Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn sử dụng an toàn máy nén khí

Được đăng lên bởi Nguyen Nhon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TCVN 5181-90
Thiết bị nén khí
Yêu cầu chung về an toàn
Gas compressing equipments
Khuyến khích áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại thiết bị nén khí cố định và di động ( gọi
chung là thiết bị nén khí ) và quy định yêu cầu an toàn chung đối với kết cấu của chúng
Tiêu chuẩn này không dùng cho máy nén lạnh và máy nén khí phóng xạ .
1.Quy định chung
1.1. Thiết bị nén khí phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và yêu cầu chung về
an toàn đối với thiết bị sản xuất theo TCVN 2290-78.
1.2. Yêu cầu an toàn đối với loại thiết bị nén khí cụ thể được quy định trong tiêu chuẩn hoặc
điều kiện kỹ thuật của loại thiết bị nén khí đó .
2. Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị nén khí và các bộ phận chính của nó .
2.1. Yêu cầu an toàn chung đối với kết cấu thiết bị nén khí .
2.1.1. Bố trí thiết bị nén khí ( sắp xếp các máy , cụm , hệ thống điều khiển ..) phải đảm bảo
thuận tiện và an toàn khi lắp ráp , vận hành , bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa .
2.1.2. Bố trí chỗ làm việc ( Bảng điều khiển , thiết bị chỉ báo , bộ phận điều khiển , thiết bị
phụ trợ ) phải phù hợp với yêu cầu về vị trí tương hỗ của các bộ phận ở chỗ làm việc .
2.1.3. Khi bảo dưỡng các bộ phận của thiết bị nén khí được bố trí cao hơn 1,8m so với sàn
hoặc mặt bằng làm việc , cần trang bị thêm cho chúng bệ hoặc thanh cố định , tháo được
hoặc kiểu bản lề .
Kiểu bộ và thang dùng cho bảo dưỡng được quy định khi thiết kế thiết bị nén khí phụ thuộc
vào thời hạn của chu kỳ bảo dưỡng .
2.1.4. Để đảm bảo an toàn nổ trong quá trình làm việc thiết bị nén khí phải thoả mãn các
yêu cầu của TCVN 3255-86.
2.1.5. Tất cả các bộ phận chuyển động , quay và dẫn điện của thiết bị nén khí , của động cơ
điện và cơ cấu phụ trợ phải được che chắn .
2.1.6. Các thiết bị điện của thiết bị nén khí cần đảm bảo các yêu cầu an toàn điện của thiết bị
điện .
2.1.7. Sản phẩm kỹ thuật điện dùng trong trạm máy nén khí phải thoả mãn yêu cầu chung về
an toàn theo TCVN 3144-79 và đáp ứng các yêu cầu về bố trí thiết bị điện và yêu cầu về kỹ
thuật an toàn đối với hệ tiêu thụ khi dùng các thiết bị điện .
2.1.8. Kết cấu thiết bị nén khí , các hệ thống và cụm phụ trợ dùng trong thiết bị nén khí phải
loại trừ khả năng tích và phóng tĩnh điện .
2.1.9. Kiểu thiết bị nén khí , sản phẩm kỹ thuật điện , dụng cụ đo , bộ phận điều khiển, thiết
bị báo hiệu dùng trong thiết bị nén khí khi nén khí dễ nổ và khí độc hoặc được bố trí tại nơi
dễ nổ phải đáp ứng yêu cầu về bố trí và vận hành an toàn máy nén khí pittong làm việc với
khí dễ nổ và k...
TCVN 5181-90
Thiết bị nén khí
Yêu cầu chung về an toàn
Gas compressing equipments
Khuyến khích áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại thiết bị nén khí cố định và di động ( gọi
chung là thiết bị nén khí ) và quy định yêu cầu an toàn chung đối với kết cấu của chúng
Tiêu chuẩn này không dùng cho máy nén lạnh và máy nén khí phóng xạ .
1.Quy định chung
1.1. Thiết bị nén khí phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và yêu cầu chung về
an toàn đối với thiết bị sản xuất theo TCVN 2290-78.
1.2. Yêu cầu an toàn đối với loại thiết bị nén khí cụ thể được quy định trong tiêu chuẩn hoặc
điều kiện kỹ thuật của loại thiết bị nén khí đó .
2. Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị nén khí và các bộ phận chính của nó .
2.1. Yêu cầu an toàn chung đối với kết cấu thiết bị nén khí .
2.1.1. Bố trí thiết bị nén khí ( sắp xếp các máy , cụm , hệ thống điều khiển ..) phải đảm bảo
thuận tiện và an toàn khi lắp ráp , vận hành , bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa .
2.1.2. Bố trí chỗ làm việc ( Bảng điều khiển , thiết bị chỉo , bộ phận điều khiển , thiết bị
phụ trợ ) phải phù hợp với yêu cầu về vị trí tương hỗ của các bộ phận ở chỗ làm việc .
2.1.3. Khi bảo dưỡng các bộ phận của thiết bị nén khí được bố trí cao hơn 1,8m so với sàn
hoặc mặt bằng làm việc , cần trang b thêm cho chúng bệ hoặc thanh cố định , tháo được
hoặc kiểu bản lề .
Kiểu bộ và thang dùng cho bảo dưỡng được quy định khi thiết kế thiết bị nén k phụ thuộc
vào thời hạn của chu kỳ bảo dưỡng .
2.1.4. Để đảm bảo an toàn nổ trong quá trình làm việc thiết bnén khí phải thoả n c
yêu cầu của TCVN 3255-86.
2.1.5. Tất cả các bộ phận chuyển động , quaydẫn điện của thiết bị nén khí , của động cơ
điện và cơ cấu phụ trợ phải được che chắn .
2.1.6. Các thiết bị điện của thiết bị nén khí cần đảm bảo các yêu cầu an toàn điện của thiết bị
điện .
2.1.7. Sản phẩm kỹ thuật điện dùng trong trạm máy nén khí phải thoả mãn yêu cầu chung về
an toàn theo TCVN 3144-79 và đáp ứng các yêu cầu vbố trí thiết bị điện và yêu cầu vkỹ
thuật an toàn đối với hệ tiêu thụ khi dùng các thiết bị điện .
2.1.8. Kết cấu thiết bị nén khí , các h thống và cụm phụ trợ dùng trong thiết bị nén khí phải
loại trừ khả năng tích và phóng tĩnh điện .
2.1.9. Kiểu thiết bị nén khí , sản phẩm kỹ thuật điện , dụng cụ đo , bộ phận điều khiển, thiết
bị báo hiệu dùng trong thiết bị nén k khi nén khí dễ nổ và khí độc hoặc được bố trí tại nơi
dễ nổ phải đáp ứng yêu cầu về bố trí vận hành an toàn máy nén khí pittong làm việc với
khí dễ nkhí độc yêu cầu về bố trí vận hành an toàn đường ống dẫn khí đốt , khí
độc và khí hoá lỏng .
2.1.10. Thiết bị nén khí cần phải kín , không cho phép
Nồng độ chất độc hại tạo thành trong không khí vùng làm việc vượt quá nồng độ cho phép .
Tiêu chuẩn sử dụng an toàn máy nén khí - Trang 2
Tiêu chuẩn sử dụng an toàn máy nén khí - Người đăng: Nguyen Nhon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiêu chuẩn sử dụng an toàn máy nén khí 9 10 611