Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn xây dựng VN 170 2007

Được đăng lên bởi Phan Quốc Mạnh
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 6600 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TCXDVN

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
TCXDVN : 170: 2007
Soát xét lần 1

KẾT CẤU THÉP
GIA CÔNG, LẮP RÁP VÀ NGHIỆM THU
YÊU CẦU KỸ THUẬT
Steel structures – Fabrication, assembly, check and acceptance – Technical requerements

HÀ NỘI – 2007

MỤC LỤC
1. Phạm vi áp dụng..................................................................................................
2. Tiêu chuẩn viện dẫn.............................................................................................
3. Nguyên tắc chung................................................................................................
4. Gia công...............................................................................................................
4.1. Yêu cầu về thép và vật liệu hàn........................................................................
4.2. Đo đạc, nắn và uốn thép...................................................................................
4.3. Cắt và gia công mép.........................................................................................
4.4. Tổ hợp...............................................................................................................
4.5. Hàn...................................................................................................................
4.6. Gia công lỗ.......................................................................................................
4.7. Sơn....................................................................................................................
5. Vận chuyển, bảo quaả và chuyển giao kết cấu....................................................
5.1. Mức độ tổ hợp và điều kiện cung ứng..............................................................
5.2. Ghi nhãn mác...................................................................................................
5.3. Đóng gói...........................................................................................................
5.4. Vận chuyển và bảo quản...................................................................................
6. Lắp ráp kết cấu thép............................................................................................
6.1. Chỉ dẫn chung...................................................................................................
6.2. Công tác chuẩn bị và các yêu cầu về móng......................................................
6.3. Lắp đăt kết cấu và tổ hợp các liên kết lắp ráp....................
TCXDVN
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
TCXDVN : 170: 2007
Soát xét lần 1
KẾT CẤU THÉP
GIA CÔNG, LẮP RÁP VÀ NGHIỆM THU
YÊU CẦU KỸ THUẬT
Steel structures – Fabrication, assembly, check and acceptance – Technical requerements
Tiêu chuẩn xây dựng VN 170 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn xây dựng VN 170 2007 - Người đăng: Phan Quốc Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Tiêu chuẩn xây dựng VN 170 2007 9 10 701