Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 36

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 94-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU CHỎM CẦU TO CÓ NGẠNH DÙNG CHO GỖ
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to, có ngạnh dùng cho gỗ phải theo những chỉ
dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 50 mm:
có ren bước lớn: Bulông M 10 x 50 TCVN 94-63
có ren bước nhỏ 1 mm: Bulông M 10 x 1 x 50 TCVN 94-63
Đường kính danh nghĩa của
ren d

6

8

10

12

Kích thước
danh nghĩa

18

24

30

36

Đường kính
đầu bulông D

Chiều cao
đầu bulông H

Sai lệch cho
phép
Kích thước
danh nghĩa

+ 0,52
- 0,43
3,2

Kích thước
danh nghĩa

14,2

Sai lệch cho
phép

± 0,62

- 0,52
5,5

6,2

19,2

± 0,36
23,2

0,3

29,2
0,4

3,5

Sai lệch cho
phép
Kích thước
danh nghĩa

+ 0,62

± 0,30

Độ lệch tâm cho phép của đầu
bulông

Bán kính góc
lượn r

4,2

Sai lệch cho
phép

Bán kính chỏm cầu R 

Chiều cao
ngạnh h

± 0,52

4,3

5,5

- 0,48
0,5

0,5
- 0,3
mm

6,7
- 0,58

0,5

0,8
- 0,4
Bảng 2

Chiều dài danh nghĩa của ren
d

6

8

10

18

Chiều dài bulông l
Kích thước
danh nghĩa

Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn)

Sai lệch cho
phép

25

18

-

-

-

30

20

22

-

-

20

25

-

-

20

25

30

-

45

20

25

30

-

50

20

25

30

35

55

20

25

30

35

60

20

25

30

35

65

20

25

30

35

20

25

30

35

20

25

30

35

80

20

25

30

35

90

20

25

30

35

100

-

25

30

35

110

-

-

30

35

120

-

-

30

35

130

-

-

30

35

140

-

-

30

35

-

-

30

35

-

-

-

35

170

-

-

-

35

180

-

-

-

35

190

-

-

-

35

200

-

-

-

35

+1,5

+2

+2,5

+3

35
40

70
75

150
160

± 1,5

± 1,8

± 2,0

Sai lệch cho phép của chiều
dài ren lo

2. Đường kính thân bulông d2 nằm trong giới hạn đường kính trung bình của ren và do cơ sở sản
xuất quy định.
3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.
4. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC

BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG
Chiều dài bulông
l

Đường kính danh nghĩa của ren d, mm
6

mm

8

10

Khối lượng 1000 chiếc bulông bằng thép, kg

12



25

7,694

-

-

-

30

8,549

17,32

-

-

35

9,404

18,89

-

-

40

10,26

20,45

36,12

-

45

11,11

22,02

38,59

-

50

11,97

23,58

41,07

62,33

55

12,82

25,15

43,50

65,92

60

13,68

26,71

46,02

69,51

65

14,53

28,28

48,49

73,10

70

15,39

29,84

50,97

76,69

75

16,24

31,41

53,44

80,28

80

17,10

32,97

55,92

83,87

90

18,81

36,10

60,87

91,05

100

-

39,23

65,82

98,23

110

-

-

70,77

105,4

120

-

-

75,72

112,6

130

-

-

8...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 94-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU CHỎM CẦU TO CÓ NGẠNH DÙNG CHO GỖ
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to, có ngạnh dùng cho gỗ phải theo những chỉ
dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 50 mm:
có ren bước lớn: Bulông M 10 x 50 TCVN 94-63
có ren bước nhỏ 1 mm: Bulông M 10 x 1 x 50 TCVN 94-63
Đường kính danh nghĩa của
ren d
6 8 10 12
Đường kính
đầu bulông D
Kích thước
danh nghĩa
18 24 30 36
Sai lệch cho
phép
+ 0,52
- 0,43
± 0,52
+ 0,62
- 0,52
± 0,62
Chiều cao
đầu bulông H
Kích thước
danh nghĩa
3,2 4,2 5,5 6,2
Sai lệch cho
phép
± 0,30 ± 0,36
Bán kính chỏm cầu R
14,2 19,2 23,2 29,2
Độ lệch tâm cho phép của đầu
bulông
0,3 0,4
Chiều cao
ngạnh h
Kích thước
danh nghĩa
3,5 4,3 5,5 6,7
Sai lệch cho
phép
- 0,48 - 0,58
Bán kính góc
lượn r
Kích thước
danh nghĩa
0,5 0,5 0,5 0,8
Sai lệch cho
phép
- 0,3 - 0,4
mm Bảng 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 36 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 36 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 36 9 10 599