

20

-

35

20

-

25

25

45

25

30

50

25

30

55

25

30

60

25

30

65

25

30

25

30

25

30

80

25

30

90

-

35

100

-

35

40

± 1,5

70

± 2,0

75

Sai lệch cho phép của chiều dài ren lo

+4

2. Đường kính thân bulông d2 nằm trong giới hạn đường kính trung bình của ren và do cơ sở sản
xuất quy định.
3. Việc vát góc của đầu bulông phải bảo đảm không làm giảm đường chéo quá 0,2 đường chéo
lý thuyết.
4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.
5. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG
Chiều dài bulông
l, mm

Đường kính danh nghĩa của ren d, mm
10

12

Khối lượng 1000 chiếc bu lông bằng thép, kg

30

21,48

-

35

23,99

-

40

26,50

43,21

45

29,00

46,65

50

31,51

50,09

55

34,02

53,54



60

36,52

56,98

65

39,03

60,42

70

41,53

63,87

75

44,04

67,31

80

46,55

70,76

90

-

77,65

100

-

84,53

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 84-63
BULÔNG THÔ ĐẦU VUÔNG KIỂU CHÌM
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông thô đầu vuông kiểu chìm phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong
các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Cho phép chế tạo bulông theo hình A khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản trên.
Hình A
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M 12 x 100 TCVN 84-63
có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM 12 x 100 TCVN 84-63
mm Bảng 1
Đường kính danh nghĩa của ren d 10 12
Kích thước đầu
bulông D
Kích thước danh
nghĩa
17 22
Sai lệch cho phép -1,1 -1,3
l
1
Kích thước danh
nghĩa
1,0 1,5
Sai lệch cho phép ± 0,5
Đường kính thân theo
hình A d
1
Kích thước danh
nghĩa
10 12
Sai lệch cho phép
+0,36
-0,40
+0,43
-0,45
Độ lệch tâm cho phép của đầu bulông 0,5 0,7
mm Bảng 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 27 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 27 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 27 9 10 448