Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận địa hóa môi trường

Được đăng lên bởi Trần Văn Phan
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIỂU LUẬN ĐỊA HÓA MÔI TRƯỜNG

PHẦN I: KIM LOAI ASEN
*I. Thuộc tính của asen
*II. Độc tính
*III. Hành vi của kim loại asen trong môi trường đất, 
          nước, không khí
*IV. Tình hình ô nhiễm asen
 PHẦN II: THỦY NGÂN
*I. Thuộc tính của thủy ngân
*


p

I. Thuộc tính của asen
- Ký hiệu As
- Số nguyên tử 33.
- Asen là một á kim gây ngộ độc khét tiếng
và có nhiều dạng thù hình: màu vàng (phân tử
phi kim) và một vài dạng màu đen và xám (á
kim), nói chung nó hay tồn tại dưới dạng các
hợp chất asenua và asenat
­

h

Trạng thái ôxi hóa phổ biến nhất của nó là -3
(asenua: thông thường trong các hợp chất liên
kim loại tương tự như hợp kim), +3 (asenat (III)
hay asenit và phần lớn các hợp chất asen hữu
cơ), +5 (asenat (V): phần lớn các hợp chất vô
cơ chứa ôxy của asen ổn định)

- Asen nguyên tố được tìm thấy ở nhiều dạng thù hình rắn: dạng
màu vàng thì mềm, dẻo như sáp và không ổn định, và nó làm cho
các phân tử dạng tứ diện As4 tương tự như các phân tử của
phốtpho trắng. Các dạng màu đen, xám hay 'kim loại' hơi có cấu
trúc kết tinh thành lớp với các liên kết trải rộng khắp tinh thể.
Chúng là các chất bán dẫn cứng với ánh kim. Tỉ trọng riêng của
dạng màu vàng là 1,97g/cm³; dạng 'asen xám' hình hộp mặt thoi
nặng hơn nhiều với tỷ trọng riêng 5,73g/cm³; các dạng á kim
khác có tỷ trọng tương tự.

II. Độc tính
­ Về mặt sinh học asen là một chất độc có 
thể gây 19 bệnh khác nhau trong đó có ung 
thư da và phổi. Mặt khác asen có vai trò 
trong trao đổi nuclein, tổng hợp protit và 
hemoglobin. Asen ảnh hưởng đến thực vật 
như một chất cản trở trao đổi chất, làm 
giảm mạnh năng xuất, đặc biệt trong môi 
trường thiếu phôtpho. Độc tính của asen 
với những sinh vật dưới nước tang theo 
dãy asen→asenit→asenat→hợp chất asen hữu 
cơ.
­ Asen và nhiều hợp chất của nó là những 
chất độc cực kỳ có hiệu nghiệm. Asen phá 
vỡ việc sản xuất ATP thông qua vài cơ chế. 
Ở cấp độ của chu trình axit citric, asen 
ức chế pyruvat dehydrogenaza và bằng cách 

­ Asen nguyên tố và các hợp chất của asen 
được phân loại là “độc”  và "nguy hiểm 
cho môi trường" tại Liên minh châu Âu theo 
chỉ dẫn 67/548/EEC.
­ IARC công nhận asen nguyên tố và các hợp 
chất của asen như là các chất gây ung thư 
nhóm 1, còn EU liệt kê trioxit asen, 
pentoxit asen và các muối asenat như là 
các chất gây ung thư loại 1.

III. Hành vi của kim loại asen trong 
môi trường đất, nước, không khí

­ Asen  trong đá và quặng:Hàm lượng asen 

trong đá magma từ 0.,05 – 2,8 ppm, 
cacbonnat ­2,0 ppm,... Asen là một trong ...
TI U LU N Đ A HÓA MÔI TR NG ƯỜ
tiểu luận địa hóa môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận địa hóa môi trường - Người đăng: Trần Văn Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
tiểu luận địa hóa môi trường 9 10 679