Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 28

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 86-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu sáu cạnh nhỏ phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong
các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này:

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M12 x 100 TCVN 86-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm: Bulông M12 x 1,25 x 100 TCVN 86-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm và có lỗ ở thân: Bulông M12 x 1,25 x 100/96 TCVN 86-63
trong đó 96 là kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm của lỗ.

mm

Bảng 1

Kích thước danh nghĩa của
ren d

8

10

12

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

42

48

Kích thước
danh nghĩa

12

14

17

19

22

24

27

30

32

36

41

50

55

65

S

Sai lệch cho
phép

Chiều cao
đầu bulông H

Đường kính
vòng tròn
ngoại tiếp D

Đường kính
thân bulông
d1

Kích thước
danh nghĩa
Sai lệch cho
phép

-0,43
5,5

7,0

9

10

12

13

14

15

17

-1,20
19

23

+0,36

+0,43

+0,52

-0,48

-0,58

-0,70

-0,84

26

30

Kích thước
danh nghĩa

13,8

16,2

19,6

21,9

25,4

27,7

31,2

34,6

36,9

41,6

47,3

57,7

63,5

75

Sai lệch cho
phép

-0,7

-0,8

-0,9

-1,2

-1,3

-1,4

-1,6

-1,8

-1,9

-2,1

-2,4

-2,9

-3,2

-3,8

Kích thước
danh nghĩa

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

36

42

48

Sai lệch cho
phép

Cạnh vát C



Bán kính góc lượn r
Đường
kính

8

-1,00

+0,30

+0,20

+0,24

+0,24

+0,24

+0,52

+0,52

+0,52

+0,62

+ 0,62

-0,40

-0,45

-0,50

-0,55

-0,55

-0,60

-0,65

-0,70

- 0,75

0,8

1

1,2

1,4

4

4,5

5

6

Độ lệch tâm cho phép của đầu
bulông

Lỗ
để
cắm
chốt

-0,52

0,4
1,2



Kích thước
danh nghĩa
Sai lệch cho
phép

1,5

0,5
1,8

0,5
2

0,6

2

2,5

0,8
2,5
+0,40

3

0,7
3

1
3

4

4

3,5
1,6

4

5

5
+0,48

5

2
6

6

8

8
+0,58

chẻ

Độ lệch cho phép so
với trục tâm của thân

0,20

0,25

0,30

0,45

0,50

Chú thích:
1. Những bulông có trị số lo nằm trên đường gẫy khúc trong bảng cho phép cắt ren đến đầu
bulông.
2. Những bulông có lỗ để cắm chốt chẻ cần chế tạo theo yêu cầu của bên đặt hàng thì kích
thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm lỗ cắm chốt chẻ phải chỉ dẫn trong đơn đặt hàng. Sai
lệch cho phép của kích thước này bằng ± 0,3 bước ren.
2. Cho phép không làm cạnh vát C ở cuối thân bulông.
3. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.

4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.
5. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG
Chiều
dài
bulông
l, mm

Đường kính danh nghĩa của ren d, mm
30

36

42

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 86-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu sáu cạnh nhỏ phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong
các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này:
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M12 x 100 TCVN 86-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm: Bulông M12 x 1,25 x 100 TCVN 86-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm và có lỗ ở thân: Bulông M12 x 1,25 x 100/96 TCVN 86-63
trong đó 96 là kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm của lỗ.
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 28 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 28 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 28 9 10 995