Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận : Công nghệ chế biến trà, cà phê

Được đăng lên bởi phanthingoc1993
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2914 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN
TRÀ, CÀ PHÊ, CA CAO

ĐỀ TÀI

GVHD: Ths. PHAN THỊ HỒNG LIÊN
NHÓM:
SVTT:

Tp.Hồ Chí Minh 22-4-2014

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÀ PHÊ TRÊN
THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM..................................................................................................1
1.1.Lịch sử phát triển của cây cà phê....................................................................................1
1.1.1.Nguồn gốc.................................................................................................................1
1.1.2. Du nhập vào Châu Âu..............................................................................................1
1.1.3 Các định hướng của ngành cà phê Việt Nam hiện nay:...........................................2
1.1.4 Ích lợi của cây cà phê..............................................................................................3
1.2.Tình hình sản xuất và tiêu thụ cà phê..........................................................................3
1.2.1.Trên thế giới..............................................................................................................3
1.2.2. Diện tích...................................................................................................................3
1.2.3. Năng suất..................................................................................................................3
1.2.4. Sản lượng.................................................................................................................3
1.3. Tình hình tiêu thụ cà phê................................................................................................4
1.3.1. Tiêu thụ cà phê ở các nước nhập khẩu thành viên ICO..........................................5
1.3.2 Tiêu thụ cà phê ở các nước sản xuất........................................................................6
1.3.3. Ở Việt Nam..............................................................................................................6
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN SẢN XUẤT CÀ PHÊ NHÂN RANG.................................11
2.1. Quy trình công nghệ.....................................................................................................11
2.2. Thuyết minh quy trình..................................................................................................11
2.2.1. Làm sạch và phân loại nguyên liệu...........
TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN
TRÀ, CÀ PHÊ, CA CAO
ĐỀ TÀI
GVHD: Ths. PHAN THỊ HỒNG LIÊN
NHÓM:
SVTT:
Tp.Hồ Chí Minh 22-4-2014
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Tiểu luận : Công nghệ chế biến trà, cà phê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận : Công nghệ chế biến trà, cà phê - Người đăng: phanthingoc1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tiểu luận : Công nghệ chế biến trà, cà phê 9 10 305