Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 95

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 285-86
ĐINH TÁN MŨ BẰNG
Plat head rivets
Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 285-68.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đinh tán mũ bằng dùng trong chế tạo máy nói chung, đường
kính thân từ 2 đến 36 mm, cấp chính xác B và C.
Đinh tán mũ bằng phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 281-86 và các yêu cầu qui định trong
tiêu chuẩn này.
1. KÍCH THƯỚC
1.1. Kích thước đinh tán phải phù hợp với các chỉ dẫn trên hình vẽ và trong bảng 1, 2.

1.2. Độ nhám tất cả các bề mặt đinh tán có cấp chính xác C - Ra ≤ 50m.
mm

Bảng 1

Đường
kính thân
d

2

2,5

3

4

5

6

8

10

12

16

20

24

30

36

Đường
kính mũ
D

3,8

4,8

5,5

7,5

9,5

11

14

16

20

25

32

40

50

60

Chiều
cao mũ H

1

1,2

1,6

2

2,5

3

4

5

6

8

10

12

15

18

0,6

0,8

Bán kính
góc lượn
r, không
lớn hơn

0,2

Bán kính
r1, không 0,5
lớn hơn

0,7

Khoảng
cách từ
cỗ đến
chỗ đo
đường
kính thân,
l

3

0,4

1,0

0,5

1,3

2,0

4

2,6

6

1,0

3,0

1,2

4,0

5,3

8

1,6

6,6

8,0

10

mm

Bảng 2

Đường kính thân d

Chiều dài L

Đường kính thân d

Chiều dài L

2

4 – 10

10

16 – 85

2,5

5 – 14

12

18 – 90

3,0

5 – 18

16

24 – 110

4,0

6 – 32

20

32 – 150

5,0

8 – 60

24

50 – 180

6,0

10 – 60

30

60 – 180

8,0

14 – 60

36

60 – 180

Chiều dài đinh tán phải chọn trong dãy sau: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, (11), 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70 ,75, 80, 85, 90, 95, 100, 110,
120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 mm.
Chú thích. Không nên dùng kích thước ghi trong ngoặc.
Ví dụ ký hiệu qui ước: đinh tán mũ bằng, cấp chính xác B đường kính d = 8 mm, chiều dài L = 20
mm
Đinh tán 8 x 20 TCVN 285-86
Như trên, nhưng đinh tán có cấp chính xác C
Đinh tán C 8 x 20 TCVN 285-86
1.3. Khối lượng đinh tán cho trong phụ lục
2. YÊU CẦU KỸ THUẬT
Sai lệch giới hạn chiều cao mũ H = 1 mm : ± 0,28 mm

PHỤ LỤC
Tham khảo
KHỐI LƯỢNG ĐINH TÁN THÉP
Chiều
dài L,
mm

Khối lượng lý thuyết 1000 đinh tán, kg, khi đường kính danh nghĩa thân đinh d, mm
2

4

0,175

5

2,5

3

4

5

6

8

10

12

16

0,200

0,339

0,527

6

0,225

0,378

0,583

1,188

7

0,249

0,416

0,638

1,287

8

0,274

0,455

0,694

1,385

2,431

9

0,299

0,494

0,749

1,484

2,586

10

0,323

0,532

0,805

1,582

2,740

4,135

(11)

0,571

0,860

1,681

2,893

4,356

12

0,609

0,916

1,780

3,048

4,578

14

0,686

1,027

1,977

3,356

5,022

9,63

16

1,138

2,174

3,665

5,466

11,42

16,47

18

1,248

2,372

3,973

5,910

11,21

17,71

28,45

20

2,569

4,281

6,354

11,99

1...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 285-86
ĐINH TÁN MŨ BẰNG
Plat head rivets
Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 285-68.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đinh tán mũ bằng dùng trong chế tạo máy nói chung, đường
kính thân từ 2 đến 36 mm, cấp chính xác B và C.
Đinh tán mũ bằng phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 281-86 và các yêu cầu qui định trong
tiêu chuẩn này.
1. KÍCH THƯỚC
1.1. Kích thước đinh tán phải phù hợp với các chỉ dẫn trên hình vẽ và trong bảng 1, 2.
1.2. Độ nhám tất cả các bề mặt đinh tán có cấp chính xác C - Ra ≤ 50m.
mm Bảng 1
Đường
kính thân
d
2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 36
Đường
kính mũ
D
3,8 4,8 5,5 7,5 9,5 11 14 16 20 25 32 40 50 60
Chiều
cao mũ H
1 1,2 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 18
Bán kính
góc lượn
r, không
lớn hơn
0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6
Bán kính
r
1
, không
lớn hơn
0,5 0,7 1,0 1,3 2,0 2,6 3,0 4,0 5,3 6,6 8,0
Khoảng
cách từ
cỗ đến
chỗ đo
đường
kính thân,
l
3 4 6 8 10
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 95 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 95 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 95 9 10 506