Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 30

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 87-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU SÁU CẠNH TO
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu sáu cạnh to phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong
các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Nếu kết cấu không yêu cầu đặc biệt dùng loại bulông theo kiểu trên thì có thể thay bằng bulông
có đầu thường hoặc đầu nhỏ.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M12 x 100 TCVN 87-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm: Bulông M12 x 1,25 x 100 TCVN 87-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm và có lỗ ở thân: Bulông M12 x 1,25 x 100/96 TCVN 87,63
trong đó 96 là kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm của lỗ.
mm
Đường kính danh nghĩa của ren d
S

Kích thước danh
nghĩa

Bảng 1

12

(14)

16

(18)

20

22

24

27

30

32

Sai lệch cho phép
Chiều
cao đầu
bulông H

Kích thước danh
nghĩa
Sai lệch cho phép

-0,52
8

9
+0,36

-1,0
10

12

13
+0,43

-0,58
Đường
kính vòng
tròn ngoại
tiếp D
Đường
kính thân
bulông d1

Kích thước danh
nghĩa

25,4

27,7

31,2

34,6

36,9

Sai lệch cho phép

-1,3

-1,4

-1,6

-1,8

-1,9

Kích thước danh
nghĩa

12

14

16

18

20

Sai lệch cho phép

+0,24

+0,24

+0,24

+0,52

-0,45

-0,50

-0,55

-0,55

Độ lệch tâm cho phép của đầu
bulông
Bán kính góc lượn r
Cạnh vát C

Lỗ để
cắm chốt
chẻ

-0,70

Đường
kính





0,5

0,6

0,8

1,0

1,8
Kích
thước
danh
nghĩa

2,0

3

3

2,5

4

4

Sai lệch
cho phép

+0,40

+0,48

Độ lệch cho phép so
với trục tâm của thân

0,25

0,30

mm

4

Bảng 2

Chú thích:
1. Những bulông có trị số lo nằm trên đường gẫy khúc trong bảng cho phép cắt ren đến đầu
bulông.
2. Những bulông có lỗ để cắm chốt chẻ cần chế tạo theo yêu cầu của bên đặt hàng thì kích
thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm lỗ cắm chốt phải chỉ dẫn trong đơn đặt hàng. Sai lệch
cho phép của kích thước này bằng ± 0,3 bước ren
2. Cho phép không làm cạnh vát C ở cuối thân bulông.
3. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.
5. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG
Chiều dài
bulông l
mm

Đường kính danh nghĩa của ren d, mm
12

14

16

18

Khối lượng 1000 chiếc bulông bằng thép, kg

20



25

44,03

60,60

-

-

-

28

46,10

63,58

-

-

-

30

47,16

65,56

89,30

-

-

35

52,17

71,49

96,17

131,3

163,3

40

56,61

77,53

104,0

140,2

173,2

45

61,04

83,57

111,9

150,2

185,6

50

65,49

89,61

119,8

160,2

197,9

55

69,93

95,65

127,7

170,2

210,2

60

74,36

101,7

135,6

180,2

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 87-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU SÁU CẠNH TO
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu sáu cạnh to phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong
các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Nếu kết cấu không yêu cầu đặc biệt dùng loại bulông theo kiểu trên thì có thể thay bằng bulông
có đầu thường hoặc đầu nhỏ.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M12 x 100 TCVN 87-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm: Bulông M12 x 1,25 x 100 TCVN 87-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm và có lỗ ở thân: Bulông M12 x 1,25 x 100/96 TCVN 87,63
trong đó 96 là kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm của lỗ.
mm Bảng 1
Đường kính danh nghĩa của ren d 12 (14) 16 (18) 20
S
Kích thước danh
nghĩa
22 24 27 30 32
Sai lệch cho phép -0,52 -1,0
Chiều
cao đầu
bulông H
Kích thước danh
nghĩa
8 9 10 12 13
Sai lệch cho phép +0,36 +0,43
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 30 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 30 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 30 9 10 204