Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 20

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 76-63
BULÔNG THÔ ĐẦU CHỎM CẦU CỔ VUÔNG DÙNG CHO KIM LOẠI
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông thô đầu chỏm cầu cổ vuông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và
trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Cho phép chế tạo bulông theo hình A, khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản
trên.

Hình A
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M 10 x 100 TCVN 76-63
có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM 10 x 100 TCVN 76-63.
mm
Đường kính danh nghĩa
của ren d
Đường kính
đầu bulông
D

Chiều cao
đầu bulông
H

Kích thước
danh nghĩa

8

10

12

(14)

16

20

12

16

20

24

28

32

40

3,6

Sai lệch
cho phép

+ 1,10

+ 1,30

+ 1,60

- 0,70

- 0,84

- 1,00

4,8

6,0

8,0

± 0,48

9,0

10,0

12,0

+ 0,90

+ 1,10

- 0,58

- 0,70



7

9

11

13

15

18

23

Kích thước
danh nghĩa

6

8

10

12

14

16

20

Bán kính chỏm cầu R
Kích thước
cỡ vuông a

6

Sai lệch
cho phép
Kích thước
danh nghĩa

Bảng 1

hay đường
kính thân d1

Sai lệch
cho phép

Chiều cao
cổ bulông h
không nhỏ
hơn

Kích thước
danh nghĩa

+ 0,30

+ 0,36

+ 0,43

+ 0,43

+ 0,84

- 0,35

- 0,40

- 0,45

- 0,50

- 0,55

4

5

Sai lệch
cho phép

8

9

± 0,70

Độ lệch tâm cho phép của
đầu bulông
Bán kính góc lượn r

6

± 1,1

0,5
0,5

0,7
0,8

1,0

mm
Đường kính danh
nghĩa của ren d

6

8

12

± 0,90

0,4



10

10

Bảng 2
12

(14)

16

20

Chiều dài bulông l
Kích
thước
danh
nghĩa

Sai lệch
cho
phép

Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn)

20

15

12

-

-

-

-

-

25

18

18

15

-

-

-

-

30

20

20

20

20

-

-

-

20

20

25

25

-

-

-

40

-

20

25

25

25

-

-

45

-

20

25

30

30

30

-

50

-

20

25

30

30

35

-

55

-

20

25

30

30

35

-

60

-

20

25

30

30

35

40

65

-

20

25

30

30

35

40

70

-

20

25

30

30

35

40

-

-

25

30

30

35

40

-

-

25

30

30

35

40

85

-

-

30

30

35

40

40

90

-

-

30

30

35

40

40

95

-

-

30

30

35

40

40

100

-

-

30

30

35

40

40

-

-

30

35

35

40

45

120

-

-

30

35

35

40

45

130

-

-

-

35

35

40

45

140

-

-

-

35

35

40

45

35

75
80

110

± 1,5

± 2,0

± 2,5

150

-

-

-

35

35

40

45

160

-

-

-

35

35

40

45

170

-

-

-

35

35

40

45

180

-

-

-

-

40

40

45

200

-

-

-

-

-

-

50

Sai lệch cho phép
của chiều dài ren d

+3

+4

+5

2. Đường kính thân bulông d1 nằm trong giới hạn đường kính trung bình của bulông và do cơ sở
sản xuất quy định.
3. Cho phép giảm bớt mép của đầu bulông nếu kích thước...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 76-63
BULÔNG THÔ ĐẦU CHỎM CẦU CỔ VUÔNG DÙNG CHO KIM LOẠI
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông thô đầu chỏm cầu cổ vuông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và
trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Cho phép chế tạo bulông theo hình A, khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản
trên.
Hình A
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M 10 x 100 TCVN 76-63
có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM 10 x 100 TCVN 76-63.
mm Bảng 1
Đường kính danh nghĩa
của ren d
6 8 10 12 (14) 16 20
Đường kính
đầu bulông
D
Kích thước
danh nghĩa
12 16 20 24 28 32 40
Sai lệch
cho phép
+ 1,10
- 0,70
+ 1,30
- 0,84
+ 1,60
- 1,00
Chiều cao
đầu bulông
H
Kích thước
danh nghĩa
3,6 4,8 6,0 8,0 9,0 10,0 12,0
Sai lệch
cho phép
± 0,48
+ 0,90
- 0,58
+ 1,10
- 0,70
Bán kính chỏm cầu R
7 9 11 13 15 18 23
Kích thước
cỡ vuông a
Kích thước
danh nghĩa
6 8 10 12 14 16 20
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 20 - Trang 2
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 20 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 20 9 10 363