Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 60

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 120-63
ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn (kiểu I):

Đai ốc M 10 TCVN 120-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I):

Đai ốc M 10 x 1 TCVN 120-63

có ren bước lớn (kiểu III):

Đai ốc III M 10 TCVN 120-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu III):

Đai ốc III M 10 x 1 TCVN 120-63.

mm
Độ
b
lệch
Đường
tâm
Số
kính ren Kích
Sai
Kích
Sai
Kích
Kích
Kích
Sai
cho rãnh Kích
d
thước lệch thước lệch thước thước thước lệch phép
thước
danh cho danh cho danh
nhỏ
danh cho của lỗ
danh
nghĩa phép nghĩa phép nghĩa nhất nghĩa phép
nghĩa
S

H

4

7

5

5

8

6

10

8

14

10

17

12

19

15

(14)

22

15

16

24

(18)

D

D3

8,1

7,8

-

9,2

8,9

-

11,5

11,2

-

16,2

15,7

-

19,6

19,1

-

21,9

21,3

18

25,4

24,8

18

27,7

27

20

20

30

22

(22)

32

25

24

36

(27)

41

30

-0,20

6
8

-0,24

-0,28

9

-0,48
-0,58

12
-0,70

-

Sai
lệch
cho
phép

1,5

0,25

1,5
2

0,30

2,5

Độ
lệch
tâm
Kích
cho
thước
Kích
Sai
thước lệch phép chốt chẻ
của
danh cho
rãnh
nghĩa phép
h

3
+0,25
-0,10

4
5
8

3,5

10

20

3,5

10

27,0

22

5

12

31,2

30,5

25

34,6

33,9

36,9

0,25

0,882

-

1x12

1,484

-

1,5x15 3,127

-

2x20

7,217

-

2,5x25 14,44

-

3x30

21,36 20,07

3x30

29,29 26,72

4x35

38,39 36,85

4x40

56,58 52,43

4x40

78,00 73,19

28

5

-0,10

16

36,1

30

6

18

5x45

94,31 88,21

41,6

40,7

34

6

18

5x45

125,4 117,9

28

47,3

46,4

38

6

20

5x50

185,6 171,8

46

30

53,1

52,1

42

7

21

6x60

251,4 230,2

36

55

36

63,5

62,2

50

6x70

440,1 385,7

42

65

75,0

73,6

57

8x80

758,6 634,8

48

75

86,5

85,0

65

8x90

1182 1038

-0,40

44
50

-1,00

-0,62

-0,74

0,60

0,70

7

+0,36

26

10

-0,10

32

10

38

0,30

1x12

14

25

6

-0,36

Kiểu
Kiểu I
III và
và II
IV

+0,30

-0,34

0,50

0,20



5

-0,84

-0,52

0,40

0,15

-0,30

5,5

3
-0,43

-0,25

Khối lượng
1000 đai ốc
kg

-0,43

0,45
-0,52

-0,62

0,50

1. Theo yêu cầu của người tiêu thụ, cho phép chế tạo đai ốc kiểu III và kiểu IV có 10 rãnh đối với đường kính ren từ 36-48 mm.
2. Chốt chẻ theo TCVN 129-63.
3. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.
5. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 120-63
ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH XẺ RÃNH
KÍCH THƯỚC
Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn (kiểu I): Đai ốc M 10 TCVN 120-63
có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I): Đai ốc M 10 x 1 TCVN 120-63
có ren bước lớn (kiểu III): Đai ốc III M 10 TCVN 120-63
có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu III): Đai ốc III M 10 x 1 TCVN 120-63.
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 60 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 60 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 60 9 10 189