Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 6

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 190 - 72
DAO TIỆN GẮN HỢP KIM CỨNG
DAO TIỆN LỖ KHÔNG THÔNG

Chú thích: Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao tiện có các trị số góc độ và độ
nhẵn khác qui định trong các hình vẽ trên.
Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao tiện lỗ không thông, có vị trí đỉnh lưỡi cắt ngang đường trục thân dao,
mặt cắt thân dao 16x16mm, chiều dài L = 170mm, gắn hợp kim cứng nhãn hiệu BK8 của Liên
Xô: Dao tiện a-16x16x170-BK8 3TCN 190-72.
KÍCH THƯỚC mm
Kích
thước
mặt cắt
thân dao
H

B

L

l1

d

m

d1

k

r







Đường
Mảnh hợp kim cứng theo 0CT 2209- kính lỗ
tiện nhỏ
60
nhất
Số hiệu

l

b

S

D

16

20
25

120

30

10

3,5

13

6

0,5

0601

8

7

2,5

18

16 140

40

10

3,5

13

6

0,5

0601

8

7

2,5

18

170

60

10

4,5

14

6

0,5

0601

8

7

2,5

24

140

40

12

6

17

7

1,0

0603-0604

10

8

3,0

27

20 170

50

14

6

18

8

1,0

0603-0604

10

8

3,0

30

200

80

14

8

18

8

1,0

0603-0604

10

8

3,0

36

25 240 100

19

8

22

11

1,0

0605-0606

12

10

4,0

40

1. Vật liệu phần cắt: Hợp kim cứng gồm 2 nhóm WC - Co và WC - TiC - Co.
Nhóm WC - Co tương ứng với ký hiệu hợp kim cứng BK của Liên Xô (ví dụ: BK6, BK8, v.v…)
Nhóm WC - TiC - Co tương ứng với ký hiệu hợp kim cứng TK của Liên Xô (ví dụ: T15K6, T5K10,
v.v…)
Đặc điểm và phạm vi ứng dụng của nhãn hiệu hợp kim cứng đã được nêu lên trong phụ lục của
3TCN 209-72.
2. Vật liệu thân dao: Thép 40 x (theo 0CT 4543-71).
Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC 28.
3. Sai lệch cho phép:
a) Kích thước L: Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần B10 theo TCVN 42-63.
b) Kích thước H và B:
Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng), thì sai lệch cho phép của H như
sau:
- Nếu H = 16 và 20 mm, sai lệch cho phép là - 1,5 mm;
- Nếu H = 25 mm, sai lệch cho phép là - 2 mm;
Đối với dao được gia công tất cả các mặt, thì sai lệch cho phép của H và B lấy theo L1 6 của
TCVN 40 - 63.
c) Các kích thước còn lại: Sai lệch cho phép lấy theo cấp chính xác 10, với khoảng dung sai
phân bố đối xứng.
4. Yêu cầu của phần cắt:
Trên phần cắt (trên mảnh hợp kim cứng) không được có vết nứt, vết xước (kể cả vết rạn bề mặt).
Trên lưỡi cắt không được gồ ghề hoặc bị sứt mẻ; chỗ nối tiếp giữa lưỡi cắt chính và lưỡi cắt phụ
phải đều đặn và phù hợp với bán kính cong r đã cho.
5. Yêu cầu của mối hàn:
Mối hàn giữa mảnh hợp kim cứng và thân dao phải bền vững; chiều dày lớp kim loại hàn không
được lớn quá 0,2 mm. Chỗ gián đoạn của mối hàn không được lớn quá 20% chiều dài hàn.
6. Ghi nhãn
Trên một mặt bên của mỗi dao...
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 190 - 72
DAO TIỆN GẮN HỢP KIM CỨNG
DAO TIỆN LỖ KHÔNG THÔNG
Chú thích: Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao tiện có các trị số góc độ và độ
nhẵn khác qui định trong các hình vẽ trên.
Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao tiện lỗ không thông, có vị trí đỉnh lưỡi cắt ngang đường trục thân dao,
mặt cắt thân dao 16x16mm, chiều dài L = 170mm, gắn hợp kim cứng nhãn hiệu BK8 của Liên
Xô: Dao tiện a-16x16x170-BK8 3TCN 190-72.
KÍCH THƯỚC mm
Kích
thước
mặt cắt
thân dao
L l
1
d m
d
1
k
r
Mảnh hợp kim cứng theo 0CT 2209-
60
Đường
kính lỗ
tiện nhỏ
nhất
D
H B Số hiệu l b S
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 6 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 6 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 6 9 10 995