Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 3

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 187 - 72
DAO GẮN THÉP GIÓ
DAO TIỆN LỖ THÔNG,  = 450, VÀ 600

Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao tiện lỗ thông  = 450, có mặt cắt thân dao 20 x 20mm và chiều dài L =
200, gắn thép gió P18
Dao tiện 20 x 20mm x 200 - P18 3TCN 187 - 72.
Chú thích: 1. Đối với dao có  = 450 thì 1 = 450, đối với dao có  = 600 thì 1 = 300.
2. Chỉ khi gia công thép thì kết cấu mặt trước của dao mới làm vát. Trị số vát f = (0,8 ÷ 1,0) S,
trong đó S - lượng chạy dao mm/vòng.
Trong sản xuất tập trung, lấy f = 1mm; v = 50.
3. Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao có trị số góc độ và độ nhẵn khác quy
định ở các hình vẽ trên.
KÍCH THƯỚC mm
Kích thước
mặt cắt
thân dao

L

l

d

m

k

r


Mảnh thép gió theo 3TCN 207-72 Đường
kính lỗ
tiện

H

16

20

25

B

16

20

25

Số hiệu

a

b

c

nhỏ
nhất

150

60

16

8

8

1

A02

12

10

5

36

200

80

16

8

8

1

A02

12

10

5

36

150

60

20

10

10

1

A03

16

12

6

45

200

80

20

10

10

1

A03

16

12

6

45

250

125

20

10

10

1

A03

16

12

6

45

200

80

25

13

13

1

A04

20

16

8

60

250

125

25

13

13

1

A04

20

16

8

60

300

150

25

13

13

1

A04

20

16

8

60

1. Vật liệu phần cắt: Thép gió nhãn hiệu P18 hoặc P9 (theo 0CT 9373-60).
Hính dáng và kích thước của mảnh thép gió theo 3TCN 207-72.
Độ cứng phần cắt không thấp hơn HRC62.
2. Vật liệu thân dao: Thép 45 hoặc 50 (theo 0CT 1050-60).
Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC28.
3. Sai lệch cho phép:
a) Kích thước L: Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần B10 theo TCVN 42-63.
b) Kích thước H và B:
Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng), thì sai lệch cho phép của H như
sau:
- Nếu H = 16 và 20 mm, sai lệch cho phép là - 1,5 mm;
- Nếu H = 25 mm, sai lệch cho phép là - 2 mm;
Đối với dao được gia công tất cả các mặt, thì sai lệch cho phép của H và B lấy theo L1 6 theo
TCVN 40 - 63.
c) Kích thước h: sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần cấp chính xác 8, với khoảng dung sai phân bố
đối xứng.
d) Các kích thước còn lại: sai lệch cho phép lấy theo cấp chính xác 10, với khoảng dung sai phân
bố đối xứng.
4. Yêu cầu của phần cắt:
Trên phần cắt không được có vết nứt, vết xước và rìa thừa. Trên lưỡi cắt không được sứt mẻ
hoặc gồ ghề.
5. Yêu cầu của mối hàn:
Mối hàn giữa mảnh thép gió và thân dao phải bền vững; chiều dày lớp kim loại hàn không được
lớn quá 0,2 mm. Chỗ gián đoạn của mối hàn không được lớn quá 20% chiều dài hàn.
6. Ghi nhãn
Trên một mặt bên của mỗi dao cần ghi rõ:
a) Nhãn hàng của nhà máy chế tạo dao;
b) Nhãn hiệu thép...
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 187 - 72
DAO GẮN THÉP GIÓ
DAO TIỆN LỖ THÔNG, = 45
0
, VÀ 60
0
Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao tiện lỗ thông = 45
0
, có mặt cắt thân dao 20 x 20mm và chiều dài L =
200, gắn thép gió P18
Dao tiện 20 x 20mm x 200 - P18 3TCN 187 - 72.
Chú thích: 1. Đối với dao có = 45
0
thì
1
= 45
0
, đối với dao có = 60
0
thì
1
= 30
0
.
2. Chỉ khi gia công thép thì kết cấu mặt trước của dao mới làm vát. Trị số vát f = (0,8 ÷ 1,0) S,
trong đó S - lượng chạy dao mm/vòng.
Trong sản xuất tập trung, lấy f = 1mm;
v
= 5
0
.
3. Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao có trị số góc độ và độ nhẵn khác quy
định ở các hình vẽ trên.
KÍCH THƯỚC mm
Kích thước
mặt cắt
thân dao
L l d m k r
Mảnh thép gió theo 3TCN 207-72 Đường
kính lỗ
tiện
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 3 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 3 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 3 9 10 549