Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 64

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 124-63
ĐAI ỐC
YÊU CẦU KỸ THUẬT
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đai ốc thô, đai ốc nửa tính và đai ốc tinh mà trong các tiêu
chuẩn tương ứng về kích thước có chỉ dẫn theo quy định của tiêu chuẩn này.
I. YÊU CẦU KỸ THUẬT
1. Kiểu, kích thước, độ nhẵn bề mặt, của đai ốc phải theo những yêu cầu đã được quy định trong
các tiêu chuẩn về kích thước.
Chú thích: Độ nhẵn bề mặt của đai ốc đối với ngành cơ khí chính xác có thể tùy theo yêu cầu mà
nâng cao thích đáng.
2. Vật liệu để chế tạo đai ốc theo hướng dẫn ở bảng sau:
Phân loại đai ốc
Đai ốc thô
Đai ốc nửa tinh

Nhãn hiệu thép 
Cт.3, Cт.4, Cт.5;
10, 15, 20
Cт.3, Cт.4, Cт.5;
10, 15, 20, 30, 35, 40, 45
Cт.3, Cт.4, Cт.5;

Đai ốc tinh

10, 15, 20, 30, 35, 40, 45;
A12, A20, A30.

 Tạm thời dùng theo tiêu chuẩn hiện hành của Liên xô (OCT), hay những tiêu chuẩn tương
ứng của các nước khác cho tới khi ban hành tiêu chuẩn nhà nước về vật liệu.
Vật liệu phải ghi rõ trong đơn đặt hàng, nếu không thì cơ sở sản xuất có thể tự chọn một trong
những nhãn hiệu thép ghi ở bảng trên.
3. Khi vật liệu của đai ốc cần có tính kháng từ hoặc đai ốc là chi tiết dẫn điện và căn cứ theo các
yêu cầu kỹ thuật cần thiết thì đai ốc có thể chế tạo bằng kim loại màu hay hợp kim màu. Nhãn
hiệu của kim loại màu và hợp kim màu do bên tiêu thụ và bên chế tạo cùng thỏa thuận quy định.
4. Theo yêu cầu của bên tiêu thụ, đai ốc có thể được nhiệt luyện hay mạ để chống gỉ và để trang
trí. Loại mạ và yêu cầu kỹ thuật của lớp mạ do hai bên thỏa thuận quy định.
5. Ren của đai ốc, (bước lớn và bước nhỏ) theo TCVN 45-63, dung sai ren theo TCVN 46-63:
Nếu trong đơn đặt hàng không quy định cấp chính xác của ren thì ren để ghép chặt chế tạo theo
cấp chính xác 3.
Chế tạo đai ốc nửa tinh và đai ốc thô có ren theo cấp chính xác 2, cũng như chế tạo ren hệ mét
bước nhỏ, tiến hành theo sự thỏa thuận của hai bên.
6. Bề mặt ren không được có những vết lõm, vết nứt . Các rìa thừa nhỏ không trở ngại cho calíp
ren vặn vào dễ dàng thì cho phép tồn tại.
Cho phép ren ở đai ốc bị sứt cụ bộ nhỏ, chiều dài tổng cộng không quá 1 vòng ren.
7. Cho phép ren ở đai ốc không cho phép có chỗ nứt, rìa thừa, sẹo và các vết gỉ không đánh
sạch. Cho phép có các vết rỗ và xước không vượt quá sai lệch cho phép của kích thước đai ốc.
Trên các mặt cạnh của đai ốc thô và nửa tinh cho phép có các vết cháy cục bộ và vết cắt kim loại
nếu không vượt quá sai lệch cho phép của kích thước đai ốc.

8. Sự làm cùn các cạnh của đai ốc không được làm cho đường kính vòng tròn ng...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 124-63
ĐAI ỐC
YÊU CẦU KỸ THUẬT
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đai ốc thô, đai ốc nửa tính và đai ốc tinh mà trong các tiêu
chuẩn tương ứng về kích thước có chỉ dẫn theo quy định của tiêu chuẩn này.
I. YÊU CẦU KỸ THUẬT
1. Kiểu, kích thước, độ nhẵn bề mặt, của đai ốc phải theo những yêu cầu đã được quy định trong
các tiêu chuẩn về kích thước.
Chú thích: Độ nhẵn bề mặt của đai ốc đối với ngành cơ khí chính xác có thể tùy theo yêu cầu mà
nâng cao thích đáng.
2. Vật liệu để chế tạo đai ốc theo hướng dẫn ở bảng sau:
Phân loại đai ốc
Nhãn hiệu thép
Đai ốc thô
Cт.3, Cт.4, Cт.5;
10, 15, 20
Đai ốc nửa tinh
Cт.3, Cт.4, Cт.5;
10, 15, 20, 30, 35, 40, 45
Đai ốc tinh
Cт.3, Cт.4, Cт.5;
10, 15, 20, 30, 35, 40, 45;
A12, A20, A30.
Tạm thời dùng theo tiêu chuẩn hiện hành của Liên xô (OCT), hay những tiêu chuẩn tương
ứng của các nước khác cho tới khi ban hành tiêu chuẩn nhà nước về vật liệu.
Vật liệu phải ghi rõ trong đơn đặt hàng, nếu không thì cơ sở sản xuất có thể tự chọn một trong
những nhãn hiệu thép ghi ở bảng trên.
3. Khi vật liệu của đai ốc cần có tính kháng từ hoặc đai ốc là chi tiết dẫn điện và căn cứ theo các
yêu cầu kỹ thuật cần thiết thì đai ốc có thể chế tạo bằng kim loại màu hay hợp kim màu. Nhãn
hiệu của kim loại màu và hợp kim màu do bên tiêu thụ và bên chế tạo cùng thỏa thuận quy định.
4. Theo yêu cầu của bên tiêu thụ, đai ốc có thể được nhiệt luyện hay mạ để chống gỉ và để trang
trí. Loại mạ và yêu cầu kỹ thuật của lớp mạ do hai bên thỏa thuận quy định.
5. Ren của đai ốc, (bước lớn và bước nhỏ) theo TCVN 45-63, dung sai ren theo TCVN 46-63:
Nếu trong đơn đặt hàng không quy định cấp chính xác của ren thì ren để ghép chặt chế tạo theo
cấp chính xác 3.
Chế tạo đai ốc nửa tinh và đai ốc thô có ren theo cấp chính xác 2, cũng như chế tạo ren hệ mét
bước nhỏ, tiến hành theo sự thỏa thuận của hai bên.
6. Bề mặt ren không được có những vết lõm, vết nứt . Các rìa thừa nhỏ không trở ngại cho calíp
ren vặn vào dễ dàng thì cho phép tồn tại.
Cho phép ren ở đai ốc bị sứt cụ bộ nhỏ, chiều dài tổng cộng không quá 1 vòng ren.
7. Cho phép ren ở đai ốc không cho phép có chỗ nứt, rìa thừa, sẹo và các vết gỉ không đánh
sạch. Cho phép có các vết rỗ và xước không vượt quá sai lệch cho phép của kích thước đai ốc.
Trên các mặt cạnh của đai ốc thô và nửa tinh cho phép có các vết cháy cục bộ và vết cắt kim loại
nếu không vượt quá sai lệch cho phép của kích thước đai ốc.
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 64 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 64 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 64 9 10 741