Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi duongck31
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 4430 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tiêu chuẩn quốc tế về kỹ nghệ họa và CAD.

1
Nguyen Ngoc – Thang 05 - 2008

Tiêu chuẩn quốc tế về kỹ nghệ họa và CAD.

Tổng quát.
Tiêu chuẩn và quy định trong công nghiệp được
đưa ra dựa trên những yếu tố cơ bản về kỹ thuật,
kinh tế, quản lý, tổ chức nhằm mục đích bảo đảm
chất lượng sản phẩm và an toàn trong lao động.
Ngoài ra tiêu chuẩn và quy định còn là trung gian
giữa kỹ thuật và lao động và cũng là cơ sở chính
để công nghiệp phát triển.
.

Tuy thế ứng dụng tiêu chuẩn và quy định không là điều
kiện hoặc lý do để thay thế trách nhiệm kỹ thuật.
Mặc dù thế, tiêu chuẩn và quy định vẫn là những yếu tố
quan trọng trong việc đánh giá sản phẩm hoặc khi cần
thiết có thể là cơ sở để giải quyết những bất đồng trong
sản xuất và trong hợp đồng.

2

Tiêu chuẩn quốc tế về kỹ nghệ họa và CAD.

Trên thế giới tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO được
thành lập từ năm 1947, cho đến này thành viên của ISO
gồm 157 Viện tiêu chuẩn của hầu như tất cả những
nước trên thế giới
International Organisation for Standardization (ISO).
Song song đó, những nước trong Thị trường chung Âu châu
có Viện tiêu chuẩn: Comité Europeen de Normalisation (CEN).
Một số những tổ chức quốc tế cũng có những tiêu chuẩn riêng
như:
International Atomic Energy Agency (IAEA).
International Labour Organization (ILO).
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO).
World Health Organization (WHO) v.v...
3

Viện tiêu chuẩn Mỹ: American National Standards Institute (ANSI)
Viện tiêu chuẩn kiến trúc Mỹ: American Institute of Architects (AIA)
Tiêu chuẩn CAD Mỹ: United States National CAD Standard (NCS).
Viện chi tiết kỹ thuật thiết kế Mỹ: Construction Specifications Institute (CSI).
Viện tiêu chuẩn công nghiệp điện: Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE)
Tổ chức công nghiệp xe hơi: Society of Automotive Engineers (SAE)
Hiệp hội kỹ nghệ điện Đức: Verband deutscher Elektrotechniker e.V. (VDE )
Hiệp hội kỹ sư Đức: Verein Deutscher Ingenieure (VDI) v.v...
4

Bản vẽ kỹ thuật

5

Bản vẽ kỹ thuật
Bản vẽ kỹ thuật là bản vẽ hoàn thiện có đầy đủ những chi tiết kỹ
thuật như vật liệu, kích thước, giới hạn dung sai và những chi tiết
cần thiết để có thể thực hiện hoặc gia công được chi tiết của sản
phẩm.
Bản vẽ kỹ thuật tùy thuộc vào quy định và tiêu chuẩn của từng
ngành nghề có thể là bản vẽ kiến trúc, bản vẽ điện, bản vẽ cơ khí,
bản vẽ kỹ nghệ hàng không, kỹ nghệ đóng tàu v.v...
Tiêu chuẩn và quy định của bản vẽ vì thế trở thành cơ sở bảo
đảm nhu cầu kỹ thuật cần thiết trong việ...
Tiêu chun quc tế v k ngh ha và CAD.
1
Nguyen Ngoc – Thang 05 - 2008
Tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật - Người đăng: duongck31
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật 9 10 749