Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 5

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 189 - 72
DAO TIỆN GẮN THÉP GIÓ
DAO TIỆN LỖ KHÔNG THÔNG

Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao tiện lỗ không thông có mặt cắt thân dao 20 x 20mm và chiều dài L =
200mm, gắn thép gió P18:
Dao tiện 20 x 20 x 200 - P18 3TCN 189 - 72.
KÍCH THƯỚC mm
Kích thước
mặt cắt
thân dao
H

B

16

16

20

20

k

n

r







Mảnh thép gió theo 3TCN Đường
kính lỗ
207-72
tiện nhỏ
nhất
Số hiệu
l
S

L

l1

d

m

150

60

16

4

9

11

1

G01

12

6

30

200

80

16

4

9

11

1

G01

12

6

30

150

60

20

5

12

14

1

G02

16

8

36

25

25

200

80

20

5

12

14

1

G02

16

8

36

250

125

20

5

12

14

1

G02

16

8

36

200

80

25

6

15

17

1

G03

20

10

45

250

125

25

6

15

17

1

G03

20

10

45

300

150

25

6

15

17

1

G03

20

10

45

Chú thích: 1. Chỉ khi gia công thép thì kết cấu mặt cắt trước của dao mới làm vát. Trị số vát f =
(0,8 ÷ 1,0)S, trong đó S, - lượng chạy dao mm/vòng.
Trong sản xuất tập trung, lấy f = 1mm; v = 50.
2. Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao tiện có các trị số góc độ và độ nhẵn
khác quy định trong các hình vẽ trên.
1- Vật liệu phần cắt: Thép gió nhãn hiệu P18 hoặc P9 (theo 0CT 9373-60).
Hính dáng và kích thước của mảnh thép gió theo 3TCN 207-72.
Độ cứng phần cắt không thấp hơn HRC 62.
2 - Vật liệu thân dao: Thép 45 hoặc 50 (theo 0CT 1050-60).
Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC28.
3 - Sai lệch cho phép:
a) Kích thước L: Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần B10 theo TCVN 42-63.
b) Kích thước H và B:
Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng), thì sai lệch cho phép của H như
sau:
- Nếu H = 16 và 20 mm, sai lệch cho phép là - 1,5 mm;
- Nếu H = 25 mm, sai lệch cho phép là - 2 mm;
Đối với dao được gia công tất cả các mặt, thì sai lệch cho phép của H và B lấy theo L1 6 theo
TCVN 40 - 63.
c) Lấy kích thước h: sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần cấp chính xác 8, với khoảng dung sai phân
bố đối xứng.
d) Các kích thước còn lại: sai lệch cho phép lấy theo cấp chính xác 10, với khoảng dung sai phân
bố đối xứng.
4 - Yêu cầu của phần cắt: Trên phần cắt không được có vết nứt, vết xước và rìa thừa. Trên lưỡi
cắt không được sứt mẻ hoặc gồ ghề.
5 - Yêu cầu của mối hàn: Mối hàn giữa mảnh thép gió và thân dao phải bền vững; chiều dày lớp
kim loại hàn không được lớn quá 0,2 mm. Chỗ gián đoạn của mối hàn không được lớn quá 20%
chiều dài hàn.
6- Ghi nhãn
Trên một mặt bên của mỗi dao cần ghi rõ:
a) Nhãn hàng của nhà máy chế tạo dao;
b) Nhãn hiệu thép gió;
c) Kích thước mặt cắt thân dao H x B.
7 - Các yêu cầu...
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 189 - 72
DAO TIỆN GẮN THÉP GIÓ
DAO TIỆN LỖ KHÔNG THÔNG
Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao tiện lỗ không thông có mặt cắt thân dao 20 x 20mm và chiều dài L =
200mm, gắn thép gió P18:
Dao tiện 20 x 20 x 200 - P18 3TCN 189 - 72.
KÍCH THƯỚC mm
Kích thước
mặt cắt
thân dao
L l
1
d m
k
n
r
Mảnh thép gió theo 3TCN
207-72
Đường
kính lỗ
tiện nhỏ
nhất
H B Số hiệu l S
16 16
150 60 16 4 9 11 1 G01 12 6 30
200 80 16 4 9 11 1 G01 12 6 30
20 20 150 60 20 5 12 14 1 G02 16 8 36
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 5 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 5 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 5 9 10 744