Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn thiết kế bãi đậu xe

Được đăng lên bởi Nguyễn Nhu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4852 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÃI GIỮ XE:
TIÊU CHUẨN KÍCH THƯỚC XE MÁY : 2M NHÂN 1M = 2M2/XE





1500 XE CẦN 3000M2
MÀ: THEO CÁCH BỐ TRÍ THÌ CỨ 2 LÀN XE CẦN 1 LỐI GIAO
THÔNG
TỔNG DIỆN TÍCH GIAO THÔNG TỐI THIỂU = ½ TỔNG DIỆN TÍCH
XE
TỔNG DIỆN TÍCH BÃI XE TỐI THIỂU CHIẾM 4500M2

VẬY KHÔNG THỂ CHỌN GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 1 TẦNG CHO HẠNG
MỤC CÔNG TRÌNH NÀY
NHÓM XIN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BÃI XE 3 TẦNG CHO NHÀ MÁY NÀY
VỚI DIỆN TÍCH 2000M2/TẦNG (56M-36M-2.7M), TRONG ĐÓ CÓ:
_ 2 RAMP DỐC 1 CHIỀU: i=15%, RỘNG 3M
_ 1 CẦU THANG BỘ: RỘNG 1.8M
_ TRẠM SOÁT VÉ: 12M2
_ KHU VỰC ĐỂ XE + GIAO THÔNG
CÁCH BỐ TRÍ CỤ THỂ: xem hình

...
BÃI GIỮ XE:
TIÊU CHUẨN KÍCH THƯỚC XE MÁY : 2M NHÂN 1M = 2M2/XE
1500 XE CẦN 3000M2
MÀ: THEO CÁCH BỐ TRÍ THÌ CỨ 2 LÀN XE CẦN 1 LỐI GIAO
THÔNG
TỔNG DIỆN TÍCH GIAO THÔNG TỐI THIỂU = ½ TỔNG DIỆN TÍCH
XE
TỔNG DIỆN TÍCH BÃI XE TỐI THIỂU CHIẾM 4500M2
VẬY KHÔNG THỂ CHỌN GIẢI PP THIẾT KẾ 1 TẦNG CHO HẠNG
MỤC CÔNG TRÌNH NÀY
NHÓM XIN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BÃI XE 3 TẦNG CHO NHÀ MÁY NÀY
VỚI DIỆN TÍCH 2000M2/TẦNG (56M-36M-2.7M), TRONG ĐÓ CÓ:
_ 2 RAMP DỐC 1 CHIỀU: i=15%, RỘNG 3M
_ 1 CẦU THANG BỘ: RỘNG 1.8M
_ TRẠM SOÁT VÉ: 12M2
_ KHU VỰC ĐỂ XE + GIAO THÔNG
CÁCH BỐ TRÍ CỤ THỂ: xem hình
Tiêu chuẩn thiết kế bãi đậu xe - Người đăng: Nguyễn Nhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tiêu chuẩn thiết kế bãi đậu xe 9 10 93