Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 42

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 100-63
BULÔNG TINH ĐẦU VUÔNG NHỎ CÓ CỔ ĐỊNH HƯỚNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu vuông nhỏ có cổ định hướng phải theo những chỉ dẫn ở hình
vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 50 mm
có ren bước lớn: Bulông M 10 x 50 TCVN 100-63
có ren bước nhỏ 1 mm: Bulông M 10 x 1 x 50 TCVN 100-63
mm

Bảng 1

Đường kính
danh nghĩa của
ren d

6

8

10

12

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

Kích
thước
danh
nghĩa

10

12

14

17

19

22

24

27

30

32

36

41

50

S

Sai lệch
cho -0,20
phép

-0,24

Kích
thước
Chiều danh 4,5 5,5
cao đầu nghĩa
bulông
Sai lệch
H
cho
± 0,30
phép
Kích
Đường thước
14,1
kính
danh
vòng
nghĩa
tròn
ngoại Sai lệch
cho
-0,6
tiếp D
phép
Bán kính Kích

0,5

17

7

8

9

10

12

-0,34

13

± 0,36

19,8

-0,9
0,5

-0,28

0,5

14

15

17

± 0,43

24

26,9 31,1 33,9 38,2 42,4

-1

-1,2

0,8

0,8

-1,3
1

1

-1,5

-1,6

1

1

19

23

± 0,52

51

45,4

-2
1,2

58

70,7

-2,2 -2,5
1,2

1,2

1,6

thước
danh
nghĩa
góc lượn
r
Sai lệch
cho
phép
Cạnh vát C

-0,3



1

1,2

1,5

1,8

8

10

12

Kích
thước
Đường
6
kính cổ danh
nghĩa
định
hướng Sai lệch
d1
cho -0,16
phép
Độ lệch tâm cho
phép của đầu
bulông

-0,4
2
14

-0,20

0,3

Chiều cao cổ
định hướng h1
không nhỏ hơn

-0,5

4

6

2,5
16

18

20

22

-0,24

0,4

5

-0,6

7

9

3

3,5

4

4,5

24

27

30

36

-0,28

0,5

8

-0,7

-0,34

0,6

10

11

12

0,8

13

14

16

mm
Đường kính
danh nghĩa
của ren d

6

8

10

12

(14)

16

19
Bảng 2

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

Chiều dài
bulông l
Kích
thước
danh
nghĩa

Sai
lệch
cho
phép

25

± 0,7

Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn)

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(28)

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

20

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

25

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

20

25

30

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

20

25

30

35

40

-

-

-

-

-

-

-

-

20

25

30

35

40

45

-

-

-

-

-

-

-

60

20

25

30

35

40

45

48

-

-

-

-

-

-

65

20

25

30

35

40

45

48

52

-

-

-

-

-

70

20

25

30

35

40

45

48

52

55

-

-

-

-

75

20

25

30

35

40

45

48

52

55

60

-

-

-

35
40

55

± 1,0

± 1,3

80

-

25

30

35

40

45

48

52

55

60

65

-

-

90

-

-

30

35

40

45

48

52

55

60

65

70

-

100

-

-

30

35

40

45

48

52

55

60

65

70

80

110

-

-

30

35

40

45

48

52

55

60

65

70

80

120

-

-

30

35

40

45

4...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 100-63
BULÔNG TINH ĐẦU VUÔNG NHỎ CÓ CỔ ĐỊNH HƯỚNG
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu vuông nhỏ có cổ định hướng phải theo những chỉ dẫn ở hình
vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 50 mm
có ren bước lớn: Bulông M 10 x 50 TCVN 100-63
có ren bước nhỏ 1 mm: Bulông M 10 x 1 x 50 TCVN 100-63
mm Bảng 1
Đường kính
danh nghĩa của
ren d
6 8 10 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 (27) 30 36
S
Kích
thước
danh
nghĩa
10 12 14 17 19 22 24 27 30 32 36 41 50
Sai lệch
cho
phép
-0,20 -0,24 -0,28 -0,34
Chiều
cao đầu
bulông
H
Kích
thước
danh
nghĩa
4,5 5,5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19 23
Sai lệch
cho
phép
± 0,30 ± 0,36 ± 0,43 ± 0,52
Đường
kính
vòng
tròn
ngoại
tiếp D
Kích
thước
danh
nghĩa
14,1 17 19,8 24 26,9 31,1 33,9 38,2 42,4 51 45,4 58 70,7
Sai lệch
cho
phép
-0,6 -0,9 -1 -1,2 -1,3 -1,5 -1,6 -2 -2,2 -2,5
Bán kính Kích 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,6
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 42 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 42 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 42 9 10 127