Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 83

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 227 - 84
TÀI LIỆU THIẾT KẾ
CÁCH GẤP BẢN VẼ
System for design documentation The folding of drawing.
Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 227 – 66.
Tiêu chuẩn này quy định cách gấp các bản in của bản vẽ đến khổ A4 (210 x 297) để bảo quản và
(hoặc) chuyển giao cho xí nghiệp, cơ quan khác.
1. Các tờ bản vẽ với tất cả các khổ theo TCVN 2-74 cần được gấp như sau: đầu tiên gấp theo
những đường vuông góc và sau đó gấp theo các đường song song với khung tên.
2. Các tờ của bản vẽ sau khi gấp, khung tên phải nằm ở mặt ngoài, phía trước.
3. Quy định các dạng gấp bản vẽ như sau:
a) gấp để cho vào cặp, theo bảng 1;
b) gấp để đóng thành tập nhưng phải có thêm lề phụ.
Kích thước khuôn khổ của cách gấp này cho trên bản vẽ tương ứng trong bảng 3.
4. Các tờ bản vẽ gấp như trình tự đã chỉ trong bảng 1 và 2, theo số thứ thự ghi trên đường gấp.
Bảng 1
Gấp để cho vào cặp
Kích thước mm

Bảng 2
Gấp để đóng trực tiếp
Kích thước mm

Bảng 3
Gấp để đóng (có thêm dải lề phụ)
Kích thước mm

...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 227 - 84
TÀI LIỆU THIẾT KẾ
CÁCH GẤP BẢN VẼ
System for design documentation The folding of drawing.
Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 227 – 66.
Tiêu chuẩn này quy định cách gấp các bản in của bản vẽ đến khổ A4 (210 x 297) để bảo quản và
(hoặc) chuyển giao cho xí nghiệp, cơ quan khác.
1. Các tờ bản vẽ với tất cả các khổ theo TCVN 2-74 cần được gấp như sau: đầu tiên gấp theo
những đường vuông góc và sau đó gấp theo các đường song song với khung tên.
2. Các tờ của bản vẽ sau khi gấp, khung tên phải nằm ở mặt ngoài, phía trước.
3. Quy định các dạng gấp bản vẽ như sau:
a) gấp để cho vào cặp, theo bảng 1;
b) gấp để đóng thành tập nhưng phải có thêm lề phụ.
Kích thước khuôn khổ của cách gấp này cho trên bản vẽ tương ứng trong bảng 3.
4. Các tờ bản vẽ gấp như trình tự đã chỉ trong bảng 1 và 2, theo số thứ thự ghi trên đường gấp.
Bảng 1
Gấp để cho vào cặp
Kích thước mm
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 83 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 83 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 83 9 10 426