Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 18

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 73-63
BULÔNG THÔ ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông thô đầu sáu cạnh nhỏ phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các
bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Cho phép chế tạo bulông theo hình A khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản trên.

Hình A
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M10 x 100 TCVN 73-63
có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM 10 x 100 TCVN 73-63
có ren bước nhỏ 1 mm: Bulông M 10 x 1 x 100 TCVN 73-63
có ren bước nhỏ 1 mm và có lỗ ở thân: Bulông M10 x 1 x 100/96 TCVN 73-63
trong đó 96 là kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm của lỗ.

Bảng 1
mm
Đường kính danh nghĩa
của ren d

S

Kích thước
danh nghĩa

8

10

12

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

42

48

12

14

17

19

22

24

27

30

32

36

41

50

55

65

Sai lệch cho
phép

-0,43

Kích thước
Chiều cao danh nghĩa 5,5
đầu bulông
Sai lệch cho +0,30
H
phép
-0,48
Kích thước
Đường kính danh nghĩa 13,8
vòng tròn
ngoại tiếp D Sai lệch cho - 0,7
phép
Kích thước
Đường kính danh nghĩa
cổ hay thân
bulông d1 Sai lệch cho
phép
Chiều cao cổ bulông h1
không nhỏ hơn

Lỗ để Đường
cắm
kính

8,0

9,0

10,0

-1,00

12,0

13,0

+ 0,36

14,0

15,0

17,0

-1,20

19,0

23,0

± 0,70

- 0,58

26,0

30,0

± 1,30

16,2

19,6

21,9

25,4

27,7

31,2

34,6

36,9

41,6

47,3

57,7

63,5

75,0

- 0,8

- 0,9

- 1,2

- 1,3

- 1,4

- 1,6

- 1,8

- 1,9

- 2,1

- 2,4

- 2,9

- 3,2

- 3,8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

36

42

48

+0,36

+0,43

+0,43

+0,43

+0,84

+0,84

+0,84

+1,00

+1,00

-0,40

-0,45

-0,50

-0,55

-0,55

-0,60

-0,65

-0,70

-0,75

14

16

18

21

24

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

4

5
0,4



Kích
thước

7,0

8

Độ lệch tâm cho phép của
đầu bulông
Bán kính góc lượn r

-0,52

0,5

0,5
2,0

7

8
0,6

10
0,7

0,8
2,5

3,0

0,8

12
0,9

1,0
4,0

1,6
5,0

2,0
6,0

8,0

danh
nghĩa
chốt
chẻ

Sai lệch
cho phép
Độ lệch cho phép
so với trục tâm của
thân

+0,40
0,20

+0,48
0,25

0,30

+0,58
0,45

0,50

mm

Bảng 2

Chú thích:
1. Những bulông có trị số lo nằm trên đường gẫy khúc trong bảng có thể chế tạo không có cổ và
cắt ren tới đầu bulông.
2. Những bulông có lỗ để cắm chốt chẻ cần chế tạo theo yêu cầu của bên đặt hàng thì kích
thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm lỗ cắm chốt chẻ phải ghi rõ trong đơn đặt hàng. Sai
lệch cho phép của kích thước này bằng ± 0,5 bước ren.
2. Đường kính của thân bulông d2 nằm trong giới hạn đường kính trung bình của ren và do cơ sở
sản xuất quy định.
3...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 73-63
BULÔNG THÔ ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông thô đầu sáu cạnh nhỏ phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các
bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Cho phép chế tạo bulông theo hình A khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản trên.
Hình A
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M10 x 100 TCVN 73-63
có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM 10 x 100 TCVN 73-63
có ren bước nhỏ 1 mm: Bulông M 10 x 1 x 100 TCVN 73-63
có ren bước nhỏ 1 mm và có lỗ ở thân: Bulông M10 x 1 x 100/96 TCVN 73-63
trong đó 96 là kích thước từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm của lỗ.
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 18 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 18 9 10 455