Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 32

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 89-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ CÓ CỔ ĐỊNH HƯỚNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng phải theo những chỉ dẫn
ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này:

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M12 x 100 TCVN 89-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm: Bulông M12 x 1,25 x 100 TCVN 89-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm và có lỗ ở thân: Bulông M12 x 1,25 x 100/96 TCVN 89-63
trong đó 96 là kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm của lỗ.

mm

Bảng 1

Đường kính danh nghĩa của
ren d

6

8

10

12

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

42

48

Kích thước
danh nghĩa

10

12

14

17

19

22

24

27

30

32

36

41

50

55

65

Sai lệch
cho phép

-0,36

Kích thước
danh nghĩa

4,5

S

Chiều cao đầu
bulông

Sai lệch
cho phép

H
Đường kính
vòng tròn
ngoại tiếp D

Đường kính
cổ bulông d1

7

8

9

10

12

-1,00
13

14

15

17

-1,20

19

23

+ 0,36

+ 0,43

+0,52

- 0,48

- 0,58

- 0,70

-0,84

26

30

Kích thước
danh nghĩa

11,5

13,8

16,2

19,6

21,9

25,4

27,7

31,2

34,6

36,9

41,6

47,3

57,7

63,5

75

Sai lệch
cho phép

-0,6

-0,7

-0,8

-0,9

-1,2

-1,3

-1,4

-1,6

-1,8

-1,9

-2,1

-2,4

-2,9

+3,2

-3,8

Kích thước
danh nghĩa

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

36

42

48

Sai lệch
cho phép

+0,16

+0,20

+0,24

+ 0,24

+0,24

+0,52

+0,52

+0,52

+0,62

+0,62

-0,35

-0,40

-0,45

- 0,50

-0,55

-0,55

-0,60

-0,65

-0,70

-0,75

16

18

21

24

0,8

1

1,2

1,4

3

Độ lệch tâm cho phép của
đầu bulông

0,3

Cạnh vát C
Đường
kính

5,5

-0,52

+ 0,30

Chiều cao cổ bulông h,
không nhỏ hơn

Lỗ
để
cắm

-0,43



Kích thước
danh nghĩa
Sai lệch

4

5

5

7

0,4

8

8

0,5

10

10

0,6

12

14

0,7

1

1,2

1,5

1,8

2

2

2,5

2,5

2,5

3

3,5

4

4,5

5

6

2

2

2,5

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

8

8

+ 0,40

+ 0,48

+ 0,58

cho phép
Độ lệch cho phép so
chốt
với trục tâm của thân
chẻ
Bán kính góc lượn r



0,20
0,5

0,5

0,25
0,5

0,8

0,30
0,8

1

1

0,45
1

1

1,6

1,6

0,50
1,6

2

2

2

Bảng 2
mm

Chú thích:
1. Những bulông có trị số nằm trên đường gẫy khúc trong bảng có thể chế tạo không có cổ và
cắt ren đến đầu bulông.
2. Những bulông có lỗ để cắm chốt chẻ cần chế tạo theo yêu cầu của bên đặt hàng thì kích
thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm lỗ cắm chốt chẻ cần chỉ dẫn trong đơn đặt hàng. Sai
lệch cho phép của kích thước này bằng ± 0,3 bước ren.

2. Đường kính thân bulông d2 nằm trong giới hạn đường kính t...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 89-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ CÓ CỔ ĐỊNH HƯỚNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng phải theo những chỉ dẫn
ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này:
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M12 x 100 TCVN 89-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm: Bulông M12 x 1,25 x 100 TCVN 89-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm và có lỗ ở thân: Bulông M12 x 1,25 x 100/96 TCVN 89-63
trong đó 96 là kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm của lỗ.
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 32 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 32 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 32 9 10 344