Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 9

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 193 - 72
DAO TIỆN GẮN HỢP KIM CỨNG
DAO TIỆN TINH LƯỠI RỘNG

Chú thích: Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao tiện có các trị số góc độ và độ
nhẵn khác qui định trong các hình vẽ trên.
Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao tiện tinh lưỡi rộng, có mặt cắt thân dao, 20x12mm gắn thép gió P18:
Dao tiện 20x12-P18 3TCN 193-72.
KÍCH THƯỚC mm
Mặt cắt thân dao

L

l1

r

Mảnh thép gió theo 3TCN 207-72



Số hiệu

l

b

S

15

0,5

A02

12

10

5

140

20

0,5

A03

16

12

6

170

25

1

A04

2ỗ

16

8

H

B

20

12

120

25

16

32

20

1 - Vật liệu phần cắt: Thép gió nhãn hiệu P18 (theo 0CT 9373-60).

Hình dáng và kích thước mảnh thép gió theo 3TCN 207-72.
Độ cứng phần cắt không thấp hơn HRC62.
2 - Vật liệu thân dao: Thép 45 hoặc 50 (theo 0CT 1050-60).
Độ cứng thân dao không thấp hơn HRC28.
3 - Sai lệch cho phép:
a) Kích thước L: Sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần B10 theo TCVN 42-63.
b) Kích thước H và B:
Đối với dao chỉ gia công mặt tựa (chế tạo từ thép cán nóng) thì sai lệch của H như sau:
- Nếu H = 20 mm, sai lệch cho phép là - 1,5 mm;
- Nếu H = 25 và 32 mm, sai lệch cho phép là - 2 mm;
Đối với dao được gia công tất cả các mặt, thì sai lệch cho phép của H và B lấy theo L1 6 của
TCVN 40 - 63.
c) Kích thước h: sai lệch cho phép lấy bằng 2 lần cấp chính xác 8, với khoảng dung sai phân bố
đối xứng.
4 - Yêu cầu của phần cắt:
Trên phần cắt không được có vết nứt, vết xước và rìa thừa. Trên lưỡi cắt không được sứt mẻ
hoặc gồ ghề.
Lưỡi cắt phải thẳng, độ không thẳng cho phép là 0,01mm trên chiều dài 10mm.
5 - Yêu cầu của mối hàn:
Mối hàn giữa mảnh thép gió và thân dao phải bền vững; chiều dày lớp kim loại hàn không được
lớn quá 0,2 mm. Chỗ gián đoạn của mối hàn không được lớn quá 20% chiều dài hàn.
6 - Ghi nhãn
Trên một mặt bên của mỗi dao cần ghi rõ:
a) Nhãn hàng của nhà máy chế tạo dao;
b) Nhãn hiệu thép gió;
c) Kích thước HxB của mặt cắt; thân dao
7 - Các yêu cầu kỹ thuật khác: Theo 3TCN 208-72.

...
TIÊU CHUẨN NGÀNH
3TCN 193 - 72
DAO TIỆN GẮN HỢP KIM CỨNG
DAO TIỆN TINH LƯỠI RỘNG
Chú thích: Theo yêu cầu của khách hàng, cho phép sản xuất dao tiện có các trị số góc độ và độ
nhẵn khác qui định trong các hình vẽ trên.
Ví dụ: Kí hiệu qui ước dao tiện tinh lưỡi rộng, có mặt cắt thân dao, 20x12mm gắn thép gió P18:
Dao tiện 20x12-P18 3TCN 193-72.
KÍCH THƯỚC mm
Mặt cắt thân dao
L l
1
r
Mảnh thép gió theo 3TCN 207-72
H B Số hiệu l b S
20 12 120 15 0,5 A02 12 10 5
25 16 140 20 0,5 A03 16 12 6
32 20 170 25 1 A04 2ỗ 16 8
1 - Vật liệu phần cắt: Thép gió nhãn hiệu P18 (theo 0CT 9373-60).
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 9 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 9 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 9 9 10 350