Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 68

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 134 - 77
VÒNG ĐỆM - YÊU CẦU KỸ THUẬT
Washers fechnical requirements
TCVN 134-77 được ban hành để thay thế TCVN 134-63.
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vòng đệm tròn (TCVN 2061-77 ; TCVN 132-77 ; TCVN 206077), vòng đệm nghiêng, vòng đệm dùng cho trục có gờ và các vòng đệm hãm (TCVN 347-70,
TCVN 348-70, TCVN 346-70, TCVN 350-70).
2. YÊU CẦU KỸ THUẬT
2.1. Hình dạng, kích thước, sai lệch giới hạn và độ nhẵn bề mặt của vòng đệm phải theo những
yêu cầu đã được quy định trong các tiêu chuẩn Nhà nước về kích thước.
2.2. Mác vật liệu và ký hiệu quy ước của loại vật liệu, tên gọi và ký hiệu quy ước của lớp mạ, phủ
của vòng đệm phải theo những chỉ dẫn trong bảng. Ví dụ về ký hiệu quy ước của vòng đệm
được nêu trong phụ lục
2.3. Theo đơn đặt hàng của khách hàng cho phép dùng vật liệu và lớp mạ, phủ khác với chỉ dẫn
trong bảng.
2.4. Sai lệch về hình dạng hình học:
a) Độ không phẳng của vòng đệm – không lớn hơn 10% chiều dày của vòng đệm.
b) Độ không thẳng góc của mặt cạnh so với mặt tựa: đối với vòng đệm theo TCVN 2061 – 77;
TCVN 132 – 77; TCVN 2060 – 77 và vòng đệm dùng cho trục có gờ, có chiều dày lớn hơn 3 mm.
- Không lớn hơn 60, đối với kiểu 1
- Không lớn hơn 30, đối với kiểu 2
đối với vòng đệm nghiêng – không lớn hơn 50
2.5. Cho phép chế tạo vòng đệm theo TCVN 2061-77; TCVN 132-77 ; TCVN 2060-77 và vòng
đệm dùng cho trục có gờ kiểu 2 không có cạnh vát, hoặc có mép lượn tròn với bán kính bằng
kích thước “C”.
2.6. Bề mặt của vòng đệm không được có vết nứt, rò, vết xước, gỉ, mép sắc, ba via và những
khuyết tật khác không cho phép trong yêu cầu kỹ thuật của vật liệu khởi phẩm.
2.7. Cho phép có ria thừa, vết xước, chỗ khuyết và sự gián đoạn kim loại ở mặt cạnh khi chế tạo
vòng đệm, những khuyết tật này không được làm cho kích thước của vùng đệm vượt ra ngoài
sai lệch giới hạn.
2.8. Sai lệch giới hạn của chiều dày vòng đệm, và độ nhẵn của mặt tựa được quy định theo tiêu
chuẩn tương ứng về vật liệu khởi phẩm hoặc theo bản vẽ thiết kế đã được trình duyệt.
Vật liệu

Lớp mạ, phủ

Loại

Ký hiệu
quy ước

Mác

Ký hiệu quy
ước mác
(nhóm)

Tên gọi

Ký hiệu
quy ước

1

2

3

4

5

6

Thép
cácbon

0

08,08 K
10,10 K

01

Không mạ, phủ

00

Kẽm có crômát hoá

01

Cr 3, Cr 3 K

02

Cadimi có crômat hoá

02

15

03

Ba lớp đồng – niken-crôm

04

20

04

Ôxýt

05

35

05

45

06

40X

Thép hợp
kim

30X CA

11

X 18H 3T
Thép không
gỉ

X 18H 10T

21

2X13

22

63
C59 - 1

32

Phốt phát có tẩm dầu

06

Kẽm

09

Không mạ, phủ

00

Đồng

08

Thụ động

11

Không ...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 134 - 77
VÒNG ĐỆM - YÊU CẦU KỸ THUẬT
Washers fechnical requirements
TCVN 134-77 được ban hành để thay thế TCVN 134-63.
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vòng đệm tròn (TCVN 2061-77 ; TCVN 132-77 ; TCVN 2060-
77), vòng đệm nghiêng, vòng đệm dùng cho trục có gờ và các vòng đệm hãm (TCVN 347-70,
TCVN 348-70, TCVN 346-70, TCVN 350-70).
2. YÊU CẦU KỸ THUẬT
2.1. Hình dạng, kích thước, sai lệch giới hạn và độ nhẵn bề mặt của vòng đệm phải theo những
yêu cầu đã được quy định trong các tiêu chuẩn Nhà nước về kích thước.
2.2. Mác vật liệu và ký hiệu quy ước của loại vật liệu, tên gọi và ký hiệu quy ước của lớp mạ, phủ
của vòng đệm phải theo những chỉ dẫn trong bảng. Ví dụ về ký hiệu quy ước của vòng đệm
được nêu trong phụ lục
2.3. Theo đơn đặt hàng của khách hàng cho phép dùng vật liệu và lớp mạ, phủ khác với chỉ dẫn
trong bảng.
2.4. Sai lệch về hình dạng hình học:
a) Độ không phẳng của vòng đệm – không lớn hơn 10% chiều dày của vòng đệm.
b) Độ không thẳng góc của mặt cạnh so với mặt tựa: đối với vòng đệm theo TCVN 2061 – 77;
TCVN 132 – 77; TCVN 2060 – 77 và vòng đệm dùng cho trục có gờ, có chiều dày lớn hơn 3 mm.
- Không lớn hơn 6
0
, đối với kiểu 1
- Không lớn hơn 3
0
, đối với kiểu 2
đối với vòng đệm nghiêng – không lớn hơn 5
0
2.5. Cho phép chế tạo vòng đệm theo TCVN 2061-77; TCVN 132-77 ; TCVN 2060-77 và vòng
đệm dùng cho trục có gờ kiểu 2 không có cạnh vát, hoặc có mép lượn tròn với bán kính bằng
kích thước “C”.
2.6. Bề mặt của vòng đệm không được có vết nứt, rò, vết xước, gỉ, mép sắc, ba via và những
khuyết tật khác không cho phép trong yêu cầu kỹ thuật của vật liệu khởi phẩm.
2.7. Cho phép có ria thừa, vết xước, chỗ khuyết và sự gián đoạn kim loại ở mặt cạnh khi chế tạo
vòng đệm, những khuyết tật này không được làm cho kích thước của vùng đệm vượt ra ngoài
sai lệch giới hạn.
2.8. Sai lệch giới hạn của chiều dày vòng đệm, và độ nhẵn của mặt tựa được quy định theo tiêu
chuẩn tương ứng về vật liệu khởi phẩm hoặc theo bản vẽ thiết kế đã được trình duyệt.
Vật liệu Lớp mạ, phủ
Loại
Ký hiệu
quy ước
Mác
Ký hiệu quy
ước mác
(nhóm)
Tên gọi
Ký hiệu
quy ước
1 2 3 4 5 6
Thép
cácbon
0 08,08 K
10,10 K
01
Không mạ, phủ
Kẽm có crômát hoá
Cadimi có crômat hoá
Ba lớp đồng – niken-crôm
Ôxýt
00
01
02
04
05
Cr
3, Cr
3 K 02
15 03
20 04
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 68 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 68 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 68 9 10 898